Chatta med Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande

Chatten är nu avslutad. Tack för att du deltog! En del frågor hann Carina inte med att besvara. Hon kommer att besvara frågorna i efterhand. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till Carina Wutzler via e-post: vellinge.kommun@vellinge.se.

Peter Kvarnmark : Hej. Hur gör ni urvalet till sommarjobben ? Har tre grabbar som sökt vi ett flertal tillfällen utan att få jobb. Nu söker min yngste grabb igen. Verkar osannolikt att ingen fått napp. (08 apr 16:42)
Carina Wutzler: Hej Peter! Många ungdomar som söker. Vi har 100 platser och dessa fördelas via lottning utifrån det man önskat. Vi diskuterar om vi ska utöka antalet platser inför 2016. Mvh Carina (22 apr 12:58)
Sven Ericsson: Hej, jag undrar varför kommunen hjälper Ica toppen i Höllviken att bibehålla sitt monopol på livsmedel i Höllviken. Varför låter ni inte andra aktörer komma in och låta marknaden sköta sitt. (08 apr 19:51)
Carina Wutzler: Hej Sven! Det finns ett planuppdrag att titta över möjligheten för fler etableringar på det sk Toppenområdet. Samtidigt har vi en utmaning när det gäller trafiksituationen som vi måste beakta. Jag har inget emot fler etableringar. Mvh Carina (22 apr 13:03)
Martin: Känner mig fruktansvärt sviken då min M-röst indirekt blev en vänsterröst. Vad tänker du göra för att bryta decemberöverenskommelsen? (08 apr 21:04)
Carina Wutzler: Hej Martin! Vi är många som är besvikna över valresultatet och vad de inneburit för det parlamentariska läget i riksdagen. Jag har i olika sammanhang framfört min åsikt när det gäller DÖ men samtidigt är det en komplicerad fråga med olika infallsvinklar. Det gäller att föra en aktiv och tydlig oppositionspolitik som visar på tydliga alternativ. Men jag håller med dig, väljarna har inte valt en så tydlig vänsterpolitik som nu förs. Hellre breda överenskommelser typ den i försvarsfrågan. Skånestämman kommer behandla en motion i ärendet. Jag kommer fortsätta föra fram min åsikt där. Carina (22 apr 13:08)
Sofia: Hej Carina! Skulle vilja ha ett tydligt besked kring Strandbaden då ryktena är många och olika. Kommer det vara någon nattklubbsverksamhet där i sommar eller inte? (12 apr 19:14)
Carina Wutzler: Hej Sofia! Det kommer vara nattklubbsverksamhet denna sommaren. Lite mer osäkert hur det blir framöver när naturum Falsterbo med kultur- och besökscenter startat upp sin verksamhet. Vi försöker hitta andra lösningar för kommande år. mvh Carina (22 apr 13:09)
Anita: Hej Carina! I vår underbara kommun har vi lyckan att ha hav åt tre väderstreck men vi saknar ett kallbadhus. När får vi vårt efterlängtade badhus? Hälsningar Anita (12 apr 22:46)
Carina Wutzler: Hej Anita! Jag önskar också att vi hade ett kallbadhus. Förutsättningarna finns... Tyvärr har vi stött på en del problem när det gäller ny detaljplan för Skanörs hamn och ett kallbadhus. Men vi ger oss inte. Hoppas det ska bli möjligt under de närmsta åren. mvh Carina (22 apr 13:11)
Fia: Tycker du om ditt nya jobb? (13 apr 09:20)
Carina Wutzler: Hej Fia! Jag trivs. Det är mycket att göra men jag brinner för Vellinge kommun och dess invånare. Jag vill fortsätta utveckla vår underbara kommun som jag är mycket stolt över. Carina (22 apr 13:13)
Linus Wrethov: Hej Carina! Vägkanter och kantzoner som erbjuder nektar och pollen under sommaren är livsavgörande för insekternas överlevnad. Kommer kommunen även i år att slå de flesta vägkanter före utblomningen? (13 apr 18:15)
Carina Wutzler: Hej Linus! I vår skötsel av vägkanter värnas den biologiska mångfalden men det får inte gå ut över trafiksäkerheten. Ibland måste extraklippningar göras. mvh Carina (22 apr 13:16)
Philip: Hej Carina, och tack för tillfället att chatta med dig. Min fråga gäller utvecklingen av cirkulationen vid infarten till Höllviken (näset) vid Toppen väg 100. Frågan om att agera på detta har tidigare ställts till kommunen den 6 november 2013 via fb och då svarade Lars-Ingvar Ljungman att kommunen tagit över ansvaret och att det arbetades med att "få den ombyggd till en vacker plats". Därefter dök det upp några spännande men lätt förvirrade förslag med bl.a. stora kaniner och spegelinstallationer, och sedan hände inget. Kan ni inte ta tag i detta nu och låta er inspireras av den fina Hagacirkulationen i Skanör med upplysta träd och låt mittsektionen spegla årets skiftningar på olika sätt - varför inte t.ex. en mindre hare (ej kanin!) till påsk? Infarten till hela näset skyltar nu med resterna av en häck samt ett elskåp och, ibland, stulna bilar i mitten. Man blir ledsen. (15 apr 10:28)
Carina Wutzler: Hej Philip! Vi jobbar fortfarande med rondellen. Håller med dig om att den ger en tråkig entré till Höllviken. Vi har inte tagit över ansvaret utan det är fortfarande trafikverket som ansvarar för rondellen men vi har bra dialog med dem och jag tror vi kan komma med ett konkret förslag senare i år och förhoppningsvis genomförande 2016. Trafikverket har höga krav på trafiksäkerheten vilket vi måste ta hänsyn till när vi tar fram förslag. Mvh Carina (22 apr 13:19)
MFFare.: Har du en susning om Alliansen kommer att överge decemberöverenskommelsen, efter sossarnas och Miljöpartiets budgets förslag. Om inte så röstar jag inte i nästa val. (15 apr 23:23)
Carina Wutzler: Hej! Tror inte att Alliansen kommer överge DÖ som det ser ut just nu. Jag har själv en del synpunkter kring överenskommelsen och vilka effekter den får för Sverige. Om man inte håller sig till det som gäller i DÖ kan jag tänka mig att misstroendeförklaring kan bli aktuellt. Det gäller att Alliansen följer upp att de beslut som fattats i riksdagen verkställs. Om DÖ fortsätter gälla måste vi driva en tydlig och klar oppositionspolitik så att väljarna, du, vet vad vi vill och står för så att vi kan vinna valet 2018. Jag hoppas du röstar så du är med och påverkar. mvh Carina (22 apr 13:24)
Maria: Hej Carina! Hur stora får barngrupperna vara i förskolan i Vellinge kommun? På ett par år har antalet barn ökat på Skanörs förskola. Det går ca 22 barn på varje avdelning med samma personaltäthet som tidigare. Personalen har inte tid för alla barn! Vad gör ni åt detta? (16 apr 14:25)
Carina Wutzler: Hej. Vi har inte några maxtal för barngruppernas storlek utan ser mer på arbetssätt och det pedagogiska innehållet i verksamheten. Utbildningsnämnden bevakar barngruppernas storlek och att verksamheterna håller bra kvalité. Givetvis ska alla barn bli sedda, ges tid och få utvecklas. Tråkigt om du uppfattar att det inte är så. Tar med mig frågan till utbildningsnämndens ordförande. mvh Carina (22 apr 13:29)
Höllviken gyaområdet: Vi behöver lekplatser i Höllviken. Området kring tennisbanorna i Höllviken (p-platsområdet) är ett perfekt ställe att göra en samlingsplats med lekplats, utegym etc. Finns det några planer för upprustning av det området? (16 apr 21:03)
Carina Wutzler: Hej! Det finns inga planer på detta idag. Vi planerar för en mötesplats i centrala Höllviken, nyckelhålsparken. Här kommer det anordnas lekplats, grillplatser mm. Mvh Carina (22 apr 13:31)
Christine wigren: Är mycket nyfiken på vilka andra intressenter som fanns till strandbaden?!! Kan inte begripa att ni väljer att välja wilanders, ska vi inte kunna få någon variation På ställen och krogar i Skanör- Falsterbo. Så oerhört enkelt för er och såååå trist för oss boende. (17 apr 09:34)
Carina Wutzler: Hej! Daleken utsågs efter en utvärdering av de inkomna förslag som fanns. Deras verksamhet på Strandbaden är inte likt det de har på sina andra ställen i Skanör Falsterbo. Jag tror det kan bli bra och att det kommer innebära något nytt. mvh Carina (22 apr 13:34)
Magnus: Hej C! Kommunen köper Gessie byakrog för ca 10 mil, bygger nytt kök till en förskola för 6 mil! Renoverar en sporthall för 2 mil! I samma sporthall huserar brottarna som undrar om en pyts färg finns tillgänglig!! Finns d "möjlighet" till detta? (17 apr 11:04)
Carina Wutzler: Hej Magnus! Ber dig ta kontakt med fastighetschefen så hoppas jag att han kan hjälpa dig. mvh Carina (22 apr 13:36)
Susanne: Hej! Fortkörningsproblemet i Vellinge är allmänt känt! Har flera gånger ringt polisen och även tagit upp det med kommunen!! Varför händer inget? Polisen står maktlösa (förutom att ge böter) och har tipsat om vägbulor. Snälla, gör något innan något allvarligt händer! Norrevångsgatan är speciellt utsatt. (17 apr 12:19)
Carina Wutzler: Hej Susanne. Håller med dig om att fortkörning är ett problem, särskilt på Norrevångsgatan. Det är polisen som ska se till hastighetsgränserna följs men kommunen kan också i samhällsplaneringen råda bot på problemet. Raka breda gator bidrar tyvärr till att det körs för fort... mvh Carina (22 apr 13:39)
Boende i Arrie: Hej! Vi invånare i Arrie by är bekymrade över trafiksäkerheten i byn. Dels körs det alldeles för fort utanför den nybyggda förskolan. De boende i byn har skickat flera skrivelser till kommunen angående detta, men allt som hänt sedan förskolan invigdes i augusti 2014 är att det kommit upp en liten skylt där det står "Förskola" (detta hände i år). Vi har lämnat ett flertal förslag på åtgärder för att få bukt med trafiken utanför förskolan, men inget händer och vi får ingen återkoppling. Den andra trafiksäkerhetsfrågan i byn är Pågatågen, som kör rakt igenom mitten av byn. Inga staket eller vallar finns som skydd, trots att järnvägen alltså går mitt inne i byn (inte i utkanten som i V Ingelstad och Ö Grevie). Vid kontakt med Trafikverket meddelar de att Arrie inte varit med i säkerhetstänket och att staket kan sättas upp tidigast 2017. Även trafiksituationen uppe vid 101:an lämnar mycket att önska. Hastighetsbegränsningen vid byn hålls inte alls, det är svårt för barn att korsa vägen och nyligen körde en bil rakt in i trädgården hos en barnfamilj, för att nämna något. Vi boende i byn önskar förståelse för vår oro och en konkret återkoppling kring vad som görs för att ställa dessa problem till rätta. Mvh, de boende i Arrie (17 apr 21:07)
Carina Wutzler: Hej! Vet man tittar på detta men lite osäker på vilka åtgärder som är på g. Givetvis måste alla som kör förbi anpassa sin körning utifrån att det finns en förskola i området. Tråkigt att det inte fungerar. mvh Carina (22 apr 13:44)
Birgitta: Jag undrar hur ni tänker lösa det ökade behovet av busstransport för kommunens invånare. Vi behöver en ringbusslinje i Kämpinge och även i Skanör och Falsterbo. (18 apr 08:17)
Carina Wutzler: Hej Birgitta! kommunikationer är viktiga och vi försöker förbättra hela tiden. Ringlinje i Skanör Falsterbo är inte aktuell just nu. Här går tät trafik med buss 100 och 300. När det gäller ringlinjen i Höllviken förs diskussioner Skånetrafiken ( som ansvarar för kollektivtrafiken) om hur den linjen ska se ut. Mvh Caarina (22 apr 13:47)
Smalband: På Vellings Stadsnät webbplats verkar det så enkelt att få fiberbredband. Fyra steg... 1. Beställ fiber. 2. Vi gräver. 3. Du ansluts. 4. Börja surfa. Jag har gjort mitt (= beställt). När gör ni ert i Hököpinge kyrkby? Någon tidplan? (18 apr 16:38)
Carina Wutzler: Hej! Jag måste hänvisa dig vidare till vesab.se för exakt tidsplan. Jag vet att man jobbar brett för så snabb utbyggnad som möjligt. mvh Carina (22 apr 13:49)
Anonym: Vill Du göra någonting för att rädda naturen i Ljungskogen? T.ex skärpa kraven på byggnationen - tillåten byggbar yta är alldeles för stor och medför att skogen försvinner alltmer. (19 apr 12:19)
Carina Wutzler: Hej! Absolut vill jag värna den karaktär och den natur som finns i Ljungskogen. Det finns krav på tomtstorlek och markfällningslov för att skydda de värden som finns. Finns även begränsning på hur stor del av tomten som får bebyggas. mvh Carina (22 apr 13:52)
Therese : Hur är det med samarbetet med Trelleborgs kommun angående avlopp och vatten på landsbygden och jag tänker också på IT (19 apr 20:37)
Carina Wutzler: Hej Vi har inte något samarbete med Trelleborgs kommun i just de här frågorna men i många andra. mvh Carina (22 apr 13:53)
elpe: Träningstider för barn/ungdomar är en stor brist inom kommunen, varför satsar ni inte på att bygga en multiarena eller en hall till? (19 apr 23:49)
Carina Wutzler: Hej Vi har många hallar i vår kommun. Tror att vi är en av de halltätaste kommunerna i Skåne. Väl medveten om att vi har ett aktivt föreningsliv och det är jätte bra så att ungdomarna har en aktiv och meningsfull fritid. Vi har byggt nya hallar de senaste åren. Halörhallen och Södervångshallen är stora satsningar. Halörhallen kommer dessutom byggas ut. Vi försöker förbättra befintliga anläggningar. Vanningen och Kämpingehallen har förbättrats. mvh Carina (22 apr 13:58)
LHK: Halörhallen delas idag av skolan, innebandyn och handbollen. Efter ombyggnaden kommer det fortfarande gå att spela handboll i hallen eller blir det en hall enbart för innebandyn? (19 apr 23:52)
Carina Wutzler: Hej. Det kommer inte att bli en hall för enbart innebandyn. mvh Carina (22 apr 13:54)
Conny: skulle det vara för mycket begärt att fixa till träninsspåret på Torsgården när det har regnat är det omöjligt att använda (20 apr 16:58)
Carina Wutzler: Hej Conny! Vet vad du menar. Stora vattennsamlingar på vissa ställen. Inte optimalt. Tar det med mig och ser vad det finns för möjliga åtgärder. mvh Carina (22 apr 14:02)
Fråga från Per Carell på Facebook: Hur går det med ny mark för Skanörs MK. Det gick lätt att stänga en fullt fungerande verksamhet utan att erbjuda något annat. Det är inte alla här nere som vill putta runt små plastbollar eller köra havremoppe. (21 apr 08:52)
Carina Wutzler: Hej Vi har försökt hitta alternativ placering för deras verksamhet men tyvärr inte lyckats. mvh Carina (22 apr 14:01)
Anonym: Min mor är 90 år och har fått avslag på att få färdtjänst. Är det så ni vill behandla våra gamla???? (21 apr 22:39)
Carina Wutzler: Hej Svårt att kommentera enskilda ärende, beslut fattas från fall till fall utifrån ett beskrivet behov med läkarintyg. mvh Carina (22 apr 14:09)