Miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll

Här hittar du miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll.

Observera att det kan ha skett förändringar i kallelserna på vår webbplats. Det är originalhandlingarna som gäller.

Länkar till kallelser och protokoll utgörs av aktuellt sammanträdesdatum.

Årets möten

Kallelser*

Protokoll*

2018-01-25 (PDF-dokument, 89 kB) 2018-01-25 (PDF-dokument, 5,4 MB)
2018-03-01 (PDF-dokument, 26 kB) 2018-03-01 (PDF-dokument, 3,9 MB)
2018-04-05 (PDF-dokument, 88 kB)5 2018-04-05 (PDF-dokument, 5,0 MB)
2018-05-03 (PDF-dokument, 91 kB) 2018-05-03 (PDF-dokument, 6,2 MB)
2018-06-14 (PDF-dokument, 88 kB) 2018-06-14 (PDF-dokument, 6,0 MB)
2018-08-30 (PDF-dokument, 28 kB) 2018-08-30 (PDF-dokument, 7,0 MB)
2018-10-04 (PDF-dokument, 105 kB) 2018-10-04 (PDF-dokument, 3,6 MB)
2018-11-08 2018-11-08
2018-12-13 2018-12-13

* Ibland innehåller nämndernas kallelser och protokoll personuppgifter. Enligt Personuppgiftslagen, PuL, kan vi därför inte publicera dessa dokument elektroniskt i sin helhet. I vissa av de kallelser och protokoll du hittar här är personuppgifterna borttagna. Fullständiga protokoll finns att läsa på biblioteken i Vellinge kommun, i kommunhuset eller kan skickas till dig från registrator i respektive nämnd.

Äldre kallelser och protokoll

Miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll från 2016 hittar du genom att klicka på nedanstående länk:

Miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll från 2017

Söker du äldre protokoll kontakta registrator på telefon 040-42 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till vellinge.kommun@vellinge.se.