Kommunstyrelsens kallelser och protokoll

Här ser du sammanträdestider med kallelser och protokoll.

Protokollen finns tillgängliga när de justerats. Val av justerare utses på sammanträdet. Protokollet justeras inom 14 dagar efter sammanträdet.

Observera att det kan ha skett förändringar i kallelserna på vår webbplats. Det är originalhandlingarna som gäller.

Länkarna nedan till kallelser och protokoll utgörs av aktuellt sammanträdesdatum.

Årets möten

Kallelser

Protokoll

2018-01-30 (PDF-dokument, 504 kB) 2018-01-30 (PDF-dokument, 13,0 MB)
2018-03-06 (PDF-dokument, 209 kB) 2018-03-06 (PDF-dokument, 11,7 MB)
2018-04-04 (PDF-dokument, 412 kB) 2018-04-04 (PDF-dokument, 18,9 MB)
2018-05-08 (PDF-dokument, 359 kB) 2018-05-08 (PDF-dokument, 13,8 MB)
2018-06-05 (PDF-dokument, 266 kB) 2018-06-05 (PDF-dokument, 14 MB)
2018-07-10 (PDF-dokument, 32 kB) extrainsatt möte 2018-07-10 (PDF-dokument, 1 MB)
2018-08-28 (PDF-dokument, 314 kB) 2018-08-28 (PDF-dokument, 10,1 MB)
2018-09-18 (PDF-dokument, 273 kB) 2018-09-18 (PDF-dokument, 18,5 MB)
2018-11-06,26Äldre kallelser och protokoll

Kommunstyrelsens kallelser och protokoll från 2017 hittar du genom att klicka på nedanstående länk:

Kommunstyrelsens kallelser och protokoll från 2017

Söker du äldre protokoll kontakta registrator på telefon 040-42 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till vellinge.kommun@vellinge.se.