Kommunens organisation

Under rubriken Kommunens organisation finns information om både den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen (tjänstemannaorganisationen).

Här finns även information om kommunens politiker och tjänstemän samt kontaktuppgifter till dessa.