Historia

Vellinge kommun bildades 1974 då kommunerna Vellinge, Räng, Månstorp och Skanör med Falsterbo stad slogs samman till en enda kommun - Vellinge. Men historian om närområdet sträcker sig givetvis längre bak än så.

1974 upprättade juris kandidat Christer Bökwall, notarius publicus, ett förslag till kommunvapen på uppdrag av kommunstyrelsen. Detta fastställdes av kommunfullmäktige 16 december .

Så här står det i den heraldiska beskrivningen:

I blå sköld en genomgående trappgavel av silver, belagd med ett blått möllejärn och nedan åtföljd av tre sillar av silver, ordnade två och en.

"Trappgaveln syftar på lokal byggnadsstil och borgruinen Månstorps gavlar. Möllejärnet, nav i kvarnsten, symboliserar traktens spannmålsproduktion och sillarna det medeltida sillfisket 'skånemarknaden'."

Ur Ale Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge. Temanummer om landskapens vapenbilder, Lund 1998

Det fanns emellertid bosättningar redan under bronsåldern runt nuvarande Östra Grevie och Västra Ingelstad. Rester från denna tid finns i form av ett stort antal gravhögar just i detta område.

Bolmers högar

Bolmers högar hör till dessa gravhögar och de är också de största i området. Gravhögarnas placering, med god utsikt över trakten, spelade säkert en stor roll när gravhögarna anlades - det var troligtvis ett sätt att markera att området var upptaget. Idag kan man njuta av en magnifik utsikt från gravhögarna.

Månstorps gavlar

Det var också i kommunens östra delar som Eske Bille lät uppföra en borg 1540-1547. Idag går borgen under benämningen Månstorps gavlar eftersom gavlarna är det enda som återstår efter denna borg.

Eske Bille var dansk rikshovmästare och borgen tillhörde Danmark fram till 1670-talet, när den tillföll svenska staten som krigsbyte i det svensk-danska kriget. Det var också i samband med det som borgen förstördes och lämnades att förfalla.

I slutet av 1800-talet restaurerades gavlarna kraftigt och det finns idag ganska lite kvar av den ursprungliga 1500-talsborgen. Borgen används dock flitigt varje sommar, då den används som "lokal" till konserter.

Falsterbohus

Annars är det framförallt Skanör och Falsterbo som har en lång och intressant historia. Tvillingstädernas storhetstiden inleddes redan på 1100-talet, då Skåne var en del av Danmark. Anledningen var den stora tillgången på sill - "havets silver". Varje år hölls stora marknader, som övervakades av den danske kungens fogde. Fogden bodde på Skanörs borg, som anlades på 1200-talet, men borgen övergavs till förmån för Falsterbohus i början av 1400-talet.

Nordens äldsta fyrplats

Det var också i början av 1200-talet som franciskanermunkar började göra stockvedsbrasor på den yttersta spetsen av Falsterbonäset. Det gör Falsterbo till Nordens äldsta fyrplats. På 1600-talet ersattes brasorna med en så kallad vippfyr. Vippfyren bestod av en lång stång upphängd på en hög träställning. Från stångens ena ände hängde en järnkorg i en kätting; fyrkorgen, och i fyrkorgen eldade man med stenkol.

Den fyr vi ser på näset idag började användas 1796 och byggdes av den kände arkitekten Olof Tempelman (han ritade bland annat Hagapaviljongen i Stockholm). Sitt nuvarande utseende fick Falsterbo fyr på 1800-talet, då den byggdes om.

Skanörs rådhus

Skanör-Falsterbos medeltida storhetstid märkte Carl von Linné inte speciellt mycket av när han besökte orten under sin skånska resa 1749. Då var staden inte längre en stad med 30 000 invånare, som under 1200-, 1300- och 1400-talen, utan snarare en by och Linné kommenterade att man inte ens hade stenlagda gator.

Trettio år efter Linnés besök lät den dåvarande borgmästaren, Leonard de la Rose, dock stensätta både gator och torg. Leonard de la Rose lät också uppföra Skanörs rådhus, år 1777. Skanörs rådhus hör för övrigt till en av de få byggnader som klarade sig undan de två stora bränderna 1874 och 1885.

Badkulturens genombrott i slutet av 1800-talet medförde att Skanör-Falsterbo än en gång skulle blomstra som stad. Närheten till Malmö och järnvägens utbyggnad tillsammans med de vackra sandstränderna gjorde Skanör-Falsterbo till en perfekt semesterort.