Kommunfullmäktiges kallelser, protokoll och motioner

Kommunfullmäktige sammanträder 2014 10 gånger. Du kan följa sammanträdet på plats eller direkt via webben. Sändningen kan du också titta på i efterhand.

Följ mötet via webben

Sedan den 14 september 2011 sänds sammanträdena från fullmäktige i Vellinge kommun direkt på Vellinges Bambuserkanal, där du också kan titta på mötena i efterhand.

Årets möten

Nedan finns sammanträdesdatumen för kommunfullmäktiges sammanträden under 2014. Datumen under rubrikerna Kungörelser och Protokoll är detsamma som sammanträdesdatum.

Efter att kungörelsen (som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet) skickats ut finns den tillgänglig att läsa här som en pdf-fil. Efter justeringsdagen finns även protokollet tillgängligt att läsa som en pdf-fil.

Kungörelser (PDF-dokument, 159 kB)

Protokoll (PDF-dokument, 159 kB)

2014-12-17 (PDF-dokument, 159 kB) 2014-12-17 (PDF-dokument, 6,6 MB)
2014-12-10 (PDF-dokument, 301 kB) 2014-12-10 (PDF-dokument, 16,3 MB)
2014-11-26 (PDF-dokument, 65 kB) 2014-11-26 (PDF-dokument, 8,0 MB)

2014-11-05 (PDF-dokument, 95 kB)

2014-11-05 Komplettering (PDF-dokument, 1,8 MB)

2014-11-05 (PDF-dokument, 10,6 MB)

2014-10-29 (PDF-dokument, 47 kB) 2014-10-29 (PDF-dokument, 2,3 MB)
2014-09-24 (PDF-dokument, 185 kB) 2014-09-24 (PDF-dokument, 11,0 MB)

2014-06-25 (PDF-dokument, 180 kB)

2014-06-25 Komplettering (PDF-dokument, 2,6 MB)

2014-06-25 (PDF-dokument, 17,8 MB)

2014-05-21 (PDF-dokument, 69 kB)

2014-05-21 (PDF-dokument, 6,1 MB)

2014-04-23 (PDF-dokument, 188 kB)

2014-04-23 Komplettering (PDF-dokument, 530 kB)

2014-04-23 (PDF-dokument, 7,6 MB)

2014-03-12 (PDF-dokument, 209 kB)

Komplettering ärende 22 (PDF-dokument, 607 kB)

2014-03-12 (PDF-dokument, 3,5 MB)

2014-01-29 (PDF-dokument, 243 kB)

Komplettering ärende 27 (PDF-dokument, 2,0 MB)

2014-01-29 (PDF-dokument, 1,2 MB)

Motioner

Datum Motion
2014-01-08 Motion om hearing med Liberty Shipping AB (FP) (PDF-dokument, 310 kB)
2014-01-08 Motion om förberedande av konkurrensutsättning av Serkon AB (FP) (PDF-dokument, 321 kB)
2014-01-08 Motion om belysning för gående på Klockarevägen mellan Fiskarevägen och Sjövägen i Kämpinge (SD) (PDF-dokument, 361 kB)
2014-01-10 otion om rutin för miljö- och social etnisk upphandling (MP) (Word-dokument, 42 kB) (PDF-dokument, 180 kB)
2014-01-22 Motion om att göra om Falsterbo 16:9, Siegburgska vägen 4 i Falsterbo till trygghets/ seniorboende (SD) (PDF-dokument, 528 kB)
2014-01-28 Motion om fjärrvärme (S) (PDF-dokument, 249 kB)
2014-01-31

Motion om en skolsköterska på varje skola varje dag (FP) (PDF-dokument, 308 kB)

2014-01-31 Motion om 75-års egenservice (FP) (PDF-dokument, 338 kB)
2014-01-31 Motion om att Öresund ska bli en marin nationalpark (MP) (PDF-dokument, 815 kB)
2014-02-12 Motion om löpande frågeenkäter av barnens psykiska ohälsa (FP) (PDF-dokument, 578 kB)
2014-02-18 Motion om möjligheter till spontankultur och spontanidrott (MP) (PDF-dokument, 365 kB)
2014-02-18 Motion om handlingsplan för jämställd tillväxt (MP) (PDF-dokument, 441 kB)
2014-03-13 Motion om åläggande av återplantering av skövlad strandskyddad tomt (FP) (PDF-dokument, 398 kB)
2014-03-21 Motion om Blå Flagg certifiering (FP) (PDF-dokument, 426 kB)
2014-03-24 Motion om tennishall i Vellinge (FP) (PDF-dokument, 415 kB)
2014-03-24 Motion om ett "Kids Corner" i Skanörs bibliotek (FP) (PDF-dokument, 412 kB)
2014-03-24 Motion om för allas trivsel - fler hundlatriner och gratis bajspåsar (FP) (PDF-dokument, 347 kB)
2014-03-24 Motion om att uppföra en boulebana på skoltorget i centrala Falsterbo (FP) (PDF-dokument, 389 kB)
2014-03-24 Motion om belysning på Kärlekstigen mellan Skanör och Falsterbo (FP) (PDF-dokument, 426 kB)
2014-03-24 Motion om attraktiva stränder för turister och invånare (FP) (Text-dokument, 0 bytes) (PDF-dokument, 395 kB)
2014-03-24 Motion om viltvarningsskyltar (FP) (PDF-dokument, 415 kB)
2014-04-08 Motion angående minskat antal barn i grupperna inom förskolan (KD) (PDF-dokument, 367 kB)
2014-04-22 Motion för Falsterbonäset som biosfärområde (MP) (PDF-dokument, 250 kB)
2014-04-24 Motion avseende badsäkerhet (FP) (PDF-dokument, 273 kB)
2014-04-24 Motion om utökad bevakning på kommunens stränder för Falsterbonäsets Livräddare (FP) (PDF-dokument, 375 kB)
2014-05-14 Motion om lättillgänglig medborgarinformation - motioner på kommunens hemsida (FP) (PDF-dokument, 416 kB)
2014-05-22 Motion om kostnader för bostadsanpassning (S) (PDF-dokument, 283 kB)
2014-05-23 Motion om att Stödspar (MP) (PDF-dokument, 566 kB)
2014-05-23 Motion om pilotprojekt minibussar i Vellinge kommun (MP) (PDF-dokument, 551 kB)
2014-06-09 Motion om projekt Häst (MP) (PDF-dokument, 671 kB)
2014-06-16 Motion om mat från egna kök till äldreboenden (NLV) (PDF-dokument, 219 kB)
2014-06-18 Motion om lärlingsanställningar (FP) (PDF-dokument, 198 kB)
2014-06-23 Motion om fossilfridrivna shuttlebussar för boende och turister (NLV) (PDF-dokument, 207 kB)
2014-06-23 Motion om cykeluthyrning för boende och turister (NLV) (PDF-dokument, 209 kB)
2014-08-12 Motion om hjälp Falsterbonäsets Livräddare så att de kan bli fler (NLV) (PDF-dokument, 499 kB)
2014-08-12 Motion om att förbättra strandskötseln (NLV) (PDF-dokument, 403 kB)
2014-10-06 Motion om Marint Science Center i Vellinge kommun (PDF-dokument, 112 kB) (MP)
2014-11-03 Motion om kommunal fond för översvämningsdrabbade i Vellinge kommun (MP)F-dokument, 74 kB) (PDF-dokument, 74 kB)
2014-11-03 Motion om samarbetsavtal med Översvämningsfonden Sverige (MP) (PDF-dokument, 152 kB)
2014-11-28 Motion om gratis bussresor inom kommunen från och med 75 års ålder (FP) (PDF-dokument, 332 kB)
2014-12-10 Motion om samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning (FP) (PDF-dokument, 479 kB)
2014-12-12 Motion om inventering av asbest i Vellinges kommunala fastigheter (MP) (PDF-dokument, 436 kB)
2014-12-15 Motion om kommunövergripande arbetsgrupp, mot bakgrund av lärares och rektorers arbetsbelastning (MP) (PDF-dokument, 551 kB)

Äldre kungörelser och protokoll

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2013 hittar du genom att klicka på nedanstående länk:

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2013.

Söker du äldre protokoll kontakta registrator på telefon 040-42 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till vellinge.kommun@vellinge.se.