Kommunfullmäktige

Här hittar du kommunfullmäktiges ledamöter för den nya mandatperioden. Antalet röstberättigade i kommunen har ökat och därav har antalet ledamöter i kommunfullmäktige utökats från 49 till 51 efter valet 2010.

Länk till kommunfullmäktiges 27 ersättare

 • Tommy Larsson (M)

  Tommy Larsson

  Kommunfullmäktiges ordförande

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Elisabeth Tedestål (M)

  Elisabeth Tedestål

  1:e vice ordförande i kommunfullmäktige, Ledamot i miljö- och byggnadsnämnden, 1:e vice ordförande i valnämnden, Ledamot i Vexab

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Henrik Thorsell (L)

  Henrik Thorsell

  2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Ledamot i Vellinge Koncern AB

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Carina Wutzler (M)

  Carina Wutzler

  Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd, Ledamot i kommunfullmäktige, Ordförande i Vellinge Koncern AB

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Synnöve Frick (M)

  Synnöve Frick

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ersättare i kommunstyrelsen, Ersättare i utbildningsnämnden

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Ola Freij (M)

  Ola Freij

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i kommunstyrelsen, Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, Ordförande i Vexab

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Ann-Sofie Hörlin (M)

  Ann-Sofie Hörlin

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i Vellinge Koncern AB

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Anders Hansson (M)

  Anders Hansson

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i Vellingebostäder AB, Riksdagsman för Moderaterna

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Ulrica Fors Stenmarck (M)

  Ulrica Fors Stenmarck

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i utbildningsnämnden

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Hans Cedergren (M)

  Hans Cedergren

  Ledamot i kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Erik Olin (M)

  Erik Olin

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ersättare i nämnden för gemensam medborgarservice

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Karin Lönnergård Grevendahl (M)

  Karin Lönnergård Grevendahl

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i kommunstyrelsen, Ersättare i valnämnden, Ledamot i Vellingebostäder AB

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Anna Mannfalk (M)

  Anna Mannfalk

  Ledamot i kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Ordförande i omsorgsnämnden

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Göran Holm (M)

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i Vexab

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Lars-Ingvar Ljungman (M)

  Lars-Ingvar Ljungman

  Ledamot i kommunfullmäktige

  Telefon: 040-42 51 11

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Nils-Ola Roth (M)

  Nils-Ola Roth

  Ledamot i kommunfullmäktige, Vice ordförande i Vellingebostäder AB

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Anna Tinglöf (M)

  Anna Tinglof

  Ledamot i kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Gisela Cavalli-Björkman (M)

  Gisela Cavalli-Björkman

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i miljö- och byggnadsnämnden

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Gustav Schyllert (M)

  Gustav Schyllert

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i kommunstyrelsen, Ordförande i utbildningsnämnden, Vice ordförande i Vellinge Koncern AB

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Ann-Margret Ohlsson (M)

  Ann-Margret Ohlsson

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i omsorgsnämnden

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Mavis Zander (M)

  Mavis Zander

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ersättare i kommunstyrelsen, Ledamot i omsorgsnämnden

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Eric Queckfeldt (M)

  Eric Queckerfeldt

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ersättare i kommunstyrelsen, Ersättare i utbildningsnämnden

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Lars Olin (M)

  Lars Olin

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ordförande i valnämnden

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Marie-Louise Bergman (M)

  Marie-Louise Bergman

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ersättare i kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Jesper von Wowern (M)

  Jesper von Wowern

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ersättare i nämnden för gemensam medborgarservice, Ersättare i valnämnden

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Martin Steffenssen (M)

  Martin Steffenssen

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Vakant (M)

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Anders Cnattingius (L)

  Anders Cnattingius

  Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Boel Franzén Sveger (L)

  Boel Franzen Sveger

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ersättare i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Lennart Eriksson (L)

  Lennart Eriksson

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i miljö- och byggnadsnämnden

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Mikael Dahlgren (L)

  Mikael Dahlgren

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i kommunstyrelsen, Ledamot i utbildningsnämnden

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Ola Svantesson (L)

  Ola Svantesson

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i nämnden för gemensam medborgarservice, Ledamot i Vellingebostäder AB

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Andreas Johansson (L)

  Andreas Johansson

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ersättare i kommunstyrelsen, Ersättare i omsorgsnämnden, 2:e vice ordförande i valnämnden

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Björn Axtelius (S)

  Björn Axtelius

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i kommunstyrelsen, Ledamot i Vellinge Koncern AB

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Lars-Åke Andersson (S)

  Lars-Åke Andersson

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i nämnden för gemensam medborgarservice

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Birgitta Tengqvist (S)

  Birgitta Tengqvist

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i omsorgsnämnden

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Dick Stenberg (S)

  Dick Stenberg

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i utbildningsnämnden

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Jörgen Nord (S)

  Jörgen Nord

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i miljö- och byggnadsnämnden

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Krister Wicander (S)

  Krister Wicander

  Ledamot i kommunfullmäktige

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Karl-Johan Persson (SD)

  Karl-Johan Persson

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i kommunstyrelsen, Ledamot i Vellingebostäder AB

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Tommy Nilsson (SD)

  Tommy Nilsson

  Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Kristian Svensson (SD)

  Kristian Svensson

  Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Deniz Erylimaz (SD)

  Denniz Eryilmaz

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i nämnden för gemensam medborgarservice

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Mats Carlström (SD)

  Mats Carlström

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ersättare i nämnden för gemensam medborgarservice

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Nils Schönbeck (SD)

  Nils Schönbeck

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i utbildningsnämnden, Ersättare i valnämnden,

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Angela Everbäck (MP)

  Angela Everbäck

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i kommunstyrelsen

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Jan Björkman (MP)

  Jan Björkman

  Ledamot i kommunfullmäktige

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Lisbeth Jönsson (MP)

  Lisbeth Jönsson

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ersättare i kommunstyrelsen

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Rolf Erichs (NL)

  Rolf Erichs

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i kommunstyrelsen, Ledamot i Vellingebostäder AB

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Madeleine C. Ahnell (NL)

  Madeleine C Ahnell

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i utbildningsnämnden, Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

 • Peter Jonsson (NL)

  Peter Jonsson

  Ledamot i kommunfullmäktige, Ersättare i kommunstyrelsen, Ledamot i Vexab

  Telefon: 040-42 50 00

  E-post: vellinge.kommun@vellinge.se