Utbildningsnämndens kallelser och protokoll

Här hittar du utbildningsnämndens kallelser och protokoll.

Observera att det kan ha skett förändringar i kallelserna på vår webbplats. Det är originalhandlingarna som gäller.

Länkar till kallelser och protokoll utgörs av aktuellt sammanträdesdatum.

Årets möten

Kallelser*

Protokoll*

2018-02-12 (PDF-dokument, 488 kB) 2018-02-12 (PDF-dokument, 10,1 MB)
2018-03-19 (PDF-dokument, 216 kB) 2018-03-19 (PDF-dokument, 7,8 MB)
2018-05-07 (PDF-dokument, 24,3 MB) 2018-05-07 (PDF-dokument, 8,5 MB)
2018-06-11 (PDF-dokument, 315 kB) 2018-06-11 (PDF-dokument, 8,2 MB)
2018-09-03 (PDF-dokument, 301 kB) 2018-09-03 (PDF-dokument, 14,2 MB)
2018-10-08 (PDF-dokument, 217 kB) 2018-10-08 (PDF-dokument, 7,7 MB)
2018-11-12
2018-12-10

* Ibland innehåller nämndernas kallelser och protokoll personuppgifter. Enligt Personuppgiftslagen, PuL, kan vi därför inte publicera dessa dokument elektroniskt i sin helhet. I vissa av de kallelser och protokoll du hittar här är personuppgifterna borttagna. Fullständiga protokoll finns att läsa på biblioteken i Vellinge kommun, i kommunhuset eller kan skickas till dig från registrator i respektive nämnd.

Äldre kallelser och protokoll

Utbildningsnämndens kallelser och protokoll från 2017 hittar du genom att klicka på nedanstående länk:

Utbildningsnämndens kallelser och protokoll från 2017

Söker du äldre protokoll kontakta registrator på telefon 040-42 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till vellinge.kommun@vellinge.se.