Vad har en kommun hand om?

Det är många som inte vet vad en kommun ansvarar för. På den här sidan försöker vi därför reda ut vad som faller på kommunens ansvar och vad som inte gör det.

Staten har lagt över mer och mer arbetsuppgifter på kommunen och i dagsläget är svenska kommuner unika i världen genom sitt enorma verksamhetsområde och med den beskattningsrätt som vi har enligt grundlagen. I andra länder ligger mycket av det våra kommuner gör på staten eller länet.

Detta gör Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som främst är riksdagens och regeringens förlängda arm. Länsstyrelsen står som garant för att regeringens nationella mål genomförs och är en servicemyndighet, en överklagandeinstans med tillsynsansvar.

Länsstyrelsen samordnar olika statliga intressen. I Skåne län gäller det till exempel bostäder, kommunikation, naturresurser, naturvård och miljöfrågor. Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en landshövding, i Skåne heter landshövdingen Anneli Hulthén.

Detta gör Skatteverket

Arbetet med att ta in skatter och folkbokföring sköts av Skatteverket, som har kontor i hela landet. Vilka skatter vi ska ha och hur stora de ska vara bestäms av riksdagen och hos kommuner och landsting. Skatterna går till staten, landsting och kommuner och används för att betala samhällets utgifter för bland annat utbildning, vård, försvar och administration.

Detta gör Försäkringskassan

Administrerar de försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen som exempelvis bostadsbidrag, föräldraförsäkring, sjukförsäkring och pension. Huvudkontoret ligger i Stockholm. I varje län finns ett länskontor och flera lokala försäkringskontor. I Vellinge kan du besöka Försäkringskassan på Perstorpsgatan 20 i arbetsförmedlingens lokaler.

Detta gör Polisen

Till Polisens uppgifter hör bland annat att förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, bedriva spaning och göra brottsutredningar. Uppdraget kompletteras årligen genom det regleringsbrev som regeringen utfärdar. Där talar regeringen om vilka mål den vill se med polisverksamheten.

Varje län utgör ett polisdistrikt. Polismyndigheten ansvarar för polisverksamheten inom polisdistriktet. För ledning av polismyndigheten finns en polisstyrelse. Den dagliga verksamheten leds av länspolismästaren. Det dagliga polisarbetet sker inom de 21 polismyndigheterna.

Detta gör Region Skåne

Region Skåne omfattar hela länet och ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, samt viss utbildning. Region Skåne har även tillsammans med tre andra försökslän fått ansvaret för utvecklingen i sin region. Utvecklingsarbetet rör områdena näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige.

Detta gör kommunen

Svenska kommuner ansvarar för socialvård, skolor, barn- och äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, viss sjukvård, räddningstjänst, planering av byggande och kultur. Kommunen har också ansvar för gator, vägar, vatten och avlopp och mycket annan teknisk försörjning.

Kommunallagen reglerar vilka verksamheter som är obligatoriska för kommunen och vilka som kommunerna kan bedriva på frivillig basis.