Kommunfullmäktiges protokoll

Här hittar du kommunfullmäktiges protokoll. Allmänheten är välkommen att lyssna på sammanträdena.

Nedan finns protokoll för kommunfullmäktiges sammanträden under 2010.

Äldre protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll från 2009 hittar du genom att klicka på nedanstående länk:

Kommunfullmäktiges protokoll från 2009

Söker du äldre protokoll eller kungörelser kontakta kommunkansliets registrator på telefon 040-42 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till kommunstyrelseförvaltningen.