Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll 2013

Här hittar du kommunfullmäktiges kallelser och protokoll för 2013.

Kungörelser

Protokoll

2013-12-04 (PDF-dokument, 124 kB)

Komplettering ärende 19 (PDF-dokument, 672 kB)
2013-12-04 (PDF-dokument, 1,5 MB)

2013-10-23 (PDF-dokument, 182 kB)

Komplettering ärende 17 (PDF-dokument, 509 kB)

2013-10-23 (PDF-dokument, 13,1 MB)
2013-09-11 (PDF-dokument, 153 kB) 2013-09-11 (PDF-dokument, 1,5 MB)
Komplettering ärende 12 (PDF-dokument, 431 kB)

2013-06-19 (PDF-dokument, 206 kB)
Komplettering till ärende 12 (PDF-dokument, 58 kB)

2013-06-19 (PDF-dokument, 323 kB)
2013-05-22 (PDF-dokument, 3,7 MB)
Komplettering till ärende 10 (PDF-dokument, 1,9 MB)
2013-05-22 (PDF-dokument, 404 kB)
2013-04-24 (PDF-dokument, 163 kB)
Kompletering till ärende 14 (PDF-dokument, 670 kB)
2013-04-24 (PDF-dokument, 2,1 MB)
2013-03-13 (PDF-dokument, 133 kB)
Komplettering till ärende 10 (PDF-dokument, 592 kB)
2012-03-13 (PDF-dokument, 2,0 MB)
2013-01-23 (PDF-dokument, 156 kB)
Till sammanträdet inkomna motioner, interpellationer och frågor (PDF-dokument, 178 kB)
2013-01-23 (PDF-dokument, 1,4 MB)

Äldre kungörelser och protokoll

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2012 hittar du genom att klicka på nedanstående länk:

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2012.

Söker du äldre protokoll kontakta registrator på telefon 040-42 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till vellinge.kommun@vellinge.se.