Chatta med Carina Wutzler om flyktingmottagandet i Vellinge kommun den 14 januari

Tack till alla som chattade med Carina Wutzler! Glädjande nog var engagemanget mycket stort och många frågor kom in.De frågor som inte höll god ton eller på annat sätt avviker från våra regler besvarades inte. Frågor som är identiska med eller liknar varandra besvarades endast en gång.

Tack till alla som chattade med Carina Wutzler! Glädjande nog var engagemanget mycket stort och många frågor kom in.De frågor som inte höll god ton eller på annat sätt avviker från våra regler besvarades inte. Frågor som är identiska med eller liknar varandra besvarades endast en gång.

Marie: Hej! Jag undrar när boendet i Arrie för ensamkommande barn öppnar? (12 jan 10:22)
Carina Wutzler: Vi håller på att titta på om lokalen kan fungera som ett HVB hem och därefter kan vi ge besked om det kommer bli ett boende eller inte och när det i så fall kommer öppnas. (14 jan 11:11)
Bekymrad: Att ensamkommande flyktingbarn ställer till stora problem vet vi alla vid det här laget: http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article21984148.ab http://nyheteridag.se/sa-morkade-dagens-nyheter-omfattande-sexovergrepp-i-centrala-stockholm/ http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article22068031.ab http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22074760.ab (Den misstänkte 14-åringen och den mördade 15-åringen läste svenska som andraspråk tillsammans.) Och det är väl bara toppen på isberget. Dessutom säger forskning att en sådan könsobalans som vi nu bygger upp i Sverige är direkt farlig: http://www.skd.se/2016/01/09/risk-for-kons%C2%ADoba%C2%ADlans/ När jag rörde mig i Vellinge häromdagen så passerade jag först en grupp på tre-fyra svenska tjejer i parken mellan Gästis och Kyrkan. Strax därefter passerade jag en grupp på 10-20 killar i uppskattningsvis åldern 15-20 år, tydligt utländskt utseende. Kanske ensamkommande flyktingar från Mellanöstern och Afghanistan. Det kändes inte alls bra! De kan vara hur snälla som helst, men det händer alldeles för mycket nu för att det ska kännas bra, tryggt och säkert! Dels borde de inte röra sig ute i så stora grupper och dels borde de ha med sig någon. Och det borde även vara blandat tjejer och killar. Så, vad är Vellinge kommuns handlingsplan mot könsobalansen, vilket jag finner fullständigt orimligt att vi ska ha i kommunen, och för den delen i landet. Samt vad gör kommunen för att så långt som möjligt se till att det inte händer något? Ni har fått alla varningssignaler nu, så allt som händer är ert ansvar! Mvh. (12 jan 10:51)
Carina Wutzler: Vellinge kommun kan inte påverka vem som anvisas till kommunen. Det är till allra största del pojkar som kommer och det märker vi också tydligt utifrån de som anvisas till kommunen. Vi arbetar för en bra integration genom att integrera i ordinarie skola, kontakter med förening- och näringsliv. Det är viktigt att nyanlända blir en del av vårt samhälle och att vi alla förmedlar den värdegrund och de lagar och regler som gäller. Vi har god erfarenhet av det mottagandet vi haft hittills. Jag är väl medveten om att det varit i betydligt mindre omfattning men vi har arbetat upp en bra grund som vi ska fortsätta arbeta efter. Jag hoppas att alla känner ett ansvar för att det ska fungera bra och att vi ska hjälpas åt. (14 jan 11:17)
Felicia: Hej! Är de som kommer vaccinerade och har genomgått en grundlig läkarkontroll? (12 jan 11:44)
Carina Wutzler: Alla erbjuds hälsokontroll och då kollar men eventuellt behov av vaccination. Finns behov erbjuds vaccination enligt det svenska vaccinationsprogrammet. (14 jan 13:08)
M: Hur planeras skolgången för de ensamkommande barnen? Ska de gå med jämnåriga? Hur går tankarna i Vellinge kommun med sexualtrakaserier från ensamkommande pojkar som bl.a. Hänt in bl.a. Malmö. Hur tänker Vellinge kommun förebygga dessa risker? (12 jan 15:15)
Carina Wutzler: Utgångspunkten är att individen integreras med jämnåriga i skolan och erbjuds undervisning i ordinarie klasser. givetvis måste viss hänsyn tas till kunskapsnivå och varje individs förutsättningar. (14 jan 13:10)
Annica: Hur många flyktingar/flyktingbarn kommer kommunen ta emot? (12 jan 15:20)
Carina Wutzler: Problemet är att vi inte riktigt vet. Det avtal som kommunen har tecknat med migrationsverket har helt satts ur spel. Enligt lagstiftning kan staten anvisa barn till kommunerna i Sverige. Kommunen har 48h på sig att ordna boende, då HVB hem eller familjehem. Framförhållningen gör det oerhört svårt att planera. Vi har fått fördelningstal för 2016 och då har Vellinge fått talet 150 ensamkommande. Vad det blir i praktiken vet vi tyvärr inte. (14 jan 11:32)
Anonym: Hej! Vet du om det kommer flyktingar till gamla gympa-salen i V.Ingelstad nu i jan?? Vi börjar vår termin med Zumba den 27jan!! MVH Ann-Kristin Nilsson (12 jan 15:40)
Carina Wutzler: Det finns i dagsläget inga planer på att det ska komma flyktingar till gymnastiksalen i V Ingelstad. Den kommer öppnas upp för ordinarie verksamhet. Osäker på om det är klart till den 27 januari men det blir iaf däromkring. (14 jan 11:41)
Förälder och företagare i kommunen : Vill du skapa ett nytt Malmö i kommunen? Ni bör genast tänka om i det galna beslutet att låta vuxna män börja i Skolan på Södervång!!! Resistenta bakterier!!! (12 jan 16:39)
Carina Wutzler: Nationell lagstiftning ger staten rätt att anvisa ensamkommande till kommunerna i landet. Oavsett vad man tycker om lagstiftningen måste man följa den och det försöker vi lösa på bästa sätt. Barn är du upp till 18 års ålder och åldersbestämningen görs av migrationsverket. (14 jan 11:46)
Babsan: Är det riktigt att flyktingar skall bo i baracker på Skanörs Vångar? (12 jan 16:42)
Carina Wutzler: Enligt beslut i kommunstyrelsen den 15 december kommer ett antal modullägenheter placeras i olika delar av kommunen för att lösa boendesituationen för nyanlända som förväntas anvisas till kommunen enligt ny lagstiftning som träder i kraft den 1 mars. Det handlar då om vuxna/familjer som fått uppehållstillstånd. En del av dessa lägenheter planeras placeras på den mark som kommunen äger på Skanörs vångar etapp 2 där det ännu inte finns detaljplan. Exakt placering vet jag inte idag. Lägenheterna kommer i slutet av 2016. Mer info kommer efter hand. (14 jan 11:51)
Lena österling: Varför kallar ni inte till informationsmöten i kommunen ang detta snarast?Tycker inte att det räcker med en chatt på några timmar. (12 jan 17:42)
Carina Wutzler: De som bor intill de platser där boende kommer etableras kommer att kallas till infomöte efterhand. Chatten är ett sätt att svara på olika typer av frågor. Vi kommer informera även på andra sätt framöver. (14 jan 11:54)
Emma: Jag antar att det kommer att behövas personal för att bemanna boenden. Hur kommer man att kunna söka dessa tjänster ? (12 jan 17:59)
Carina Wutzler: Kommunen handlar upp driften av boenden så det är respektive företag som driver boendet som har hand om personalrekryteringen. (14 jan 11:55)
Rita: Jag undrar hur många flyktingar vi kommer ta hit och hur ni planerar att integrera dessa? Man blir ju ganska orolig med tanke på den kvinnosyn många av dessa "unga män" har och det har vi ju fått bevis på dom senaste dagarna med alla sexuella trakasserier kring nyår som florerat i media. Jag är personligen inte alls glad över att vi skall ta emot fler i vår fina kommun. Det var en av anledningarna att vi flyttade hit till Vellinge kommun. Just att det är så rörigt och segregerat i Malmö. Ville ha lugn och ro, men nu känns det som att problemen kommer hit här också. Så vad har ni för planer för att integrera dessa människor? (12 jan 18:59)
Carina Wutzler: Det här är inget fritt valt arbete för kommunen utan ändrad lagstiftning ställer andra och nya krav på kommunerna. Som du själv skriver är integrationen en viktig förutsättning för att det ska bli bra. Alla verksamheter arbetar febrilt med att ta fram handlingsplaner för hur det ska fungera i praktiken. Det handlar om boende, skola, föreningsliv, näringsliv och arbete. Ska det här fungera måste vi hjälpas åt och alla behöver bidra på olika sätt. De lagar och regler som gäller ska givetvis gälla för alla. De normer och värderingar som gäller i vårt samhälle gäller givetvis också för alla. Sysselsättning och meningsfulla aktiviteter är viktigt. Det gäller att ta till vara de drivkrafter som finns hos människor så att de utvecklas till något positivt. Det är dessutom viktigt att ställa krav på människor. (14 jan 12:05)
Duvslaget: Hur går tankarna med integrering när man skall samla nästan 50 st ungdomar på "Flyktingförläggningen " Vellinges Rosengård? (12 jan 19:53)
Carina Wutzler: Vi kommer ha olika boendelösningar runt om i kommunen för att skapa bra förutsättningar för en lyckad integration. Antalet boende på varje anläggning kommer bero på hur många barn som anvisas till kommunen. Integrering sker på många olika sätt, i skolan, boende, fritid. Det här är något vi måste jobba med gemensamt. (14 jan 13:07)
Cecilianorma9@gmail.com : Hej!vill gärna veta om det ges kontinuerliga utbildningar om mäns och kvinnors lika värde och rättigheter till dem flyktingar som kommer hit? Och vilka lagar och regler som gäller i vårt land och hur man beter sig? Är essentiellt om man skall kunna integrera dessa människor i Sverige. Borde vara självklart. Mvh, Cecilia Larsson (12 jan 22:02)
Carina Wutzler: Det är en viktig del av integrationsarbetet och något man arbetar med i skolan men det är även ett uppdrag som personalen på HVB boendet har. (14 jan 13:13)
Nyfiken: Hej ! Jag undrar vad som händer om Vellinge kommun skulle vägra ta emot ensamkommande samt asylsökande? Vad blir konsekvensen? Böter? Vi har en välfungerande kommun och lagom är ofta bäst, så siffrorna som nämns i samband med mottagandet låter orimliga. Vad tycker du? (12 jan 22:39)
Carina Wutzler: Jag är inte nöjd med nuvarande situation. Vår planeringshorisont är dålig och framförhållningen från staten är mycket dålig. Kommunen kan inte vägra ta emot ett barn som anvisas till kommunen. Då får vi betala boende och uppehället där barnet befinner sig. Något uttalat vite finns inte när det gäller vuxna och den nya lagstiftningen som träder i kraft 1 mars. (14 jan 13:16)
Orolig!!!: Hej! Jag är helt ärlig orolig. Jag är uppvuxen i Höllviken och har bott här i 43 år. Har alltid känt mig trygg och valde därför att bosätta mig här med min familj. Mina barn cyklar till skolan varje dag och även de känner sig trygga. Med nu alla dessa "barn" som ska hit kommer jag inte låta mina barn ta sig själv till skolan. De kommer inte få röra sig fritt som de alltid har gjort. Varför gör ni detta mot oss? Detta är ett tättbebyggt område med massor av familjer och barn. Vi vill att våra barn och oss som föräldrar ska känna oss trygga. Snälla ni, lyssna på oss!!!!! (13 jan 06:01)
Carina Wutzler: Vi kommer fortsätta att arbeta för att alla ska känna sig trygga. Det handlar dels om förebyggande arbete men även om att vi har en aktiv dialog med polisen och att polisen är närvarande i samhället. En vikig del i tryggheten är att alla har en delaktighet i samhället och att man har en meningsfull sysselsättning. Det är en viktig del i integrationsarbetet. Här har vi alla ett gemensamt ansvar så att vi inte bygger upp en känsla av vi och dom. (14 jan 13:20)
Caroline: Jag tycker att det är jättebra att det satsas på ett bra flyktingmottagande i kommunen. Det är otroligt viktigt! Det är många ensamkommande barn som anvisas till kommunerna nu, hur ser planerna ut för att integrera dem i samhället snabbast möjligt? Sen undrar jag hur Vellinge kommun i dagsläget tar emot familjer och vuxna som har flytt? (13 jan 07:33)
Carina Wutzler: Integrationsarbetet handlar om många saker, bl a om skolgång, fritidsaktiviteter, kontakter med samhället, kontakter med arbetsliv osv. Vi arbetar för att alla dessa olika delar ska samordnas på ett bra sätt. Kommunen kan tillsammans med invånare, företag, organisationer och föreningar göra detta möjligt. (14 jan 13:23)
Höllvikenbo: Hej Carina En kommun ska agera långsiktigt och värna om den långsiktiga ekonomiska planeringen, stabiliteten och tryggheten för sina medlemmar. Kan du garantera att Vellinge kommun om 3-5 år inte har eknomiska problem, sociala problem och trygghetsproblem pga en kraftigt ökad invandring av individer (ca 300 om året framåt enligt nuvarande prognos) som sannolikt inte får jobb förrän efter 7 år i genomsnitt (statistik för övriga flyktinginvandrare i Sverige) och bär med sig trauman och/eller en totalt annorlunda kultur? Kan du även garantera att kostnader runt detta område inte ska mörkas av er politiker så som staten mörkar det samma genom att skilja på kostnaden för mottagning och kostnaden för etablering, arbetslöshet, sjukdom etc? Kan ni garantera att 900 nya invånare i Höllviken, Näset och Vellinge på 3 år inte påverkar dagisplatser, utbildningskvalitet, köer till tandvård och vårdcentral, arbetsmiljön för kommunalt anställda eller tom ökad brottslighet? Detta är nämligen faktorer som stora delar av Sverige fått uppleva när invandringen blir okontrollerad och inte taktar mot jobb, boende och utbildning bla. Då skapas frustration etc. Därför Vellinge nu måste vara med och dela eftersom övriga tror det är en lösning på deras egna problem. En sista fråga, kommer Vellinge nu att få sänkt skatteutjämningskostnad? Vi betalar väl ca 70-80 miljoner per till sk "fattigare kommuner" där Malmö bla får va 4,5 miljard om året. Tack! (13 jan 07:46)
Carina Wutzler: Min målsättning är att alla människor ska vara självförsörjande och bidra i samhället. Kommunen får viss ersättning från staten för att klara flyktingmottagningen. Utgångspunkten är att dessa pengar ska räcka och att vi ska ge människor de verktyg de behöver för att bli självförsörjande. För att ge dessa verktyg krävs samverkan mellan olika aktörer såsom arbetsförmedling, kommun, lokala näringslivet och föreningar. Vi håller på att ta fram handlingsplaner för hur detta ska ske i praktiken. Det duger inte att det tar sju år innan man blir självförsörjande. (14 jan 13:30)
Lisa: Hur kan vi säkerställa att Vellinge kommun inte påtvingas ett större flyktingmottagande än idag? (13 jan 10:40)
Carina Wutzler: Hej! Det kan vi inte. Det är statlig lagstiftning som styr detta. Rikspolitiken, och inte minst vår omvärld, utveckling kommer att påverka hur många människor Vellinge tar emot. (14 jan 13:33)
Oroad förskoleförälder: Som förälder till litet barn som går på Henriks Hage förskola ställer mig mycket frågande till kommunens plan att bygga transitboenden/barackbostäder på just Henriks Hage. Läste om det i Sydsvenskan och blev väldigt bekymrad och upprörd. Jag är säkert inte den enda förälder som delar denna oro och som undrar hur ni har tänkt kring säkerhet. Finns ingen bättre plats att bygga dessa bostäder på än bredvid en förskola? (13 jan 10:57)
Carina Wutzler: Hej! Enligt beslut i kommunstyrelsen den 15 december kommer modullägenheter att placeras på den mark som kommunen äger intill Henriks Hage. Exakt placering vet vi inte idag. Lägenheterna levereras i slutet av 2016. Det handlar då om boende för vuxna/familjer som har fått uppehållstillstånd och som anvisas till kommunen enligt ny lagstiftning. (14 jan 13:35)
Lars: Vem ansvara för säkerheten ? Dessa barn kommer från kulturer där människoliv inte är mycket värt Dessutom har de traumatiska upplevelser bakom sig I svedala står "ensamkommande barn" och sextrakasserar småflickor utanför deras skola Jag är djupt oroad av denna utveckling Vilka besparingar skall göras inom andra områden för att bekosta detta åtagande? Som skattebetalare kommer jag inte acceptera besparingar i skola,äldrevård etc till förmån för ökat asylmottagande Mvh Lars (13 jan 11:15)
Carina Wutzler: Hej! Det finns inga planer på besparingar inom andra verksamheter. Den trygghet som finns i Vellinge idag ska finnas även framöver, för alla. Sker det brottsliga handlingar blir det en polisiär fråga. (14 jan 13:38)
Camilla von Lörinszky: Hjälper gärna människor i nöd. Tror dock på att vi som lever och bor i Sverige bör uttala tydligt vad Sverige har för värdegrund m bla jämställdhet, kultur och religion . Önskar att Vellinge kommun återinför de svenska traditionerna i skolan med skolavslutning i skolan. Att påsk firas och samtalas om, at fläskkött är en del av vår kultur från bondesamhället mm. Vill också veta hur skolorna ökar säkerheten för att våra barn ska skyddas mot väld på skolan, typ trollhällan, Broby (13 jan 11:23)
Carina Wutzler: Hej! Värdegrundarbete måste man jobba med hela tiden och traditioner ska vi ha även ha framöver. Alla skolor ska en plan för hur kriser och hot ska hanteras. (14 jan 13:41)
Jojje 65: Hur ser du på den senaste tidens problem med sexuella trakasserier Och vad vill du ha för straff för detta (13 jan 14:17)
Carina Wutzler: Hej! Sexuella trakasserier är alltid oacceptabla. Jag tycker själv att straffen allmänt bör skärpas. (14 jan 13:43)
Vellinges kung : 1Varför tar vi imot flyktingar nu men inte för? 2 hur blir det med jobb inom kommunen? (13 jan 18:02)
Carina Wutzler: Hej! Det beror bland annat på en lagstiftning som ställer nya krav på kommunerna. Vi har sedan 2010 avtal med Migrationsverket om ensamkommande barn. Men idag anvisas många fler barn än vad som står i avtalet. Det är viktigt att alla människor blir självförsörjande. Här jobbar vi tillsammans med bland annat Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet. Vi håller på att ta fram en handlingsplan för hur detta konkret ska fungera. (14 jan 13:48)
Louise: Jag bor i Vellinge av många anledningar. Skolan är en av dem. Jag känner mig mycket orolig över att det ska bli mindre resurser till de eleverna som redan nu går i skolan. Kommer kommunen att få mer resurser från staten för täcka de ökade kostnaderna för just skolan? Om nej. Tänker kommunen kompensera skolbudgeten för täcka de ökade kostnaderna för just skolan eller ska vi förvänta oss att våra barn ska betala ”Öppna era hjärtan/Mitt Europa har inga murar” politiken genom att få sämre utbildning? (13 jan 20:31)
Carina Wutzler: Hej! Nej, vi kommer inte att försämra utbildningen eller någon annan kommunal verksamhet. (14 jan 13:49)
Louise: Har Vellinge kommun börjat rekrytera lärare för att täcka upp för alla de ensamkommande ungdomarna som vi ska ta hand om? Hur många behövs och hur många har man redan anställt? (13 jan 20:33)
Carina Wutzler: Hej! En del nyrekryteringar har redan skett och de sker kontinuerligt efter behov. (14 jan 13:50)
Anna: Jag är mycket oroad över de nyheterna som hörs från bl a Köln och Stockholm om hur kvinnor har blivit sexuellt trakasserade när de har varit ute på stan. Vad tänker Vellinge kommun göra för att det inte ska hända i vår kommun? (13 jan 20:39)
Carina Wutzler: Hej! Vi kommer att fortsätta jobba enligt den modell vi har arbetat upp sedan 2010. Den har varit framgångsrik och en viktig del i den är att vi jobbar med både värdegrundsarbete och en god integration. (14 jan 13:52)
Carl: Jag har läst att social styrelsen har bestämt att kommuner inte behöver ha personal på nätterna i boende för ensamma ungdomar (16-18 år). Något som jag anser är helt förkastligt. Kan du svara på om det är något som Vellinge kommun överväger? (13 jan 21:00)
Carina Wutzler: Hej! Det är en ny boendeform som heter stödboende. Det är inget vi planerar att införa i nuläget. Det krävs speciella utredningar för att barn ska placeras i stödboende. (14 jan 13:54)
Lotta: Stämmer det att det kommer bli flyktingboende på Hotell Spelabäcken? Om svaret är ja, måste inte grannar informeras i god tid och även ha en chans att säga sin mening? (13 jan 21:42)
Carina Wutzler: Hej! Kommunen är inte involverad i några sådan planer, och det är inget jag känner till. (14 jan 13:55)
Erik: Varför har Vellinge kommun ändrat sin policy ang flykting mottagande från att ta emot ensamkommande ungdomar i ganska små mängder till att ta emot stora mängder och dessutom ta emot övriga kategorier av flyktingar? (13 jan 21:58)
Carina Wutzler: Hej! Vi har inte ändrat vår policy. Ny lagstiftning ställer nya krav på kommunerna. (14 jan 13:56)
Anders: Jag antar Vellinge kommuns budget, de närmaste åren, blir drabbad på något sätt av det ökade flyktingmottagandet. Tror jag läste att vi ska köpa moduler för 20miljoner t ex. Staten Sverige har ju valt att låna till sina extra utgifter. Tänker vi i Vellinge låna pengar, skära ned på vår befintliga välfärd eller höja intäkterna genom höjda skatter för att täcka för ev extra kostnader? (13 jan 22:02)
Carina Wutzler: Hej! Kommunen får viss ersättning från staten för att klara flyktingmottagandet. De pengarna räknar vi med ska räcka. De investeringar vi gör i paviljonger kommer att ersättas med statliga pengar. Vi ska ha ett bra flyktingmottagande som leder till god integration och hög sysselsättningsgrad. (14 jan 14:00)
Ninna: Hej! Hur ska dessa flyktingar få information om hur Sverige fungerar? Var ska de bo, vem ska ta hand om dem? Utbildning, lära sig svenska? Få jobb? Med vänlig hälsning, Ninna (13 jan 22:08)
Carina Wutzler: Hej! Du tar upp många viktiga frågor. Allt detta ingår i vårt integrationsarbete. Vi kommer presentera konkreta åtgärder för allt detta i den handlingsplan vi håller på att ta fram. Boendelösningar är dessutom framtagna och beslutade. Dessa kommer att finnas på olika ställen i kommunen, och då i form av modulboenden. Mer information hittar du på Vellinge.se. Kommunen ansvarar för skola och utbildning, även för nyanlända. (14 jan 14:04)
Jennie Gustafsson: Hej Carina, det är klart alla känner oro inför ungdomarna som kommer till oss nu. Man hade haft bättre tankar om det gjordes ålderstester. Inte ok att sätta äldre män i högstadiet bland våra barn. Så min fråga, hur mycket trycker du på detta med åldern? (13 jan 22:36)
Carina Wutzler: Hej! Migrationsverket ansvarar för åldersbestämningar. Det förekommer under asylprocessen att den första åldersbestämmelsen är felaktig, och då kan den omprövas. Så det sker en kontroll, men det är Migrationsverkets ansvar. (14 jan 14:08)
Ulrika: Hej! Jag undrar hur planeringen kring HVB för ensamkommande flyktingbarn i Arrie ser ut? Mvh (14 jan 06:21)
Carina Wutzler: Hej! Se svar ovan. (14 jan 14:10)
Liselott: Stämmer ryktena att det ska bli ett flyktingboende på Skanörs Vångar etapp 2? Isåfall, exakt var och i vilken typ av byggnader? Ägare? Kommer de redan boende informeras (utskick mm) och ha möjlighet att påverka? Tidsplan? (14 jan 08:35)
Carina Wutzler: Hej! Se svar ovan. (14 jan 14:10)
Jennie: Vad händer med flyktingboendet i Arrie idag och i framtiden? (14 jan 08:54)
Carina Wutzler: Hej Se svar ovan! (14 jan 14:11)
Niklas: Hur kommer mottagandet påverka skolorna, vilka resurser kommer tas från vanliga verksamheten? Rekorn på Tångvalla är dödstyst med information och många är rädda för sina döttrar med tanke på allt som händer. (14 jan 09:06)
Carina Wutzler: Hej! Se svar ovan. (14 jan 14:11)
Jonas: Som jag förstår det så ska vi i vår kommun ta hand om ca 150 ny ensamkomna ungdomar samt ca 150 övriga flyktingar under 2016. Jag tror dessutom att vi ungefär redan tar hand om ca 100 st ensamkommande sedan 2015. Jag tror inte det finns många lediga lägenheter hos Vellinge bostäder eftersom det finns ca 4000 st i deras kö. Det finns dessutom extremt lite bostäder ute till försäljning. Var ska alla bo? I moduler? Jag vet att i modulen som står på Södervång i Vellinge skulle det bo 9 st men nu ser man att det är våningssängar i rummen så jag antar att det bor fler i den modulen. Kanske 20st. Om mina siffror från ovan stämmer så blir det 400 st för i år. Om vi bygger moduler med 20 st i varje så skulle det ge 20 moduler. Var ska alla de stå? Kommunen har hitintills bara pekat ut 4 områden. (14 jan 09:46)
Carina Wutzler: Hej! Beslut är fattat om boendelösningar för att klara av det fördelningstal som angetts för 2016. Det handlar till största del om så kallade modulbostäder som ska placeras på olika ställen. Se mer på Vellinge.se. En stor del av de barn som anvisades till kommunen under 2015 bor i andra kommuner. (14 jan 14:15)
Niklas: Jag antar att de flyktingarna som Länsstyrelsen har fördelat till Vellinge kommun är flyktingar som har fått ett positivt svar på sin asylansökning och därmed får etableringsstöd från staten. Det ges i 2 år om jag är underrättad korrekt. Det finns statistik, från Finanspolitiska rådet, som visar en sysselsättningsgrads bland flyktingar efter 7 år i Sverige är ca 50 % och efter 16 år i Sverige är den ca 60 %. Denna statistik är baserad på data för 16 år så den ljuger inte. Nu till min fråga; Har Vellinge kommun tagit höjd för, den mycket troliga, kraftiga ökningen av det som tidigare kallades socialbidrag som vi kan förvänta oss ca 2019? (14 jan 09:47)
Carina Wutzler: Hej! Det är rätt att de vuxna som anvisas till kommunen har fått uppehållstillstånd, och att de har rätt till etableringsersättning i max två år. Ensamkommande barn har oftast ännu inte fått sin asylansökan prövad. Den statistik du nämner duger inte, och vi kommer att ta fram en mängd konkreta åtgärder för att alla ska ha sysselsättning. Det är en otroligt viktig fråga för framtiden, och vi - kommunen, företagare och invånare- måste jobba tillsammans. (14 jan 14:20)
Undrande: Vad finns det för planer på flyktingboende i Skanör/Flasterbo ? (14 jan 10:10)
Carina Wutzler: Hej! Modullägenheter planeras på Skanörs vångar under 2016. Det kommer att byggas ytterligare ett HVB-hem intill nuvarande HVB-hem under 2017 enligt den plan vi har beslutat om. (14 jan 14:22)
Falsterbon: Varför ignoreras (på ett ganska respektlöst sätt) nästan alla förslag som SD gör gällande flyktingmottagandet i Vellinge kommun? Finns det någon dold agenda här? Detta är i så fall inte till Vellinge kommuns bästa. Jag röstar inte själv på SD men tycker de har många förslag som borde tagas på större allvar. Talet om ‘olika värdegrund’ bör lämnas kvar i 2015, jag tror alla kan nu enas om att en önskan om lägre flyktingmottagande inte är likaställt med rasism. (14 jan 10:18)
Carina Wutzler: Hej! Förslag från andra partier behandlas på liknande sätt från Moderaternas sida. Det spelar ingen roll vilket parti som lägger förslaget. Framkommer ett bra förslag har vi inga problem med att rösta för det. Däremot kan vi inte rösta på förslag som till exempel strider mot gällande lagstiftning. (14 jan 14:25)
Höllvikenbo: Hur kommer det sig att vi endast tar emot ensamkommande barn? Varför kan vi inte också ta emot kvinnor och familjer? (14 jan 10:22)
Carina Wutzler: Hej! Enligt ny lagstiftning tar vi emot vuxna/familjer under 2016. (14 jan 14:26)
Johan: Hej Carina. Det har kommit till min vetskap att det beslutats att sätta upp baracker för ensamkommande flyktingbarn (män?) utanför förskolan där vi har våra små barn, Henriks Hage. Låter som ett ytterst märkligt beslut. Med den mordbrandsproblematik som varit samt oroligheter med knivslagsmål och våldtäkter bland de boende på andra orter ställer jag mig starkt kritisk till detta och kräver en revidering av detta beslut. Hälsningar Johan (14 jan 10:33)
Carina Wutzler: Hej! Se svar ovan. (14 jan 14:27)
Adjö M : Av de som kommit.Hur många av dem har tagit hit anhöriga ? Vem betalar för de anhöriga ? (14 jan 10:34)
Carina Wutzler: Hej! Det finns ett par barn som har återförenats med sina familjer. De ska in i etableringsfasen som alla andra. (14 jan 14:33)
Adjö M: Skall även vuxna anlända ? (14 jan 10:35)
Carina Wutzler: Vellinge kommun har inget avtal med migrationsverket när det gäller vuxna men enligt ny lagstiftning kan staten anvisa vuxna till alla landets kommuner.Det handlar då om personer som fått uppehållstillstånd och fått sin asylansökan prövad. Den lagstiftning träder troligtvis i kraft den 1 mars. Kommunerna har fått fördelningstal för 2016 och Vellinge kommun har då fått talet 159 personer. Det finns inga föreskrifter framtagna än så vi vet inte så mycket mer än så i dagsläget. (14 jan 11:10)
Adjö M: Skall det bli ett boende bredvid dagiset Henriks Hage ? (14 jan 10:36)
Carina Wutzler: Hej! Se svar ovan. (14 jan 14:34)
Skolarbete: Hej,i skolan håller vi just nu på med ett arbete med tema flyktingar. Har därför en fråga om just detta ämnet. Hur vänder sig Vellinge kommun till de flyktingar vi tar emot? Vad ger vi de för möjligheter och ca hur många tar vi emot? (14 jan 12:55)
Carina Wutzler: Hej! Vänd dig gärna till vår flyktingsammordnare Jennie, som säkert kan hjälpa er mer i detalj i ert skolarbete. Mejla Jennie.vallin@vellinge.se (14 jan 14:37)
Skolarbete: Hej,i skolan håller vi just nu på med ett arbete med tema flyktingar. Har därför en fråga om just detta ämnet. Hur vänder sig Vellinge kommun till de flyktingar vi tar emot? Vad ger vi de för möjligheter och ca hur många tar vi emot? (14 jan 12:57)
Carina Wutzler: Jag svarar lite kort på dina frågor och för mer detaljinfo ber jag dig vända dig till flyktingsamordnare Jennie Vallin. Alla ensamkommande barn som kommer till kommunen kommer direkt i kontakt med kommunen och en socialsekreterare. Det ska göras utredningar, gode man ska utses, hälsokontroller ska erbjudas (Region Skåne). Skolan involveras. Alla barn ska erbjudas skolgång inom 1 månad. Kommunen har avtal med migrationsverket och då handlar det om 18 barn om året. Under 2015 har kommunen anvisats ca 115 barn. Hur många det blir 2016 vet vi inte men vi har fått ett fördelningstal som anger 2016 barn, 150. Det är bara en preliminär siffra och beror på hur många ensamkommande som kommer till Sverige och söker asyl. Vellinge har inget avtal när det gäller vuxna men även när det gäller denna grupp har kommunen fått ett fördelningstal som anger hur många som förväntas anvisas till kommunen enlig ny lagstiftning. Detta tal är 159 för Vellinges del. Denna grupp har fått sin asylansökan prövad och fått uppehållstillstånd. (18 jan 13:35)
Betty: Utifrån att vi numera knappt ser en polis cirkla i Vellinge kommun mera, och att vi redan ser inbrott och liknande verksamhet öka, och att vi sannolikt likt flera andra kommuner står med utmaningar i samband med flyktingströmmen, undrar jag hur detta är tänkt att hanteras? Vi kan inte fortsatt tro att det är hållbart med närmsta polis i malmö/trelleborg väl? (14 jan 12:59)
Carina Wutzler: Hej! Det finns en kommunpolis som vi har en kontinuerlig dialog med. En synlig och närvarande polis är viktig och något vi jobbar aktivt för. (14 jan 14:41)
Kenta: Vad händer om en kommun säger att "det här går inte, vi har inga möjligheter att fixa det här". Blir det böter? (14 jan 13:00)
Carina Wutzler: Hej! Se svar ovan. (14 jan 14:42)
Kenta: Vad händer om en kommun säger att "det här går inte, vi har inga möjligheter att fixa det här". Blir det böter? (14 jan 13:02)
Carina Wutzler: Hej! Se svar ovan. (14 jan 14:43)
vicky: Hejsan! vi är en grupp ungdomar från ljungenskolan i årskurs 9. Vi jobbar om flyktingar från Afghanistan. Vi skulle behöva din hjälp och vi undrar hur det ser ut idag efter förändringen som moderaterna gjorde med gränserna. Hur många söker asyl per dag ny efter det? Hur ser det ut nu? (14 jan 13:06)
Carina Wutzler: Siffror som rör riksfrågor får hanteras på annat ställe. Kontrollera med migrationsverket. (18 jan 13:51)
Ruth och Wilmer: Hej Carina Wutzler! Vi är två Elever som går i årskurs 9 på Ljungenskolan. Vi gör just nu ett arbete som handlar om flyktingar. Vad tror du det är som gör att så många flyktingar kommer till just Sverige? Vad är det vi gör som de andra länderna inte gör? Tacksam för svar. Med vänlig hälsning Ruth Grnatah och Wilmer olsson. (14 jan 13:09)
Carina Wutzler: Att många flyktingar söker sig till just Sverige beror säkert på att Sverige haft en generös flyktingpolitik och att vi bor i land som många vill till. Människor söker sig troligen till de länder där de har störst möjlighet att få stanna och bästa förutsättningar för att få ett bra liv. (18 jan 13:39)
Alice: Hej Carina, Om jag förstår dig rätt så vill Vellinge kommun egentligen inte ta emot några s.k. flyktingar (man kan omöjligen befinna sig på flykt om man rest genom hela Danmark eller Tyskland för att söka asyl i Sverige). Men detta görs eftersom det idag finns en tvingande lagstiftning som bl.a. ditt eget parti ställde sig bakom som en del av höstens uppgörelse. Av frågorna i chatten framgår att många som bor här är starkt emot detta beslut. Min fråga till dig är varför fölier man ett beslut som uppenbarligen är dåligt? Vad är det hos er politiker som gör att ni inte vill återkalla ett beslut som inte kommer föra något positivt med sig? Tänk om president Bush och hans rådgivare hade mage att erkänna att de hade fel precis innan USA invaderade Iraq - skulle du inte själv önskat att de gjort det? Tacksam för svar (14 jan 13:09)
Carina Wutzler: Hej! Jag har varit tydlig med att jag inte tycker att en tvingande lagstiftning är en bra lösning. Jag är fortfarande av den åsikten, men det är Sveriges Riksdag som stiftar lagar, och de är vi tvungna att följa oavsett vad vi tycker om dem. (14 jan 14:46)
Eva: När ska ni erbjuda kommunens icke självförsörjande ungdomar modullägenheter precis som de 40 ni har köpt in till ensamkommande flykting"barn" ? För de som skall komma att bo i dessa är väl knappast yngre barn på 11-12 år ? (14 jan 13:10)
Carina Wutzler: Hej! 11-14-åringar placeras i första hand i familjehem. Och det enligt lagstiftningen är det kommunens ansvar att göra detta. Det går inte att jämföra med ungdomar som har vårdnadshavare. (14 jan 14:49)
Matte : Hej! Jag går på ljungenskolan i Höllviken och vi arbetar inom området flykt alltså hur flyktingar får det osv. Min fråga är:Finns det jobb i Sverige som de inte kan få i Syrien? (14 jan 13:10)
Carina Wutzler: Att folk flyr från Syrien beror först och främst att det pågår ett inbördeskrig i landet och har gjort så under flera år. Välfungerade städer och samhälle har förstörts. Syrien var tidigare ett välutvecklat land och många hade jobb och var välutbildade. (18 jan 13:42)
Adjö M: Hur skall ungdomarna fördelas i skolor och klasser ? Vilka skolor? (14 jan 13:12)
Carina Wutzler: Barnen ska fördelas på olika skolor och så gott det går integreras i ordinarie klasser. Barnen bor i olika delar av kommunen och vi försöker placera dem i en skola nära sitt boende. Bra om man får ett socialt nätverk som man kan umgås med på fritiden. (18 jan 13:44)
Irma: Hej! Hur många nyanlända har Vellinge kommun sagt att de har möjlighet att ta emot? Är det samma siffra/färre/fler än de 150 som nu beräknas komma? (14 jan 13:21)
Carina Wutzler: Hej Vellinge har ett avtal med migrationsverket och i det har vi angett det antal som vi tycker är rimligt. Det handlar om ca 20 barn per år. (14 jan 14:51)
Irma: Hej, det har funnits och finns ett tydligt motstånd från boende i Vellinge att ta emot ensamkommande barn samt nyanlända, hur kommer kommunen arbeta för att: 1. garantera dessa nyanlända personers trygghet? 2. att dessa nyanlända personer inte utsätts för hot, trakasserier, rasism av övriga boende i Vellinge? 3. Att dessa nyinflyttade personer träffar de personer som bott i Vellinge en längre tid och att främlingsskapet kan försvinna? (14 jan 13:24)
Carina Wutzler: Vi arbetar för att alla som bor i Vellinge kommun ska känna sig trygga. Vi har alla ett gemensamt och ömsesidigt ansvar för att respektera varandra och alla människors lika värde. Det är ett värdegrundsarbete som måste pågå hela tiden. (14 jan 14:55)
Humanitet2016: Hur jobbar ni för att integrera flyktingar i samhället och få ut dem på arbetsmarknaden? (14 jan 13:29)
Carina Wutzler: Vi är i full gång med att ta fram handlingsplaner för att ta fram tydliga processer för hur detta ska fungera i praktiken. Samverkan med arbetsförmedlingen är viktig. Det är de som har det yttersta arbetsmarknadsansvaret men vi ser att vi behöver stötta upp i det arbetet för att människor snabbt ska komma i arbete. Kommunen håller på att bilda ett advisory board med företagare som ska fungera som en kontaktyta mot näringslivet. Etableringscoach ska anställas för att lotsa individen vidare för att få rätt verktyg för att bli självförsörjande. Det kan handla om praktikplatser, yrkessvenska mm. (18 jan 13:49)
Johnny: Är det korrekt at ni planerar ett boende vid ängdala skola? Om detta är korrekt verkar det vara en väldigt dålig placering i ett område med många barn. (14 jan 13:29)
Carina Wutzler: Det planeras boende på olika platser i kommunen. Inte just vid Ängdala skolor dock. Däremot planeras boende vid andra verksamheter. De som bor i HVB hem ska erbjudas skolgång och de som driver boendet anordnar aktiviteter av olika slag. De som kommer hit måste bli en del av vårt samhälle. De vuxna som kommer hit kommer också ha aktiviteter och på sikt ska de arbeta så de är ju som vilka andra invånare som helst. (18 jan 13:55)
Pappa till 2: Jag är uppriktigt orolig för denna utveckling med anledning av dessa senaste händelser vid nyårsfirandet och den tragiska händelsen på skolan i Broby. Att det nu vandrar omkring gäng av dessa inte längre så ensamma killar känns inte bra. Som flera tidigare nämnt ovan. När det väl händer något är det för sent. Vem ska stå till svars om och när det händer här i Vellinge? Eftersom polisen är mer sällsynta i Vellinge än vad Älgar är känns det snats som om man som förälder behöver patrullera gatorna om ingen annan gör det. Hur kommer vi ifrån detta? Jag vill ha trygghet för mina barn, vem garanterar oss denna trygghet? Att säga att information endast ska gå ut till de som bor närmst i en ort som Vellinge är löjligt. oavsett var du bor i Vellinge bor du nära. Det tar drygt 10 minuter att gå genom Vellinge. Vi vill ha trygghet för våra barn, ska vi stå för den tryggheten själv? (14 jan 13:43)
Carina Wutzler: Tryggheten är viktig och vi ska även i fortsättningen arbeta aktivt med att det finns samma trygghet som tidigare. Jag har i lite olika svar beskrivit hur det arbetet ska gå till så hänvisar till de svaren. Vi kan säkert bli bättre på att informera och denna chat är ett sätt att ge svar på de frågor som finns. En del information har lagts ut på hemsidan och vi kommer även informera på andra sätt framöver. (18 jan 14:32)
Sven Larsson: Tack för att du gör ett bra arbete som kommunalråd! Jag blir dock bekymrad när jag läser dina svar; det känns som en rikspolitiker som talar….. dvs du försvarar de beslut som tags i Riksdagen fast du mycket väl vet att flertalet av Vellinges invånare är emot att bli tvingade att ta emot flyktingar. Jag tror de flesta i kommunen skulle vilja ta risken att komma på kant med statsmakten genom att inte låta oss styras hur som helst. Är det så att du sätter ditt egen karriär (kanske utanför kommunen) framför de politiska okorrekta stämmningarna här i Vellinge? (14 jan 13:47)
Carina Wutzler: Jag siktar inte på någon karriär utanför kommunen. Jag älskar Vellinge och jobbar för Vellinges bästa. Samtidigt måste vi följa de lagar som finns. Jag är inte nöjd med den situation som råder och jag har själv tryckt på riksplanet för olika åtgärder. Jag välkomnar de åtgärder som införts, bla ID kontrollerna. (14 jan 15:01)
Ansvar?: Är det du Carina som är ansvarig när/om det sker misshandel, trakasserier etc? Bara så jag vet vem jag ska kontakta om det sker. (14 jan 13:48)
Carina Wutzler: Det är polisen som ska kontaktas om det finns misstanke om brott. (18 jan 13:50)
Tacksam för svar: Hej Carina, På vilket sätt tror du att en liten kommun som Vellinge (ca 34 000 invånare) kommer lyckas bättre med att integrera hundratals flyktingar från Mellanöstern och Afrika än mycket större kommuner som Malmö och Göteborg? Du talar mycket i dina kommentarer om att dessa människor ska bli självförsörjande snarast möjligt - jag kommer själv från Arbetsförmedlingen och vet av egen erfarenhet att hos oss finns det inga jobb åt dem i Vellinge kommun. Hur ska du skapa nya jobb och varför skapar man inte nya jobb också till etniska svenskar om det nu är så enkelt? (14 jan 13:50)
Carina Wutzler: Visst är Vellinge betydligt mindre än tex Malmö och Göteborg men vi är trots allt en mellanstor kommun om man jämför med övriga 290 kommuner. Jobbfrågan är en otroligt viktig fråga och det finns stora utmaningar i detta. Problemet idag är att det finns lediga jobb men det finns inte rätt kompetenser som matchar jobben. Det här gäller ju inte bara nyanlända utan är ett större problem än så. De finns branscher där det finns ont om arbetskraft inte minst inom välfärdsområdet. Det viktiga är att människor inte hamnar i ett bidragsberoende där det inte lönar sig att arbeta eller tom gör att det inte finns incitament att faktiskt börja arbeta. Vi bor trots allt i en tillväxtregion och min inställning och ambition är att vi ska göra vad vi kan för att lyckas. Vi har få arbetslösa i kommunen och få hushåll som lever på försörjningsstöd. Vi har idag en socialtjänst som arbetar aktivt med att få människor att klara sig själv. Vår samverkan med arbetsförmedlingen kan och måste bli bättre och det behövs tänka nytt för att det ska lyckas men det går aldrig om man bara lutar sig tillbaka och säger att det inte går. Det finns många som har bra förslag och många som vill bidra i arbetet. Det är bra och en förutsättning för att vi ska lyckas. (18 jan 14:05)
Eva: Ang ditt svar till Vellinges kung så blir jag förvånad på bägge punkterna.1: om det kommer fler än vad avtalet säger så har ni väl rätt att neka ? 2: Af i Vellinge kommun gör inte ett skit för de arbetslösa, endast vräker ut brev om att man inte sökt tillräkligt många jobb medans de inte hänvisar ett enda jobb själv. Hur kan du försvara och förklara detta utan att bara ludda in dig i redan färdigskrivna svar ? (14 jan 13:52)
Carina Wutzler: Här finns inga färdigskrivna svar. Nej vi har inte rätt att neka. (14 jan 14:57)
Höllvikenbo: Vad är det som gör att staten betalar för dessa individer? Låt säga att en boende på en flyktinganläggning får en lägenhet i Vellinge och ett jobb men några veckor därefter blir arbetslös. Har då kostnaden för individen övergått i kommunens ansvar? Anledningen till att jag frågar är för att kostnaden för introduktion oftast är det lilla i sammanhanget och Vellinge Kommun löper enormt stor risk att stå med "svarte-petter" om man nu inte kan vaska fram boenden och jobb tillräckligt snabbt. Det är ju just det som skett i över 100 svenska kommuner. Tyvärr har jag inte stor förhoppning att just Vellinge med 4000 i bostadskö i skrivande stund samt ca 20 lediga tjänster hos AF skulle vara först ut att lyckas. (14 jan 13:53)
Carina Wutzler: Enligt regelverk betalar staten ut etableringsersättning till varje individ under max 2 år och där ingår också ersättning för boende. Precis som du skriver blir det en kommunal kostnad om personen inte är självförsörjande efter denna tid. Kommunen får viss ersättning per individ för att kunna arbeta med olika åtgärder för en lyckad integration. Arbetsförmedlingen har sitt ansvar och det ska inte kommunen ta över. Däremot krävs samverkan för ett bra resultat. Olika kommuner har varit olika framgångsrika i integrationsarbetet och det är olika snittider för när individer kommer in på arbetsmarknaden. (18 jan 14:11)
Eva: Ang ditt svar till Vellinges kung så blir jag förvånad på bägge punkterna.1: om det kommer fler än vad avtalet säger så har ni väl rätt att neka ? 2: Af i Vellinge kommun gör inte ett skit för de arbetslösa, endast vräker ut brev om att man inte sökt tillräkligt många jobb medans de inte hänvisar ett enda jobb själv. Hur kan du försvara och förklara detta utan att bara ludda in dig i redan färdigskrivna svar ? (14 jan 13:53)
Carina Wutzler: Jag har inga färdigskrivna svar... Lagstiftning ger staten rätt att anvisa barn till kommunerna. Kommunerna har 48 h på sig att ordna boende. Gör inte kommunen det får kommunen betala för det boendet som finns då. Det kan då handla om stora belopp och som drabbas skattebetalarna. Något vite har inte utdömts än. Pågår en rättsprocess där vitesbelopp på 500 000kr har föreslagits. (18 jan 14:15)
Ansvar?: Är det du Carina som är ansvarig när/om det sker misshandel, trakasserier etc? Bara så jag vet vem jag ska kontakta om det sker. (14 jan 13:54)
Carina Wutzler: Vid misstanke om brott så ska du ringa polisen. (14 jan 14:57)
Anonym: 1) Hur ska bostadssituationen lösas? Det bekymrar oss att det finns 4000 i bostadskö i vellinge kommun medans flyktingarna får bostäder. 2) Vi önskar se konkreta exempel på hur kommunen tänker lösa integrationen gällande kvinnosyn. Att "vi ska integrera" säger ingenting när man ser vad som händer runt om i landet och i övr. europa. Våldtäkter och sexuella trakasserier på HVB och skolor händer hela tiden, likaså våld och hot. Vi hoppas att kommunen inte mörkar detta som andra skolor och kommuner gjort och gör. 3) I nuläget kommer inte polisen såvida det inte är ett pågående brott. Hur tänker Vellinge Kommun hjälpa till med detta? Skolor i t.ex Malmö har poliser som är specifikt tilldelade problemskolor, men de har inte alltid tid att komma när elever och personal hotas av elever. Finns det extra resurser för att göra invånarna tryggare? Denna fråga syftar på det ökade våldet som många skolor sett pga att bråk löses på olika sätt inom olika kulturer (läs genom våld). (14 jan 14:00)
Carina Wutzler: Det har fattats ett antal beslut om boendelösningar för att klara boendesituationen. Vi kommer inte att ta bostäder från Veboas bestånd utan kommunen har beställt modulboende som ska fungera som ett etableringsboende under begränsad tid. Även nyanlända måste ställa sig i bostadskö och söka bostad på samma premisser som alla andra. Normer, regler och värderingar måste vi absolut arbeta med. Skolan har uppdraget och även de som arbetar på HVB hemmen har uppdraget. Vi kan säkert förtydliga och förstärka detta viktiga arbete. Ingen får se mellan fingrarna om det sker saker/incidenter som strider mot våra normer och regler. Vi har nu äntligen fått en kommunpolis och jag har höga förväntningar på att denne ska vara behjälplig i detta arbete och också att polisen blir mer synlig i samhället. Jag hoppas att staten släpper till mer resurser så att vi får se fler poliser framöver och som då också kan arbeta mer förebyggande. (18 jan 14:26)
Bostäder: Hur tänker ni när ni lägger dessa boende på några av de dyraste tomterna i kommunen? Nere vid Flommens GK är det byggt ett boende på tomter som tvärs över gatan går på 5 miljoner. Detta boende bör ta upp minst 2 sådana tomter vilket bör vara en förlust för kommunen på 10 miljoner i försäljningsintäkt. Och bostäder på Skanörs vångar som skulle kunna bli hyresrätter för kommunens invånare. Finns det inte en massa billigare mark på andra ställen i kommunen? Kanske i Hököpinge? (14 jan 14:00)
Carina Wutzler: Vi kommer sprida boendelösningar i olika delar av kommunen där kommunen äger mark. Det är viktigt att sprida boenden för att få en bra och lyckad integration. Vi har först och främst valt att använda kommunal mark. när det gäller HVB Flommen fanns det en framtagen detaljplan och därför valde kommunen att bygga där. Nu kommer det som sagt att ske på icke detaljplanelagd mark som kommuner äger och det handlar då om ett tidsbegränsat bygglov. (18 jan 14:37)
Maria P: Jag undrar som så många andra kommuninvånare..HUR SKA DETTA SLUTA??Förstår helt och fullt att pga den nya lagstiftningen så har vi inget att säga till om utan vi måste hjälpas åt. Med tanke på att vi redan sedan tidigare har för lite poliser och att tryggheten blivit mycket sämre sedan en del år.Hur ska det då bli nu?? Svenskfödda killar, i gäng, utan vuxna förebilder, hamnar lätt snett och kan bli farliga pga grupptryck. Vad förväntar man sig då nu??? Unga, nyanlända killar som driver omkring vind för våg i stora grupper med helt annat tänkande och andra värderingar än vad vi har i Sverige. Som sagt HUR SKA DETTA SLUTA??? (14 jan 14:07)
Carina Wutzler: Ensamkommande barn får inte springa vind för våg. De har en god man och de bor på ett HVB hem där det finns regler att följa och dygnet runt bemanning som ska se till att dessa regler följs. (18 jan 14:41)
Stina: Anna: Jag är mycket oroad över de nyheterna som hörs från bl a Köln och Stockholm om hur kvinnor har blivit sexuellt trakasserade när de har varit ute på stan. Vad tänker Vellinge kommun göra för att det inte ska hända i vår kommun? (13 jan 20:39). Carina Wutzler: Hej! Vi kommer att fortsätta jobba enligt den modell vi har arbetat upp sedan 2010. Den har varit framgångsrik och en viktig del i den är att vi jobbar med både värdegrundsarbete och en god integration. (14 jan 13:52). MIn fråga är: Hur kan kan man svara att man ska fortsätta enligt en modell som varit framgångsrik när detta är ett helt nytt beteende som visar sig bland flyktingarna ? Har detta hänt i Vellinge kommun tidigare eftersom ni verkar ha erfarenhet enligt modell ?? (14 jan 14:08)
Carina Wutzler: Den senaste tidens rapportering visarju att den här sortens händelser har förekommit tidigare men att de inte kommit fram tidigare. Det är ju mycket allvarligt i sig!Det är ju trots allt viktigt att poängtera att alla nyanlända inte utsätter folk för trakasserier och hot. Det gäller att ha en sansad debatt och inte dra alla över en kam. Det som är beklagligt är att det ska till en sådan händelse som den i Köln innan man pratar om det här. Det är viktigt att vi står upp för de normer och regler som gäller i vårt samhälle och vi inte ser mellan fingrarna om något sker. man får aldrig ursäkta ett beteende med att man gör annorlunda i ett annat land eller att det finns andra traditioner i andra kulturer. Vi har haft avtal om ensamkommande sen 2010 och det finns en upparbetad modell som vi arbetar vidare med men som givetvis även behöver utvecklas. (18 jan 14:50)
Chat?: Varför skriva chatta med Carina mellan 13 och 14 när det endast gäller att skicka frågor som sedan sorteras och besvaras efter eget behag. En chat är väl live? Här är ju frågor och svar som är flera dagar gamla. och här har inte kommit upp ¨ågot nytt på lång tid. (14 jan 14:15)
Carina Wutzler: Det finns många frågor och jag har försökt svara så fort jag kan. Frågor har kunnat skickats in i förväg men jag kommer besvara de frågor som finns kvar inom de närmsta dagarna. Jag väljer bort de frågor och påstående som håller för låg nivå och som inte passar sig i en chat. (14 jan 15:04)
kenta: Om kommunen inte anser sig kunna leva upp till kraven från Migrationsverket, vad händer det då. Kan det bli frågan om böter? (14 jan 14:18)
Carina Wutzler: Om kommunen inte klarar av att klara de åtaganden som finns enligt svensk lagstiftning får kommunen göra en avvikelserapportering till myndigheten IVO. Vite kan då utdömas i en förlängning. Den kan ju handla om avvikelser gällande utredningstider, rekryteringsproblem etc. (18 jan 14:54)
Orolig: Kan ni inte överväga att placera de anvisade i andra kommuner istället? Förstår att kommunen blir betalningsansvarig men sett till tryggheten och ekonomin torde det vara mindre belastande. Förstår att det låter hårt men Vi är många som har flyttat från Malmös elände och är rädda för en upprepning här. (14 jan 14:19)
Carina Wutzler: Alla kommuner är hårt ansträngda i dagsläget och jag tycker inte det är lämpligt att smita ifrån ansvaret. Förra året placerade kommunen många barn utanför kommunen men det berodde på att det här kom som en överraskning för oss och hade ingen möjlighet att lösa det inom kommunens gränser. Dessutom är det både dyrt och ineffektivt att ha barnen boende i olika delar av landet. Platserna kostar ofta mycket mer än den ersättning kommunen får och socialsekreterarna måste lägga mycket onödig tid i sitt uppföljningsarbete. Ytterst drabbas vi skattebetalare negativt av detta. Situationen i Malmö väljer jag att inte kommentera vidare. (18 jan 15:01)
Falsterbon: Vilka möjligheter har Vellinge att folkomrösta om att vägra ta emot fler flyktingar? (14 jan 14:32)
Carina Wutzler: Eftersom det handlar om en ny lagstiftning så blir det nog svårt att folkomrösta om huruvida kommunen ska följa den eller inte. Idag har kommunen avtal avseende ensamkommande barn, det handlar om 18 platser per år. Det är den mottagningen som Vellinge kommuns kommunfullmäktige har beslutat om. (18 jan 15:07)
Vellinge bo: Snälla ta först hand om folk som bor i Vellinge kommun inte om flyttningar . Barn som går i grundskolan i Vellinge saknar resurser , gamla människor för inte den hjälpen som behöver, fins inte bostäder för de som har ståt i bostadsko , det är so mycket som behövs här i Vellinge . Det är bättre att satsa på folk som bor redan här och betalar skatt för att ha det bra och deras barn. Varför lägga vellingens pengar på flytninga ?det är bättre hjälpa de på plats i deras land , hjälp istället folk här i Vellinge . (14 jan 14:40)
Carina Wutzler: Hej! Jag tycker vi gör massor för att ta hand om de som bor i kommunen. Vi bygger fler bostäder, hyresrätter och olika boendeformer för äldre. Vi gör många satsningar tex: familjecentral, starta upp nya Falsterbo Strandbad, utvecklar Skanörs hamn, upprusta Nyckelhålsparken, bygga ny förskola, bygga om och till Herrestorpskolan, ny idrottshall i Vellinge mm. Tråkigt om du inte tycker vi satsar på de som bor i kommunen och fortsätter utveckla våra verksamheter. Det är massor på gång... (18 jan 15:19)
Anonym: Hej, Är det alla skolor i Skanör Falsterbo som ska ta emot dessa ensamkommande flyktingar eller bara Tångvalla? (14 jan 14:40)
Carina Wutzler: Det är ett gemensamt ansvar där alla skolor ska hjälpas åt. Det kan variera lite över tid och handla om tex personella resurser, kompetens mm. (18 jan 15:33)
Adjö M: Vem betalar för de ensamkommandes anhöriga ?Du svarade inte på den frågan.När det gäller ungdomarna vet jag att staten står för de första åren.Men hur blir det om anhöriga kommer ? Det lär kunna bli minst tre anhöriga på varje ungdom.Bostäder,försörjning m.m. (14 jan 14:47)
Carina Wutzler: De är en del av etableringsprocessen och arbetsförmedlingen har det ansvaret på samma sätt som för vuxna nyanlända. (18 jan 15:30)
Elna: Får ni flest barn eller vuxna som kommer? (14 jan 14:47)
Carina Wutzler: Hittills är det flest barn som kommit. (18 jan 15:28)
Anonym : Vad tycker du om hur Sverige hanterar dagens flyktingsituation? (14 jan 14:48)
Carina Wutzler: Jag tycker man reagerade alldeles för sent på riksplanet. Åtgärder likt gränskontroller skulle satts in mycket tidigare. Det verkade inte riktigt som rikspolitiken förstod vad som hände. Det är viktigt att flyktingfrågan får fortsatt fokus gentemot EU och att den är högt upp på agendan inom regering och riksdag. Den här frågan kommer behövas jobbas med framöver och jag är mycket tveksam till om insikten, förmågan och det modet som krävs för att hantera detta finns på riksplanet. Det är mycket bekymmersamt och det oroar mig mycket. (18 jan 15:38)
Anonym: Hej! Undrar hur många flyktingar kommunen planerar för under de kommande 2 åren. Undrar även hur ni planerar lösa integrationen i det Svenska samhället för dem och boende. Mvh Vesna (14 jan 15:03)
Carina Wutzler: Vi planerar just nu efter de fördelningstal vi fått från migrationsverket 2016. Se svar ovan. Vad som gäller för 2017 är otroligt svårt att veta. Vi påverkas av vad som händer i vår omvärld och vad som sker på riksplanet. Vi håller på att ta fram konkreta handlingsplaner för de olika verksamheterna. Se ovan. (18 jan 15:26)
Jonas Sjöstedt: Hej! Anser du att Sverige tar emot för många flyktingar? Tycker du integrationen fungerar väl i Sverige? (14 jan 15:03)
Carina Wutzler: Jag välkomnar de åtgärder som görs för att minska flyktingströmmarna. Vi behöver få ner antalet asylsökande. Nej jag tycker inte integrationen fungerar bra. Jag har vid olika tillfällen påtalat att jag är missnöjd med den migrations- och integrationspolitik som förts i Sverige. Det krävs en rad förändringar på riksplanet. (18 jan 15:23)
Rängsandsbo: Hej, hur ser planerna ut för boende i Rängsand? Rykten säger att nybygget på Rängsandsvägen kommer bli transitboende? (14 jan 15:04)
Carina Wutzler: Hej! Dessa rykten är inget jag känner till och inget kommunen är inblandad i iaf. Borde kommit till kommunens vetskap om det var aktuellt. (18 jan 15:14)
Alice: Hej Carina, Tack för ditt svar på min tidigare fråga om varför man som folkvald politiker inte jobbar mer aktivt för att återkalla ett beslut från Riksdagen som går emot det människorna själva vill. Riksdagen består av politiker som representerar partier vi som bor i Sverige röstar på. Väljarna röstar utifrån den politik och värderingar som partier presenterar under valrörelsen. Vad jag kan minnas så har M lovat att värna kommunernas självbestämmande i frågan om flyktingmottagandet. Ni har även befäst detta under partistämman förra året. Att after valet går i en helt motsatt riktning mot vad man lovade innan är inget annat än svek. Menar du att vi som individer ska passivt acceptera alla lagar som stiftats på samma sätt som man förväntades göra i Sovjet? Vad har du gjort som folkvald politiker för att föra fram den motopinion som finns i Vellinge gällande tvingande lagstiftning i frågan om flyktingar? (14 jan 15:05)
Carina Wutzler: På M:s partistämma förra året beslutades att partietskulle vara emot en tvingande lagstiftning. Jag var själv närvarande på stämman och deltog i den omröstningen. Jag var mycket nöjd med utfallet. Tyvärr hade liberalerna redan aviserat att de tänkte stötta en sådan lagstiftning och därmed hade förslaget en majoritet i riksdagen. I den överenskommelse som träffades mellan regeringspartierna och alliansen gav M efter trots att vi beslutat annorlunda på stämman. Jag har varit tydlig med att jag tyckte det var fel. (18 jan 15:13)