Chatta med Carina Wutzler om flyktingmottagandet i Vellinge kommun

Chatten är nu avslutad! Tack för att du deltog! En del frågor återstår och Carina kommer att svara på dem i efterhand. Vissa frågor är snarlika och besvaras därför bara en gång.

Malin: Var i Skanör/Falsterbo kommer flyktingar att bo och när? (08 feb 11:24)
Carina Wutzler: Det finns i dag HVB Flommen där det bor ca 15 ensamkommande barn. Här planeras ytterligare ett likadant hem, planeras stå klart 2017. På Skanörs vångar kommer etableringsboende att uppföras under slutet av 2016. Det handlar då om boende för personer med uppehållstillstånd, och det är 20 lägenheter. (10 feb 14:16)
Micke: Hej Carina! Det ryktas på byn att gamla Stora Hammars skolområde, mitt emot Toppen, ska bli hemvist åt 150 flyktingar. Stämmer detta rykte? (08 feb 12:06)
Carina Wutzler: Nej det stämmer inte. Under mars månad kommer ett HVB-hem att startas upp med plats för ett 20-tal ensamkommande. (10 feb 14:17)
Våga vägra: Norbergs kommun vägrar ta emot fler flyktingar nu. Vore inte det ett alternativ för Vellinge också? Åtminstone som ett sätt att sätta press för att vi ska ta emot hälften av vardera könet!? http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanland/norbergs-kommun-flyktingvagrar (08 feb 12:38)
Carina Wutzler: Vi kan inte riktigt jämföra Vellinges och Norbergs situation, för att Norberg under flera år tagit emot ett stort antal flyktingar. Vellinge har idag 48 ensamkommande barn boende i kommunen. Jag tror att Vellinge klara lite mer än så. (10 feb 14:19)
Orolig: Ska det byggas ännu fler baracker till flyktingarna på Duvslaget? Det hade känts mindre oroligt om man hade spritt ut dem istället för att samla många på samma plats. Vågar inte längre låta vår 10-åring gå själv till Södervångshallen. Hur kul är det om hen kommer ensam och möter en grupp på 15-20 tonåringar? (08 feb 12:57)
Carina Wutzler: Vi har spritt ut boendena i kommunen. På Duvslaget kommer ytterligare moduler att placeras och där kommer bo ca 30 ensamkommande totalt på Duvslaget. (10 feb 14:14)
Oroade föräldrar : Att vara "anonyma" bakom en chatt är oansvarigt och oacceptabelt. Boka istället in ett möte med invånarna och lyssna på folket som har röstat fram er och som har sett till att ni har era arbeten. (08 feb 13:51)
Carina Wutzler: Jag är inte anonym och jag har träffat och träffar gärna invånare för att prata om dessa frågor. Jag tror däremot inte att ett stormöte är rätt forum att diskutera den här typen av frågor. (10 feb 14:21)
Oroade : Vi föräldrar kräver att ansvariga politiker kommer till bokade mötet och besvarar våra frågor och inte några tjänstemän eller projektledare. (08 feb 13:59)
Carina Wutzler: Jag vet inte vilket bokat möte du menar. Jag har deltagit i möten med invånare och inga problem med att göra det igen. Vi får fundera på hur vi kan möta er invånare på ett bättre sätt. (10 feb 14:23)
Gunilla: Hej! När kommer boendet på Stora Hammars område att stå klart för inflyttning. Renoveringen har pågått ett bra tag nu. (08 feb 14:33)
Carina Wutzler: Inflyttningen under mars månad har dragit ut på tiden efter branden i höstas. (10 feb 14:24)
Anna: Hej! Jag är väldigt glad att Vellinge kommun äntligen är del av Sverige och tar emot flyktingar! Även om det är först efter lagtvång. Ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn ska öppna på Skanörs vångar, där också jag bor. De är hjärtligt välkomna! Jag undrar vad kommunen skriver i upphandlingsprocessen för att säkerställa att det alltid finns utbildad och kompetent personal på boendet. Vi vill ju gärna tro att vi är lite bättre i kommunen, låt oss se till att även våra flyktingboenden blir de bästa i landet! (08 feb 17:22)
Carina Wutzler: På Skanörs vångar kommer det inte vara ett HVB-hem för ensamkommande utan ett etableringsboende för personer med uppehållstillstånd. När vi handlar upp driften av HVB-hem ställer vi höga krav på bemanning och på innehållet i verksamheten (det ska tex aldrig förekomma ensamarbete). (10 feb 14:26)
Orolig Mamma : Jag vill ha tydligare information och även ett informationsmöte där de ansvariga politikerna kommer att närvara!!! Det krävs bra mycket mer information kring hur ni tänker när ni planerar lägga HVB boende nära skolor samt även PÅ skolgården på stora Hammar skola... Ni är folkvalda politiker, ni arbetar därför för kommunen och dess invånare..invånarna vill ha ett möte med de berörda politikerna! (08 feb 20:12)
Carina Wutzler: Vi försöker vara tydliga. Till exempel har vi samlat och uppdaterat information på Vellinge.se om flyktingmottagandet i kommunen. HVB Kronodal i Höllviken ligger på en gammal skolgård. Skolan är nu riven och bostäder planeras i området. (10 feb 14:29)
Snart pensionär.: Jag vill veta vad ni har för planer för utbildning av alla flyktingar vad det gäller deras skyldigheter , våra värdegrunder och lagar ! Det är uppenbart något som de allra flesta kommuner missat fullständigt ! Allt man informerar om är rättigheter! Vad är viktigast ? Skyldigheter eller rättigheter ? Tack (09 feb 09:22)
Carina Wutzler: Du har rätt i sak, det är en viktig del i den samhällsorientering som sker i etableringsprocessen. Arbete görs både i HVB-hemmen och i skolorna. Rättigheter och skyldigheter ska gälla för alla och måste vara en del i hela integrationsprocessen. Detta är något helt klart kan bli bättre på. (10 feb 14:32)
Louise: Det finns redan en del ensamkommande ungdomar i Vellinge kommun. Det beräknas komma 150 st under detta året plus ca 150 andra flyktingar som redan har upphållstillstånd. Alla de som klassas som barn kommer de att gå i skolan under sommaren för att lära sig svenska? De andra som inte är barn utan flyktingar med uppehållstillstånd, kommer de att erbjudas SFI under sommaren eller följer SFI det vanliga skolåret? Det kommer att bli lugnare för övriga invånare om de nya invånarna har något att göra på dagarna även om det är sommar. Dessutom är det viktigt att alla lär sig svenska så fort som möjligt! (09 feb 12:15)
Carina Wutzler: Förra året anordnades skolgång för ensamkommande under sommaren och det föll väl ut. Vi tittar vidare på detta även för den här sommaren. SFI-undervisningen behöver bli mer flexibel. (10 feb 14:35)
Erik: Nu har vi fått tilldelat oss att ta hand om 300 personer för i år. Jag vill veta hur många som ska bo i de olika delarna av kommunen. Hur många i följande tätorter Falsterbo, Skanör, Ljunghusen, Höllviken, Vellinge tätort, Gessie, Gessie villa stad, Hököpinge, Arrie, V Ingelstad, Östra Grevie samt övrig kommunen? För god integration så behöver vi sprida ut alla nya invånare.Skadar inte att tydliggöra fördelningen kontinuerligt på kommunens hemsida. Allt för att alla ska få ta del av kakan! (09 feb 12:23)
Carina Wutzler: Vi har beslutat om boendelösningar i samtliga kommundelar, just av den anledningen. Etableringsboende kommer finnas i Vellinge tätort (10 lägenheter), Höllviken (10 lägenheter), Skanör (20 lägenheter). HVB-hem finns/kommer finnas i Gessie (ca 30 ensamkommande barn), Duvslaget (ca 30 ensamkommande), Cirkusplatsen i Vellinge (ca 15 ensamkommande) , Höllviken Kronodal (ca 20 ensamkommande), HVB Flommen (ca 30 ensamkommande). Kommunen har även tecknat avtal med Foteviken om att hyra stugbyn för flyktingboende. Utöver detta så finns familjehem där ensamkommande bor. Utöver detta tittar vi på andra lösningar men det finns inga beslut i dagsläget. (10 feb 14:43)
Eva: Enligt en artikel i Sydsvenskan 7/10-2015 redogör du för kostnaden för flyktingmottagandet i Vellinge kommun till att för 2015 var kostnaden 33 miljoner och av dessa står migrationsverket för 27 miljoner. Mellanskillnaden står Vellinge kommun för. Alltså 6 miljoner ur vår egen ficka som säkert inte alla är helt nöjda med att få vara med att betala. Vad har då fått stryka på foten när det gäller dessa 6 miljoner? Skola? Vård? Omsorg? Bostäder? För något måste ju ha dragits ner på? Höll den prognosen med 6 miljoner eller hur blev bokslutet för 2015? Till sist; Vad är budgeten och mellanskillnaden för 2016 ? (09 feb 12:48)
Carina Wutzler: Vi går back drygt 8 miljoner för 2015, när det gäller flyktingmottagning. Vi har ändå ett positivt resultat totalt på 40 miljoner för Vellinge kommun, så vi har klarat att leverera det vi hade som mål 2015.När det gäller planering och framförhållning för 2016 så har vi hittills lite information från staten och därför är det svårt att förutspå alla kostnader. Men eftersom vi planerar boenden i kommunen får vi nu en bättre kontroll. (10 feb 14:48)
XXX: Vilka förslag på rutiner har Vellinge kommun tagit fram för mottagande av nyanlända barn och vilka planer finns för den pedagogiska verksamheten? Kommer man att starta upp en organisation för mottagande av nyanlända? Anställa ny personal på skolorna? (09 feb 14:45)
Carina Wutzler: Vi håller på att jobba fram tydliga rutiner för detta. Men redan nu finns flera fungerande rutiner i våra olika verksamheter, till exempel så har modersmålsenheten fastställda rutiner för hur det ska hanteras inom den pedagogiska verksamheten. Organisationen stärks upp på olika sätt för att möta ett utökat åtagande, till exempel har etableringscoach, flyktingsamordnare och fler lärare anställts. (10 feb 14:54)
Henriks Hage: Hej, Hur många personer beräknas placeras på boendet vid Henriks Hage? (09 feb 21:31)
Carina Wutzler: Det är ett etableringsboende med 10 lägenheter. Exakt antal personer kan jag inte svara på i dagsläget. (10 feb 15:48)
Kristina: Vad är den senaste prognosen för flyktingmottagandet (ensamkommande+övriga)? Vad är ett maximum-antal för dig? Vad gör kommunen när gränsen är nådd? Ska man då ta emot fler flyktingar eller välja att betala vite? Och i så fall, varför betalar man då inte vite alternativt betalar andra kommuner för att ta välkomna dessa mskor, redan nu? Min fråga är alltså: varför kan man inte säga nej nu i stället för senare? Jag vet att det är lagstadgat från mars månad och att ett beslut är fattat på riksnivå, så vänligen svara utifrån ett kommunperspektiv. Tack! (10 feb 12:57)
Carina Wutzler: Fördelningstalet baserat på nationell lagstiftning är from 1 mars för Vellinge kommuns del 159 individer. Dessa har alla fått uppehållstillstånd. Utöver det finns ett fördelningstal avseende ensamkommande, och det är 150 för Vellinges del. Dessa är asylsökande. Talet för ensamkommande är ett riktmärke från staten, och vi vet egentligen inte vad det blir i praktiken. (10 feb 14:12)
Henrik : Med tanke på alla incidenter vi haft den senaste tiden på flyktingboende runt om i landet, där tom vår polischef säger att de inte kan motverka händelser som exempelvis den tragiska situation där en ung flicka får sätta livet till på ett boende, hur har ni tänk som kommun att kunna garantera oss boende en trygghet. Vi bor ett stenkast ifrån skanörsvångar, våra barn brukar leka på lekplatsen där, kan jag låta mina barn leka där precis intill ett flyktingboende? Jag har barn på Tångvallaskolan, vad gör ni för att garantera en trygg skolmiljö, inga hotfulla gängbildningar i korridorer eller på skolgården. Jag är själv uppväxt i förorten i Malmö, där grov misshandel redan i mellanstadiet är vardagsmat, bötfällnigar för incidenter som oftast aldrig ens har hänt, där stackars elever i rädsla får betala sig ur för att slippa misshandel, hot, trakasserier. Vad har ni för strategier för att penetrerar dessa typ av problem. Idag har vi en skola som är som en slags sagovärld där barnen kan låta sin Ipad eller telefon ligga i väskan utan att den försvinner, kan inte våra barn få fortsätta leva i denna låtsas värld? Tids nog får de sin beskärda del av elenände. (10 feb 13:31)
Carina Wutzler: Här kommer människor som fått permanent uppehållstillstånd att bo och ska intergreras i samhället. Boendet som ska placeras på Skanörs vångar är ett etableringsboende för nyanlända. Dessa individer omfattas av samma lagar och regler som alla och vi jobbar med ett förebyggande arbete för att tryggheten ska vara så bra som möjligt för alla. (10 feb 14:10)
Lewis: Efter allt man hör och läser om trakasserier, våld och övergrepp bland flyktingbarn (äldre pojkar) undrar jag på vilka grunder Vellinge kommun beslutat att sätta upp baracker för ensamkommande flyktingbarn intill en skola och ett dagis med små och unga barn mellan 0-16 år. Hur säkerställer ni att skolvägarna och skolmiljön är trygg för kommunens barn och att skolverksamheten förblir trygg? Var ska dessa flyktingar gå i skola? Jag är djupt orolig för våra Vellingebarn på Södervångsskolan (10 feb 13:41)
Carina Wutzler: Vi har valt platser där kommunen äger marken och som ligger centralt i kommunen intill service och andra funktioner. Det finns dygnetrunt-bemanning på boendet och barnen går i skola och har fritidsaktiviteter precis som alla andra barn. (10 feb 14:05)
Omröstning : Har ni jobb/sysselsättning till alla nya ni tar emot ?Det finns ju redan en mängd arbetslösa ungdomar i kommunen och nu tillför ni fler arbetslösa som vi arbetande skattebetalande kommuninvånare ska försörja medans våra egna ungdomar inte får hjälp.Kanske det borde införas en omröstning: De som välkomnar detta betalar den skatten extra som konstnaderna utgörs. De som inte välkomnar detta betalar sedvanlig skatt. Rättvist för alla parter ! (10 feb 14:45)
Carina Wutzler: Vi måste hålla oss till gällande lagstiftning och kan inte differentiera skatter så som du beskriver. Vi har tagit fram en överenskommelse med Arbetsförmedlingen hur vi ska jobba med att få arbetssökande unga i arbete, och detta gäller alla ungdomar i kommunen. (10 feb 14:58)
Gunilla: Vi är 100-tals föräldrar som nu kräver ett möte med ansvariga politiker gällande det vårdslösa beslutet att lägga flyktingboenden vid Toppen, på Stora Hammar- och nära Ängdalaskolan i Höllviken. Ni är medvetna om detta. När är datumet för detta lokalmöte? (10 feb 14:47)
Carina Wutzler: I dagsläget finns inget sådant möte inplanerat. Vi försöker på olika sätt att möta er invånare och svara på era frågor. Chatten är ett sätt. Jag tror inte att stormöten är rätt forum men träffar gärna representanter från er. (10 feb 15:08)
Jonas: oavsätt om de har fått "permanent uppehållstillstånd" så kommer inte detta förhindra incidenter. på vilket sätt kan Ni skydda eventuell personal emot detta? Och är det verkligen acceptabelt att de får begå övergrepp utan någon form av reprimand? (10 feb 14:52)
Carina Wutzler: Övergrepp får aldrig accepteras och ska polisanmälas. När det gäller personal på HVB-hem så ställer vi krav i upphandlingen, till exempel om att personal inte får jobba ensam. (10 feb 15:02)
Henrik : Varför har vi inte en folkomröstning i kommunen gällande denna fråga. Det kan väl inte vara korrekt att låta ett fåtal människor i kommunens topp fatta ett så pass stort beslut som påverkar alla oss kommuninvånare i den grad det kommer göra. Höj skatten 1 % använd de pengarna till att betala de kommuner som vill ta emot och ta hand om dem istället. (10 feb 14:56)
Carina Wutzler: Detta är inget som kommunen väljer utan det är ny lagstiftning som ställer andra och nya krav på kommunerna i Sverige. Man kan inte folkomrösta i frågor som strider mot lagstiftningen. (10 feb 15:11)
Eva: Carina; varför väljer du systematiskt att INTE besvara vissa frågor ? Jag undrade vad som fick stryka på foten när Vellinge kommun går back ?! Tycker det är nonchalant av dig att kallt bortse från frågor när det är du/ni som kallat till "frågestund", för ngn livechatt är det inte. Ni väljer att svara på det ni vill, inte utifrån folkets frågor.8 Miljoner back sa du, ok, hur många ungdomsbostäder/baracker hade vifått till våra egna invånare för dem pengarna ? (10 feb 14:58)
Carina Wutzler: Det är många frågor att besvara men jag besvarar dem alla efter hand. Inget har fått stryka på foten under 2015. Angående din fråga om ungdomsbostäder/baracker så fanns inte det med i kommunens budget, och därför är det svårt att sätta detta mot varandra. (10 feb 15:19)
Louise: När du svarade på frågan om var alla ska bo och hur det fördelas over kommunen så uppfattar jag det som om väldigt stor del av de ensammkommande placeras I Vellinge. De ska väl inte alla gå I skolorna I central orten eller hur? Jag anser att det är ytterst viktigt att de fördelas ut jämnt på alla kommunens grundskolor. Att göra något annat hade varit att ytterst orättvist mot de infödda svenska eleverna framförallt de som går på Södervångsskolan eller Herrestorp. Jag är uppväxt I Malmö kommun och jag vet vad det gör med en klass läroprocess om 10-15 % av elverna inte har svenska som modersmål. Det är just därför jag bor I Vellinge. Min fråga är alltså hur ska du säkerställa att alla grundskoleelever I Vellinge kommun får lika stor del av Integrationskakan? Samt hur mycket mer pengar ska skolan få av kommunen för att kompensera för de extra kostnaderna som denna integration kommer att kosta? (10 feb 15:02)
Carina Wutzler: Helt rätt, och redan idag är många av ungdomarna som bor i Vellinge tätort inskrivna på skolor i andra delar av kommunen. Alla skolor kommer få hjälpas åt att ta ett ansvar i det här. Jag tror att detta är en viktig del i att skapa en lyckad integration. (10 feb 15:14)
Basse: Jag och många andra i Vellinge kommun kräver ett informations möte! Och om detta inte sker så får vi ta till andra metoder får att få ett! Du/ni på Vellinge kommun har precis som resten av Sveriges kommuner inget sätt att garantera säkerheten för dom boende i Vellinge kommun! Ett våldtäckts försök har redan inträffat i höllviken, hur många fler tror du det tar innan vi börjar starta medborgargarden och själva stå för säkerheten i vår kommun? (10 feb 15:17)
Carina Wutzler: Det finns inget inrapporterat våldtäktsförsök i Höllviken. Ageranden som bygger på hot och medborgargarden tror jag inte är en framgångsrik väg att uppnå trygghet i samhället eller få till ett möte med politiker. (10 feb 15:25)
Louise: Hej Vad skönt att vi är överens om att de flyktingarna som är I skolåldern ska spridas ut på alla skolor. Kan du ge siffrorna hur fördelningen ser ut idag? Jag hade varit väldigt glad om de siffrorna hade kunnat bli publika på hemsidan och kontinuerligt uppdaterade!!! Sedan till min andra fråga hur mycket mer pengar kommer kommunen nu att satsa på skolan pga av integrationen??? Jag har Inga problem och betala mer I skatt men jag vill inte sänka vår välfärd! Jag röstade nämligen fel I förra riksdagsvalet så jag får stå mitt kast! (10 feb 15:25)
Carina Wutzler: Jag har inga exakta siffror när det gäller de olika skolorna. Kommunen får ersättning av staten för skolgång när det gäller ensamkommande barn. Det här ska inte påverka kvaliten i skolan negativt. (10 feb 15:28)
Demokratiskt beslut: Med tanke på din positivet gällande flyktingboenden vid skolorna i Höllviken så tar du, Carina Wutzler även på dig ansvaret om mitt barn eller någon annans barn blir utsatta för våld? Möte med politiker inom Vellinge kommun,tack! (10 feb 15:27)
Carina Wutzler: Jag förstår inte hur du menar. Jag kan inte ta ett personligt ansvar för eventuella kriminella handlingar. Det har jag aldrig kunnat göra tidigare och kan inte nu heller, och detta har inget med vårt flyktingmottagande att göra. (10 feb 15:34)
Bekymrad : Jag tycker inte att det räcker med att det finns kompetent personal på boendet. Det begriper väl vem som helst att dessa människor som förmodligen bara är UNGA MÄN går utanför huset! Känns väldigt otryggt med tanke på allt som händer. (10 feb 15:29)
Carina Wutzler: Precis som alla andra ungdomar i kommunen så rör sig även dessa ungdomar fritt i samhället, och träffar andra människor och deltar i fritidsaktiviteter. Det är så vi vill ha det och det är så människor integreras. Precis som i andra hem så finns det i HVB-hem framtagna regler, till exempel när det gäller tider att passa. (10 feb 15:39)
Tony: Har ni gjort bakgrunds- och id-kontroller på samtliga ensamkommande flyktingbarn för att garantera säkerhet inom kommunen? (10 feb 15:35)
Carina Wutzler: Barnen anvisas hit till kommunen. Migrationsverket ansvarar för id-kontroll och åldersbestämning. När barnet kommer hit görs en social och pedagogisk utredning. (10 feb 15:41)
Initiativ: Bra initiativ! Finns det något sätt man kan hjälpa till med arbete eller dylikt? (10 feb 15:36)
Carina Wutzler: Här finns samlad information om hur du kan gå till väga. http://vellinge.se/nyheter/sa-kan-du-hjalpa-flyktingar-och-ensamkommande-barn1/ (10 feb 15:47)
Kristina: Carina Wutzler: I dagsläget finns inget sådant möte inplanerat. Vi försöker på olika sätt att möta er invånare och svara på era frågor. Chatten är ett sätt. Jag tror inte att stormöten är rätt forum men träffar gärna representanter från er. (10 feb 15:08). Detta är ett svar från dig på Gunillas fråga angående fysiskt möte. Jag tycker inte att det är OK att skriva att man som kommunalråd skriver att stormöte inte är rätt form. Varför? Vi är många som vill ha svar på de beslut som ni i kommunen har fattat över våra huvuden. Det minsta man kan begära är att bjuda in kommuninvånarna (inte bara representanter) för att diskutera frågan. Varför nekar du fortfarande till ett sådant möte? Vad är anledningen? Personligen tror jag att det är helt fel strategi att gömma sig bakom webben (chat & hemsida). Vilken företagsledare skulle göra på samma sätt? Stå upp för ditt beslut och diskutera lösningar med kommuninvånarna. Våga möta oss! (10 feb 15:38)
Carina Wutzler: Vis av erfarenhet kan jag konstatera att stormöten inte fungerar i alla typer av frågor. (10 feb 15:43)
Oroad förälder: "Detta är inget som kommunen väljer utan det är ny lagstiftning som ställer andra och nya krav på kommunerna i Sverige. Man kan inte folkomrösta i frågor som strider mot lagstiftningen. (10 feb 15:11)" Om politikerna inom Vellinge kommun inte är beredda att representera och respektera invånarnas vilja är det lämpligare att samtliga avgår så andra kan sättas in som är demokratiska nog att göra just detta. (10 feb 15:39)
Carina Wutzler: Det får avgöras i samband med allmänna val. Nästa val är 2018. (10 feb 15:44)
Vellinge kommun : Var lämnar man in en missförtroendeförklaring eller anmälning för vårdslösa beslut mot samtliga ansvariga politiker? (10 feb 15:42)
Carina Wutzler: Alla beslut kan överklagas. (10 feb 15:45)
Aje: Hej Många här vill ha ett stormöte och diskutera Med våra politiker...varför skulle inte det vara lämpligt? (10 feb 15:43)
Carina Wutzler: Min erfarenhet är att det inte är en konstruktiv form för diskussion, utan spårar lätt ur. (10 feb 15:52)
Kristina: Hej Carina, Du svarade inte på min fråga: som jag ställde tidigare i chatten: varför betalar kommunen inte vite alternativt betalar andra kommuner för att välkomna dessa mskor, redan nu? Varför kan man inte säga nej nu i stället för senare? Tack! (10 feb 15:43)
Carina Wutzler: Det är dyra alternativ och strider mot lagstiftning, och det är i min mening inte heller ett ansvarsfullt agerande. (10 feb 15:56)
Louise: Hur manga av de ensamkommande ungdomarna som Vellinge har hand om har "försvunnit"? Har last om det I tidningen och undrar om det också förkommer här? (10 feb 15:49)
Carina Wutzler: Sedan vi tecknade avtal med Migrationsverket 2010 så har vi haft några som avvikit före 18 års ålder. (10 feb 15:59)
Lewis: Jag undrar fortfarande var flyktingarna som bor på Södervång har sin skolgång? (10 feb 15:58)
Carina Wutzler: Jag vet inte var alla barn går men de flesta går på Södervångskolan eller Sundsgymnasiet. (10 feb 16:02)