Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll 2012

Här hittar du kommunfullmäktiges kallelser och protokoll för 2012.

Kungörelser

Protokoll

2012-12-12 (PDF-dokument, 253 kB)
Till sammanträdet inkomna motioner, interpellationer och frågor (PDF-dokument, 355 kB)

2012-12-12 (PDF-dokument, 9,1 MB)
2012-10-24 (PDF-dokument, 183 kB)
Till sammanträdet inkomna motioner, interpellationer och frågor (PDF-dokument, 1,6 MB)
2012-10-24 (PDF-dokument, 2,4 MB)
2012-09-19 (PDF-dokument, 170 kB)
Till sammanträdet inkomna motioner, interpellationer och frågor (PDF-dokument, 218 kB)
2012-09-19 (PDF-dokument, 1,9 MB)
2012-06-20 (PDF-dokument, 166 kB)
Ärendelista (PDF-dokument, 298 kB)
Komplettering av ärende (PDF-dokument, 344 kB)
2012-06-20 (PDF-dokument, 1,8 MB)
2012-05-23 (PDF-dokument, 194 kB)
Komplettring av ärende (PDF-dokument, 1,2 MB)
2012-05-23 (PDF-dokument, 2,6 MB)
2012-04-18 (PDF-dokument, 306 kB)
Komplettering av ärende 26 (PDF-dokument, 222 kB)
2012-04-18 (PDF-dokument, 3,9 MB)
2012-04-18 (§48 omedelbart justerat)
2012-03-14 (PDF-dokument, 214 kB)
Komplettering till ärende 4,13 samt 15 (PDF-dokument, 363 kB)
2012-03-14 (PDF-dokument, 1,7 MB)
2012-02-01 (PDF-dokument, 223 kB)
Komplettering av ärende 26 (PDF-dokument, 246 kB)
2012-02-01 (PDF-dokument, 3,1 MB)

Äldre kungörelser och protokoll

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2011 hittar du genom att klicka på nedanstående länk:

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2011

Söker du äldre protokoll kontakta registrator på telefon 040-42 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till vellinge.kommun@vellinge.se.