Nämnden för gemensam medborgarservices kallelser och protokoll

Här hittar du nämnden för gemensam medborgarservices kallelser och protokoll.

Observera att det kan ha skett förändringar i kallelserna på vår webbplats. Det är originalhandlingarna som gäller.

Länkar till kallelser och protokoll utgörs av aktuellt sammanträdesdatum.

Årets möten

Kallelser* Protokoll*
2018-02-13 (PDF-dokument, 158 kB) 2018-02-13 (PDF-dokument, 4,4 MB)
2018-03-20 Inställt möte 2018-03-20 Inställt möte
2018-04-24 (PDF-dokument, 143 kB) 2018-04-24 (PDF-dokument, 3,9 MB)
2018-06-19 (PDF-dokument, 143 kB) 2018-06-19 (PDF-dokument, 4,8 MB)
2018-09-11 (PDF-dokument, 158 kB) 2018-09-11 (PDF-dokument, 8,2 MB)
2018-10-23 2018-10-23
2018-12-11 2018-12-11

* Ibland innehåller nämndernas kallelser och protokoll personuppgifter. Enligt Personuppgiftslagen, PuL, kan vi därför inte publicera dessa dokument elektroniskt i sin helhet. I vissa av de kallelser och protokoll du hittar här är personuppgifterna borttagna. Fullständiga protokoll finns att läsa på biblioteken i Vellinge kommun, i kommunhuset eller kan skickas till dig från registrator i respektive nämnd.

Äldre kallelser och protokoll

Nämnden för gemensam medborgarservices kallelser och protokoll från 2016 hittar du genom att klicka på nedanstående länk:

Nämnden för gemensam medborgarservices kallelser och protokoll från 2017

Söker du äldre protokoll kontakta registrator på telefon 040-42 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till vellinge.kommun@vellinge.se.