Kommunfullmäktiges kallelser, protokoll och motioner

Kommunfullmäktige sammanträder vid åtta tillfällen 2018. Du kan följa sammanträdet på plats eller direkt via webben. Sändningen kan du också titta på i efterhand.

Följ mötet via webben

Sedan den 14 september 2011 sänds sammanträdena från fullmäktige i Vellinge kommun. Följ sammanträdena direkt på Vellinge Live, där du också kan titta på mötena i efterhand.

Årets möten

Nedan finns sammanträdesdatumen för kommunfullmäktiges sammanträden under 2018. Datumen under rubrikerna Kungörelser och Protokoll är detsamma som sammanträdesdatum.

Efter att kungörelsen (som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet) skickats ut finns den tillgänglig att läsa här som en pdf-fil. Efter justeringsdagen finns även protokollet tillgängligt att läsa som en pdf-fil.

Kungörelser

Protokoll

2018-02-28 (PDF-dokument, 337 kB)
2018-02-28 (PDF-dokument, 9,9 MB)
2018-04-25 (PDF-dokument, 586 kB)
2018-04-25 (PDF-dokument, 27,4 MB)
2018-06-20 (PDF-dokument, 164 kB)
2018-06-20 (PDF-dokument, 21,3 MB)
2018-10-03 (PDF-dokument, 219 kB) 2018-10-03 (PDF-dokument, 17,7 MB)
2018-10-17 (PDF-dokument, 43 kB)
2018-10-17
2018-11-28 2018-11-28
2018-12-05 2018-12-05
2018-12-12 2018-12-12

Motioner

2018-02-28 (PDF-dokument, 348 kB) Motion från Björn Axtelius (S), Rolf Erichs (NL), Angela Everbäck (MP), Karl-Johan Persson (SD) och Henrik Thorsell (L) - Säg inte upp arrendeavtalet med Ljungens Sjöscouter
2018-03-13 (PDF-dokument, 94 kB)

Motion från Henrik Thorsell (L) om workshop för bättre samverkan med staten

2018-03-13 (PDF-dokument, 82 kB) Motion från Henrik Thorsell (L) om utvecklad demokrati i redovisningen
2018-03-13 (PDF-dokument, 111 kB) Motion från Henrik Thorsell (L) om utvecklad demokrati med ökad effektivitet
2018-04-06 (PDF-dokument, 262 kB) Motion från Henrik Thorsell (L) om att göra en konsekvensutredning av införande av en miljözon för Falsterbonäset avseende transporter, ej persontransporter
2018-04-16 (PDF-dokument, 405 kB) Motion från Madeleine C Ahnell (NL) om att utveckla Vellingeappen
2018-04-16 (PDF-dokument, 417 kB) Motion från Madeleine C Ahnell (NL) om att upprätta en badstrandsplan
2018-06-13 (PDF-dokument, 348 kB) Motion från Rolf Erichs (NL) om bättre kollektivtrafik till och från Arrie
2018-07-10 (PDF-dokument, 473 kB) Motion från Karl-Johan Persson (SD) angående exploateringsavtalet Ingelstad 6:48 m. fl.
2018-07-13 (PDF-dokument, 462 kB) Motion från Henrik Thorsell (L) om försköningar i Gästisparken i Vellinge
2018-10-01 (PDF-dokument, 130 kB) Motion från Angela Everbäck (MP) m fl om handlingsplan mot plast
2018-10-01 (PDF-dokument, 1,8 MB) Motion från Henrik Thorsell (L) m lf angående trafiksituationen vid Södervångsskolan, norra infarten

Äldre kungörelser och protokoll

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2009-2017 hittar du genom att klicka på nedanstående länkar:

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2017

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2016

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2015

Söker du äldre protokoll kontakta registrator på telefon 040-42 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till vellinge.kommun@vellinge.se.