Omsorgsnämndens kallelser och protokoll

Här hittar du omsorgsnämndens kallelser och protokoll.

Observera att det kan ha skett förändringar i kallelserna på vår webbplats. Det är originalhandlingarna som gäller.

Länkar till kallelser och protokoll utgörs av aktuellt sammanträdesdatum.

Årets möten

Kallelser*

Protokoll*

2018-02-06 (PDF-dokument, 328 kB) 2018-02-06 (PDF-dokument, 11,1 MB)
2018-03-20 (PDF-dokument, 111 kB) 2018-03-20 (PDF-dokument, 8,5 MB)
2018-05-15 (PDF-dokument, 108 kB) 2018-05-15 (PDF-dokument, 4,3 MB)
2018-06-19 (PDF-dokument, 146 kB) 2018-06-19 (PDF-dokument, 5,7 MB)
2018-09-04 (PDF-dokument, 249 kB) 2018-09-04 (PDF-dokument, 5,6 MB)
2018-10-09 (PDF-dokument, 199 kB) 2018-10-09 (PDF-dokument, 5,1 MB)
2018-11-13
2018-12-11


* Ibland innehåller nämndernas kallelser och protokoll personuppgifter. Enligt Personuppgiftslagen, PuL, kan vi därför inte publicera dessa dokument elektroniskt i sin helhet. I vissa av de kallelser och protokoll du hittar här är personuppgifterna borttagna. Fullständiga protokoll finns att läsa på biblioteken i Vellinge kommun, i kommunhuset eller kan skickas till dig från registrator i respektive nämnd.

Äldre kallelser och protokoll

Omsorgsnämndens kallelser och protokoll från 2017 hittar du genom att klicka på nedanstående länk:

Omsorgsnämndens kallelser och protokoll från 2017

Söker du äldre protokoll kontakta registrator på telefon 040-42 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till vellinge.kommun@vellinge.se.