Chatta med Carina Wutzler fredag den 18 mars

Vilka frågor vill du ställa till kommunstyrelsens ordförande? Fredagen den 18 mars, klockan 13-15, kan du chatta med Carina Wutzler. Hon besvarar de frågor som hinns med under de två timmarna. Välkommen att ställa din fråga redan nu!

Nu är chatten avslutad, och frågorna som hanns med under chatten är besvarade. Vissa frågor var snarlika och besvarades därför bara en gång. Tack alla ni som deltog!

Eva: Carina,Vad finns det för planer för lokalerna när dagiset flyttar till nytt i Västra Ingelstad ? Bygga om till hyresbostäder ? Med fördel ungdomsbostäder kanske ? (17 mar 16:04)
Vellinge kommun: Hej! förmodar att du tänker på den del av förskolan som ska ersättas av en ny förskola. Tanken är att vi ska starta ett planprogram för den delen och delen runt gamla kommunhuset och där ska både bostäder och verksamheter ingå. (18 mar 12:59)
Anna: Vellinge har av många setts som en "tillflyktsort" för de som värnar om ett lugt samhälle skonat från de problem Malmö tampas med. Nu känns det som om denna tillflyktsort inte längre värnas om av varken kommunpolitiker eller regeringen, utan nu ska bördan fördelas jämnt och tryckas ut ensamkommande barn och migranter i kommunen och den värdegrund Vellinge stått upp för de senaste 30 åren är som bortblåst. Jag är rädd för alla de effekter och konsekvenser som kommer, det handlar bara om tid. Varför har Vellinge kommun helt plötsligt givit upp sin värdegrund utan ytterligae motstånd mot regeringen och den nya lagen? Jag känner till den nya lagen som gäller från 1 mars, men regeringen sanktionerar ju inte mot kommuner som säger stopp. Jag värnar om vår kommun och den friort vi haft utan problem med stor andel invånare med utländsk härkomst. Varför betyder inte invånarnas åsikter tyngre i debatten? Under 2016 har jag förstått Vellinge kommer få tillskott av 1% migranter, dvs över 300 st. (17 mar 20:43)
Vellinge kommun: Det finns ingen annan värdegrund än tidigare utan vi kommer fortsätta arbeta med att Vellinge kommun ska vara en trygg kommun att bo och vistas i. Enligt fördelningstal ska kommunen ta emot 159 personer som fått uppehållstillstånd och 150 ensamkommande som är asylsökande. Den senare gruppen avgörs helt av vad som händer med flyktingströmmarna 2016. (18 mar 13:02)
Anna: Hej Jag har förstått att det finns förslag på att bygga bostäder runt den byggnaden där Vellinge biblioteket ligger. Som jag förstår det ska det bli bostäder där det idag finns parkeringsplatser. När man tittar på ritningen så känns det som att det blir mycket mindre parkeringsplatser samtidigt som det borde behövas fler eftersom det ska bo fler personer där nu. Har man verkligen tänkt igenom detta med parkeringsplatserna? (17 mar 21:23)
Vellinge kommun: Det stämmer att det finns en plan framtagen som möjliggör bostadsbebyggelse intill kommunhuset i Vellinge och kring bibliotek och gymnasieskola. Det finns ett parkeringshus inritat i den västra delen av planen och även andra parkeringsmöjligheter i och kring området. (18 mar 13:05)
Louise: Hej Jag bor i villa och sorterar mina förpackningar på återvinningsstationerna. Det hade varit så mycket bättre om man hade kunnat göra det hemma vid huset. Finns det några planer för att göra det möjligt att kunna sopsortera i alla fraktioner när man bor i villa. (17 mar 21:28)
Vellinge kommun: Det är något vi får titta på i samband med nästa upphandling av renhållningen i kommunen. Kan inte på rak arm här och nu säga när i tiden den ligger. Viss del kommer nog ändå få fortsättasorteras vid återvinningsstationerna. (18 mar 13:07)
Invånare: Hej! Det är väldigt skräpigt längs vägarna. Speciellt vid infarten till Höllviken. Tänker inte kommunen göra något åt detta? Har varit skräpigt rätt länge nu. (17 mar 21:51)
Vellinge kommun: Jag håller med dig och har fått denna synpunkt från fler invånare. Det är trafikverket som ansvarar för skötsel och renhållning kring sina vägar och gator. Jag och andra har påpekat detta för trafikverket och jag hoppas verkligen att de kommer göra något åt det omgående. Fastighetsägarna har också ett ansvar att hålla rent runt sina fastigheter. Kommunen måste givetvis ta ansvar för våra gator/vägar/områden. (18 mar 13:09)
Invånare: Hej igen! Passar även på att fråga om rondellen i Höllviken. Det har pratats mycket om att den skulle göras vackrare. Entrén till Höllviken ser inte så rolig ut. Vad händer? (17 mar 21:54)
Vellinge kommun: Det finns ett förslag framtaget som ska godkännas av trafikverket eftersom det är de som är huvudman för rondellen. De avvaktar den studie som görs när det gäller superbusskoncept. Förhoppningsvis ska den vara klar inom några månader och då hoppas jag vi kan få klartecken och gå vidare. Det handlar då inte om en gul kanin, vill bara säga det... (18 mar 13:11)
Hans: Hej Carina! Det är bra att den stora ödetomten mitt i Vellinge äntligen bebyggs men det finns inga skyltar om vad det som ska hända på tomten. Undrar alltså om du vet vad som ska byggas där? (17 mar 21:58)
Vellinge kommun: Förmodar att du menar den tomt som ligger på Perstorpsgatan mittemot gamla Metallmekan. Det är Veidekke som håller på att bygga ett vård- och omsorgsboende som ska ägas och driftas av privat aktör. Det ska innehålla drygt 50 boendeplatser och vara färdigt om ca ett år. (18 mar 13:13)
Lotta: Hej Jag läste en artikel i en tidning som jag vet ibland vänder sina artiklar i negativ dager mot Vellinge och vellingerbor. Det fanns ett citat i artikeln som verkligen gjorde mig upprörd. – Oron för att utsättas för brott är större än vad som är befogat, säger Anna Mannfalk Om citatet är korrekt blir jag förbannad. Menar hon att invånarna ska inte känna oro från det finns statistik som bevisar att man har rätt och känna oro???? Helt ärligt? Jag bor sedan några månader inom en radie som är mindre än 100 m till en byggnad där kommunen har klämt ihop eller sak klämma ihop ungdomar 2 och 2 på 9 kvm. Ungdomar som i många fall blivit tvingade av sina pappor att resa med smugglare till Sverige för att få asyl och sedan få hit sina övriga familjemedlemmar. ENORM PRESS! Nu vill jag påpeka att detta är inget jag själv har hittat på utan detta är något alla kan höra på ifrån Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/653197?programid=4902 Först skulle boendet vara för 13 st men nu ska det utökas och förtätas så nu blir det väl mer i närheten av 40 st. Men det vet jag inte riktigt för det är svårt och få reda på. Det bidrager till min oro för vad som kan hända med ungdomarna på boendet och vad som kan hända med barnen som går på skolan i närheten samt vad det kan ha för påverkan på mig själv som är kvinna. Men jag ska ju inte känna någon oro för det finns ingen statistik i Vellinge. Vad är din kommentar, Carina? Tycker du att jag har rätt och vara orolig eller får jag vänta och se??? Vad kan kommunen göra för att minska min oro? Jag har redan sökt kontakt med ungdomarna för att minska min oro men stressen och deras boende former lugnade inte mig. (17 mar 22:13)
Vellinge kommun: Trygghet handlar ju om hur man som individ uppfattar och upplever saker. Den upplevda tryggheten måste vi naturligtvis lyssna av och arbeta med. Är det många som upplever en ökad otrygghet av olika skäl är det något vi måste arbeta med och prioritera i vårt förebyggande arbete. Det är ju inte statistik som alltid avgör vad som är tryggt eller inte. (18 mar 13:16)
Calle: Du och moderaterna har sagt att ni vill utveckla Skanörs hamn. Visst håller Badhytten på att byggas upp men annars händer inget nytt i hamnen. Blir det inget? Undrar även över Skanörs centrum där ni i valrörelsen lovade att delar av centrum skulle rustas upp redan under förra året. Vad händer med det? (17 mar 22:16)
Vellinge kommun: Det finns avsatt 5 miljoner i årets budget för att just försköna och förädla hamnen. Det finns en grupp som arbetat fram olika förslag på åtgärder och det pågår nu kostnadsberäkningar för att se vad som inryms i de pengarna. Det finns lika mycket pengar för nästa år. Det kommer ske en del i år och en del under nästa år. Det handlar om ny trottoar, ny markbeläggning, planteringar, nya sittplatser mm. När det gäller Skanörs centrum skulle arbetet med västra sidan vara i full gång men då arbetet skulle gå in på sommarmånaderna bestämde kommunen i samråd med ICA handlaren att det var bättre att vänta till efter sommaren då den stora turistsäsongen var över. Till hösten ska det alltså komma igång. (18 mar 13:21)
Cissi: Varför behöver vi i Vellinge kommun bygglov för att bygga ett Attefallshus? Varför följer vi inte det riksdagsbeslut som Aliansregeringen röstade fram., just för att underlätta att bygga fler bostäder nu när det är bostadsbrist? (18 mar 09:50)
Vellinge kommun: Måste erkänna att jag inte känner till skälet för detta. Får kika på det och återkomma. (18 mar 13:21)
Eva: Undrar när cirkulationsplatsen vid Östergatan skall bli färdig? Den ser ovårdad och trist ut. Ta gärna en titt på Trelleborgs fina rondeller där de har en av landets bästa trädgårdsmästare. Med vänlig hälsning Eva (18 mar 10:33)
Vellinge kommun: Kan väl hålla med dig om att det finns en förbättringspotential här. Får lyfta frågan och se om den kan göras lite vackrare. (18 mar 13:23)
ninmoj: Hej Carina. Vill inte flytta från vår fina kommun, men så svårt att köpa lägenhet till rimligt pris. Hur lång tid tar ett överklagande innan JM kan börja bygga utmed väg 100. Behövs mycket lägenheter o många yngre familjer får flytta från Näset. Ja du kan inte hjälpa att det är dyrt men BO Klok bygger till rimliga priser. (18 mar 10:37)
Vellinge kommun: Det behövs absolut fler bostäder och vi arbetar med att ta fram planer för att möjliggöra byggnation i olika delar av kommunen. Både JM planen i Höllviken och Campusområdet i Vellinge är överklagade vilket är mycket tråkigt då de innehåller lägenheter i bra läge. Svårt att sia om när man behandlat överklagandet. Det finns ju ytterligare instanser att gå vidare till om man inte få rätt i första. Positivt är att ny plan för Kronodalsområdet vunnit laga kraft och här kommer lägenheter byggas. Först ut är Omtankens hus som ska påbörjas till sommaren. Hyreslägenheter är på gång i Skanör, Vellinge och V Ingelstad. Prisbilden är inte helt enkel, nybyggnation blir tyvärr ofta dyrt. Vi tittar på olika lösningar. (18 mar 13:28)
Infödd: Hej, idag kan vi läsa att ni ska försöka lösa den plötsligt uppkomna boendekrisen (har visserligen funnits tidigare men inte akut) med att sälja ut hela hyresbeståndet. Det är tydligt bland alla experter att den bästa investeringsformen är just fastigheter och då väljer ni att sälja ut det. Enligt mig är detta en desperat handling som är ett led i de negativa ekonomiska konsekvenser som Moderaternas samarbete med S och vänstern inom migrationspolitiken leder till. Ni har haft 20 år på er att göra detta för att ge boende till våra ungdomar men det har inte skett. Ni har givetvis inget val längre och er makt är kraftigt decimerad numera. Men bra för kommunmedlemmarna att förstå vad konsekvenserna blir på kommunnivå. En tydlighet ni kan bli bättre på. Jag kan inte heller tycka att era övriga utförsäljningar och privatiseringar har gått bra och alla som bor här nere vet även hur rika de blivit som fick möjligheten att ta över det. Många riskerar stora husvärden om kommunen börjar skötas sämre och mer labilt och inte långsiktigt organiserat. Tycker du detta stämmer och är det så kommunen ska skötas framöver? (18 mar 10:38)
Vellinge kommun: Vi har inte för avsikt att sälja ut hela hyresbeståndet. Det kan bli aktuellt att sälja av en del av beståndet för att klara ökad nybyggnation och för att klara underhållet på befintligt fastighetsbestånd. Vissa kommuner har sålt hela sin allmännytta men det har vi inte för avsikt att göra. (18 mar 13:31)
Björkhaga: Undrar när kommunen skall fixa trottoarerna/gräsmattorna på mästers gata på björkhaga. Snart har gräsmattorna växt över en del av trottoarerna. Rötter gör att asfalten går i vågor. Lätt att ramla/snubbla på. Häckar o lavendel växer över gångarna så att delar av trottoarerna försvinner. Kanske något att se över o fixa nu när våren kommer. En som fortfarande hoppas att saker o ting skall fixas där man bor. (18 mar 12:29)
Vellinge kommun: Det här får jag skicka vidare till felanmälan. Vet inte exakt var du menar så kan inte se det framför mig men skickar som sagt vidare. (18 mar 13:33)
Peter: Är asylboendet mellan kommunhuset och vanningen fortfarande aktuellt? Tycker du/ni verkligen att det är en lämplig placering? Jag som förälder oroar mig ganska mkt över mina barn.. Vid eventuell byggnation av detta asylboende kommer jag inte känna mig trygg med att skicka mina barn ensamma till simskola och fotbollsträning.. Inte minst med tanke på vad som hände med flickan som blev våldtagen på asylboendet i foteviken (Höllviken) som ni på kommunen mörkat för oss boende i Vellinge kommun för att få oss att tro att det är säkert med dessa hem/boenden... (Men du ska veta att ALLT kommer fram, på ett eller annat sätt!) Hoppas du tar till dig all kritik som du får från alla håll och att du värnar bättre om Vellinge kommun och dess invånare bättre än fram till idag. Utvecklingen som sker i kommunen just när, är en stor undergång och det kommer inte dröja länge innan anmälningarna börjar ramla in i rask takt ang. våldsbrott m.m (bara att titta på statistiken från andra kommuner och brå) Jag motsätter mig starkt byggnationen av detta...det vore mer logiskt att acceptera vitet och höja skatten för att slippa kommande problem. MVH (18 mar 12:57)
Vellinge kommun: Det är aktuellt med ett HVB hem för ensamkommande och även 10 modullägenheter för personer med uppehållstillstånd som kommer anvisas till kommunen enligt den nya lagstiftningen. Vi har erfarenhet av HVB hem i kommunen sedan tidigare och då inte upplevt det du beskriver. Jag tycker inte det är något fel på placeringen. Det ligger centralt i Vellinge och nära till service och kollektivtrafik. (18 mar 13:37)
Eva: Tänker på Framtidskompassens fsk Mellanvägen V Ingelstad. 2 byggnader (18 mar 13:01)
Vellinge kommun: Den ena byggnaden kommer finnas kvar som förskola. Den norra av de två alltså. För övriga området kommer ny detaljplan tas fram. (18 mar 13:40)
Eva: När är det tänkt att börja med försäljning av tomter i den sk etapp 3 Nordväst om kyrkan i Östra Grevie ? (18 mar 13:07)
Vellinge kommun: Kan tyvärr inte ge dig någon exakt tid för det Eva. (18 mar 13:47)
Bibbi: Hej!Jag står i bostadskön !!Är infödd Falsterboar,har stått i et bostadskö i många för mitt tänk har varit att flytta tillbaka på äldre dagar!! Min undran är......Jag vet nu att det skall komma 300 eumigranter,har jag då Mindre chans att få lgh !! I Malmö Boplats Syd kostar det 300kr/ år och ,jag kan söka en lgh män en immigrant går före mej !! (18 mar 13:18)
Vellinge kommun: Först och främst vill jag bara bemöta ditt påstående om EU migranter. Det är inte EU migranter som kommer. 159 personer anvisas till kommunen enligt nya bosättningslagen och det har fått uppehållstillstånd och fått sin asylansökan prövad. De 150 ensamkommande är i asylsökande och får sin ansökan prövad. Dina chanser att få bostad genom Veboas kö ska inte vara sämre nu än tidigare. Boplats Syds regelverk kan jag inte. (18 mar 13:46)
Eva: Carina, detta är saxat ur artikel i sydsvenskan där du säger: Jag undrar också om de tänker på att det finns en mottagare som läser vad de skriver, om de kan föreställa sig hur den människan känner och påverkas. Då vil jag vända på detta och fråga dig: Hur tror du folket i kommunen känner sig när de blir överkörda i mångt och mycket när det gäller placeringar av ensamkommande ungdomar i HVB hem ? (18 mar 13:27)
Vellinge kommun: Jag förstår att man kan ha synpunkter på fattade beslut och på saker som händer i samhället men jag tycker inte det rättfärdigar ett hatiskt och hotfullt beteende. (18 mar 13:49)
Kurt: Hej!Jag undrar hur det går med planerna för Falsterbokanalen med omnejd? (18 mar 13:32)
Vellinge kommun: Det går sakta men säkert framåt. Det finns ett beslut om att ta fram en detaljplan och ambitionen är att ett planprogram ska finnas framtaget till sommaren. Då ska det finnas något konkret att börja diskutera utifrån och då kan vi få igång en dialog med invånare, föreningar, organisationer och myndigheter. (18 mar 13:55)
Eva: Är ungdomar som vill flytta hemifrån och stanna i Vellinge kommun berättigade till stöd i form av bostadsbidrag eftersom hyresrätterna är så dyra ? (18 mar 13:33)
Vellinge kommun: Det finns ett regelverk för vem som är berättigad till bostadsbidrag och hur mycket det innebär. Jag kan inte detaljerna men det finns säkert information om detta som du kan eftersöka via nätet. (18 mar 13:57)
Daniel: Hej! Det är bra med en chatt och mycket lovas. Hur följs allting upp här? Hur följer ni upp kvalitet inom kommunen och på de chefer som ansvarar för driften? Jag tycker nog att kommunen har en del brister vad gäller just frågor som ställs ovan så som renhållning, städning, stadsarkitektur, trygghet och säkerhet osv. Att vi inte har många våldsbrott beror ju på att vi så här långt inte har någon segregation och fattigdom i kommunen men vi har massvis med inbrott, en trafiksituation i bla Höllviken där mer tur än skicklighet gör att ingen blivit ihjälkörd osv. Vart finns kvalitetsuppföljningen och vad är mättalen/kravnivån samt vem sätter dessa? (18 mar 13:33)
Vellinge kommun: Alla verksamheter har en rutin för kvalitetsuppföljning som man ska jobba med. Ansvarig nämnd har rutiner för hur renhållning och skötsel av grönytor sköts. Det finns möjlighet att felanmäla och då ska detta åtgärdas inom angiven tid. TRygghet mäts årligen via Polisens trygghetsmätning och via SKL trygghetsmätning. Vi har även enkäter till medborgare vart tredje år där ni får möjlighet att tycka till om kommunens service men även kring trygghet. Den mätningen går till slumpvis utvalda invånare och är på väg ut nu under våren. Resultaten där ligger till grund för vårt utvecklingsarbete. Det finns massor vi kan bli bättre på och det försöker vi ta till oss och utveckla vidare. (18 mar 14:01)
Höllvikenbo: Våldtäkt på asylboendet i Foteviken? Stämmer det? Varför har det i sådana fall mörkats? Det är ju otroligt allvarligt att sådant inte kommer fram! (18 mar 13:40)
Vellinge kommun: Det finns ingen anmälan om våldtäkt i Foteviken och inget jag vet skulle skett heller. Vi mörkar inget. Tvärtom är det viktigt att vi är öppna med vad som sker i vårt samhälle men det är också viktigt att inga osanningar sprids. (18 mar 14:04)
Eva: Vem har hand om gator och trottoarer i Östra Grevie? Vissa trottoarer blev upprivna när fiber lades ner och nu är det inte återställt med asfalt utan med grov makadam, svårt att gå på och måste vara omöjligt att köra barnvagn på. Stor snubbel risk föreligger med allvarliga konsekvenser. (18 mar 13:41)
Vellinge kommun: Jag vet det är många som undrar när Vesab ska återställa de ytor de grävt upp i samband med fiber. Under vissa vintermånader sker inget asfalteringsarbete men om jag är rätt informerad ska asfalteringsarbete påbörjas nu i månadsskiftet mars/april och då hoppas jag att det sker överallt där det finns makadamsträngar på gator och trottoarer. Man återställer inte direkt efter grävarbeten för då blir det sättningar i marken. Underlaget behöver sjunka och packas ihop och därför blir det inte åtgärdat direkt efter grävarbetet. Felanmäl om det tar för lång tid. (18 mar 14:08)
Peter: Varför mörkades händelsen i Foteviken Höllviken kod: 291 av er på kommunen? Tycker ni inte detta är något som allmänheten bör känna till? (18 mar 13:44)
Vellinge kommun: Vet inte vad du menar? (18 mar 14:10)
Eva: Du skriver att ingen ska gå före i Veboas kösystem, men det är ju precis det som händer när ni fixar fram bostäder till de som fått uppehållstillstånd ?! Annars skulle de ju få bo i tält eftersom kön är så lång om ni inte ger dem företräde ?! (18 mar 13:54)
Vellinge kommun: Vi erbjuder de nyanlända etableringsboende via tillfälliga boendelösningar utanför Veboas bostadskö. (18 mar 14:12)
gränsg.: gångbanan längst med Gränsgatan (lions) har ingen som helst belysing..och med tanke på de enorma träd som har rötter som växer upp ur asfalten och skapar problem borde de absolut komma upp belysning. jag och många många fler har flertalet ggr varit väldigt nära på att ramla över dessa och jag vill inte ens tänka mig konsekvenserna som skulle kunna bli av det. snälla!! sätt upp belysning omgånde!! (18 mar 13:54)
Vellinge kommun: Vet inte skälet till detta. Får be tekniska titta på det. (18 mar 14:14)
Eva: Hos vem kan jag få svar ang detta då? När är det tänkt att börja med försäljning av tomter i den sk etapp 3 Nordväst om kyrkan i Östra Grevie ? (18 mar 13:07). (18 mar 13:56)
Vellinge kommun: Enskilda ärende får tas med resp avdelning och handläggare där. Ta kontakt med mark- och exploatering så kan de kanske hjälpa dig. Joel Sandler kan nog svara dig. (18 mar 14:15)
Eva: Tycker det är mycket du inte kan svara på när det gäller den egna kommunen du jobbar för. Om du inte kan svara själv så hänvisa till rätt person/instans dit man kan vända sig till, inte NÄTET ! (18 mar 13:59)
Vellinge kommun: Jag kan inte reglerna för bostadsbidrag men vet att du kan söka den informationen på nätet. (18 mar 14:17)
Eva: Tycker det är mycket du inte kan svara på när det gäller den egna kommunen du jobbar för. Om du inte kan svara själv så hänvisa till rätt person/instans dit man kan vända sig till, inte NÄTET ! (18 mar 13:59)
Vellinge kommun: Vellinge kommun har inget regelverk för bostadsbidrag. (18 mar 14:18)
Stina: Hur mycket i ersättning får man per barn/månad ifall man blir antagen som familjehem för ensamkommande flyktingbarn? Har hört att det ligger på 19000 per barn/månad. Stämmer detta? (18 mar 14:09)
Vellinge kommun: Det avgörs från varje enskilt fall beroende på vilket behov och vilka förutsättningar som finns. Det är samma regelverk som gäller om man är familjehem för ett ensamkommande barn eller för ett barn som är född och uppvuxen i Sverige men som behöver placeras i familjehem av något skäl. (18 mar 14:22)
Till Höllvikenbo: En ren och skär lögn var vad du fick till svar !! Detta HAR hänt...och det är ingen lögn.. Våldtäkten har till och med ett kodnamn enligt polisens anmälningsregister... Till Kommunen...SLUTA MÖRKA DET SOM FAKTISKT HÄNDER...SANNINGEN SKA KOMMA FRAM!!! (18 mar 14:10)
Vellinge kommun: Då har du och jag olika uppgifter från polisen, för det är inte den informationen jag fått. Jag ser inte att det finns något skäl att mörka saker och jag har inget att vinna på det, utan tycker tvärtom att det är viktigt att vi är öppna med vad som sker i samhället. (18 mar 14:36)
Eva: Med den förklaringen drar man ju slutsatsen att de får boende direkt medans andra får stå i kö i flera år! Är ni villiga att erbjuda våra egna ungdomar samma möjlighet i form av etableringsboende ? (18 mar 14:16)
Vellinge kommun: Den nya bosättningslagen kräver att kommunerna ska ordna boendelösningar till nyanlända. (18 mar 14:48)
Kristina: Finns det planer för sommarskola för de ensamkommande ungdommarna? De är väldigt studiemotiverade och behöver lära sig svenksa så fort som möjligt. Finns det planerad SFI svenska under sommaren för de övriga flyktingarna? Det är viktigt att man lär sig språket fort om man ska bli självförsörjande. (18 mar 14:27)
Vellinge kommun: Jag vet man håller på att titta på sommarskola. Det fanns förra sommaren och genomfördes då av driftsentreprenören på HVB Flommen. SFI kommer erbjudas under sommaren, dock inte hela sommaren. Blir nog ett uppehåll under en månads tid. (18 mar 14:58)
Rättvis: Vad sker om ett barn i Vellinge som är fött här behöver ett familjehem? Har då kön och väntetiden ökat jämfört med för låt säga 20 år sedan eller är det separata köer? Bostäder säger ni ska lösas via moduler som våra ungdomar uppenbarligen inte kunde få tidigare men gode män och stödfamiljer kan man ju inte hyra in från ett företag. Eller det kan man kanske? (Allt verkar ju gå vägen helt plötsligt) (18 mar 14:36)
Vellinge kommun: Familjehem måste kommunen ordna. Det kan ske i eller utanför kommunen. Det görs en utredning för att säkerställa behovet. Gode män har vi hittills lyckats lösa på ett bra sätt. Det finns en lagstiftning som kräver att kommunerna ordnar lämpligt boende till ensamkommande och boende till nyanlända. (18 mar 14:41)
Edward F: Jag tycker att du gör ett bra jobb trots allt som pågår. Du ärvde en struktur som inte var "up to date", du har fått order från huvudstaden om åtgärder som slår hela kommunekonomin och organisationen på ända och samtidigt måste du bibehålla kommunens attraktionskraft. Du har även ett antal grupper och individer som hela tiden kräver förändring och "utveckling" för att man kanske inte riktigt vet varför man flyttade ner på Näset där det alltid varit lugn och ro med måtta. Min fråga är därför hur du ser på framtiden för Vellinge kommun? Blir vi ett nytt Svedala, Staffanstorp, Trelleborg eller kommer ni jobba aktivt för att behålla kommunens unikhet och inte bygga sönder alla grönområden, öka trängseln, öka otryggheten, höja skatten, sänka kvaliteten på servicen osv? Många vill nog veta om vi kan/bör bo kvar. (18 mar 14:41)
Vellinge kommun: Vellinge kommun är unik på så många olika sätt och ska så förbli. Vi har höga ambitioner när det gäller service men också boendekvalitet. Den unika naturen ska vi värna och vi behöver fler bostäder men jag ser att vi kan lösa det genom förtätning i våra centrala delar. Visst har vi utmaningar framför oss men vi har mycket goda förutsättningar att klara dessa. Det geografiska läget, en välskött ekonomi, fantastisk natur och bra välfärdstjänster är en bra grogrund. Dessutom finns det många engagerade och aktiva invånare vilket är positivt i ett samhälle som måste utvecklas. (18 mar 14:46)
Stina: Varför svarar du med att det finns regelverk hit och dit. Folk frågar här för att få ett konkret svar inte för att leta på nätet eller söka i olika databser. Papegoj taktik ogillas ! (18 mar 14:43)
Vellinge kommun: Jag kan inte redogöra för olika regelverks innehåll i en chat. (18 mar 14:47)
orolig granne i duvstråket.: Hur ser ni på att kommunen ersätter skador på våra egendomar så som staket, plank m.m med tanke på den ökade risken av skadegörelse och oroligheter vid HVB-hemmet. tänker också på hur ni tänkte/tänker göra för att höja säkerheten för barnen på dagiset (södervång) som ligger staket i staket med det nya modulbygget dit det ska anlända ca75? nya flyktingar. varför fick inte alla i vårt område information när detta skulle byggas? varför var vi bara ca 5-8 hushåll som blev tilldelad information. MKT dålig stil av er. detta är ett bevis hur ni kör över era invånare, med bland annat bristfällig information. (18 mar 14:46)
Vellinge kommun: Förstår inte riktigt vad du menar med ditt resonemang kring staket och ersättning. En fastighetsägare som bygger ett staket får bekosta det själv. Det kommer inte bo 75 personer på Duvslaget. Det handlar snarare om ett 30-tal individer. (18 mar 14:54)