Politiska partier

Som Vellingebo kan du påverka utvecklingen i kommunen, bland annat genom att rösta i kommunalvalet vart fjärde år.

Men också mellan valdagarna har du möjlighet att utöva ditt demokratiska inflytande. Det gör du genom att kontakta kommunens politiker, vars uppgift ju är att företräda Vellingebornas krav och önskemål.

Sedan valet 2014 finns det sex partier som är representerade i Vellinges kommunfullmäktige: