Chatta med Carina Wutzler den 22 maj kl.13

Nu är chatten med Carina Wutzler öppen!

Chatten är nu avslutad! Tack för att du deltog!

Josefin: Det går rykten om att det ska bli ett hvb boende för ensamkommande flyktingbarn i Rängs Sand. Stämmer detta? (18 maj 11:16)
Vellinge kommun: Hej Josefin. Nej inget jag känner till. Vi håller på att planera ett i Höllviken och tittar även på möjligheterna att etablera ett boende i Vellinge tätort. mvh Carina (22 maj 13:02)
Ronnie: Hej. Testar en sista gång, skickade mail till Vellinge kommun i januari månad och skrev om saknad av ishall. Har inte fått svar än. Skrev fråga här i chatten till Carina förra gången, men fick aldrig svar. Hoppas denna gången på svar. Varför har Vellinge inte en ishall? Det finns 4 sporthallar, ett badhus, flera fotbollsplaner, ett ridhus, några tennisplaner, fullt fungerande idrottsplats både inomhus och utomhus men ingen ishall. Finns det inte intresse för det bland barn/unga/vuxna? Hoppas på svar denna gången. Ronnie Holmquist (19 maj 05:25)
Vellinge kommun: Hej Ronnie! Visst svarade jag dig förra gången. Vi kan inte ha allt i Vellinge kommun och vi har valt att inte prioritera en ishall. mvh Carina (22 maj 13:04)
Vivill: Skall gamla stationshuset i V.Ingelstad säljas i höst när Trafikverket är färdig med perrongerna? Vem vänder man sig till när man är intresserad? "M Ingelstationen" (19 maj 08:35)
Vellinge kommun: Hej! Du kan vända dig till Bengt Jeppsson, fastighetschefen. Vi är måna om att en eventuell köpare gör något av byggnaden som tillför orten något positivt. Till exempel en affär, servering eller någon annan service. (22 maj 13:06)
J Linde: Varför skall ni byta Norra Stationsvägen i Västra Ingelstad till Mantalsvägen? Har inte vi boende något att säga till om? Ni har redan "krånglat" till det genom att ge Månstorpshemmet gatuadress Norra Stationsvägen 10 när den egentligen ligger på Stationsvägen. Ska ni nu ge oss Mantalsvägens fortsatta nummer är det helt och hållet ologiskt, ingen gata (återvändsgata) börjar med 4 höga nummer för att därefter börja med 1,2 osv? Tex skulle detta bli Mantalsvägen 17,19,21,23 och sedan kommer 1 och 2... Välkommen ut och titta med egna ögon och stoppa det ej genomtänkta beslutet. (19 maj 10:55)
Vellinge kommun: Hej. Det här känner jag inte till så jag ber att få återkomma i ärendet. mvh Carina (22 maj 13:07)
Sushi: varför kommer inte vaktmästaren har meddelat samma fel tre gånger och bor på trangränd ? (20 maj 00:40)
Vellinge kommun: Hej! Låter inte bra. Det är ju Vellingebostäder som äger och förvaltar hyresrätterna där så jag får skicka frågan vidare till dem. mvh Carina (22 maj 13:08)
Konsument: Du sade på senaste fullmäktigemötet att er konsumentrådgivning inte är överbelastad. Jag har inte fått någon återkoppling trots flera kontaktförsök per mail. Må säga att detta visar att kommunen brister enligt FL:s bestämmelser om serviceskyldighet. Vad anser ks ordförande om detta? Beror det på att konsumentvägledningen är överbelastad? (20 maj 21:36)
Vellinge kommun: Hej! Så ska det inte vara. Enligt de uppgifter jag fått är den inte överbelastad så det borde fungera bättre. För det vidare till ansvarig. mvh Carina (22 maj 13:11)
Linus Wrethov: Hej Carina! Livsvillkoren för vilda pollinatörer har försämrats genom alla kemiska bekämpningsmedel och husägares ivrigt bortklippande av alla vilda blommor. Kommer kommunen att utbilda vägföreningarna om humlor och bins betydelse för skörd av frukt och bär? (21 maj 11:50)
Carina Wutzler: Hej Linus! Vi har tagit fram ett naturvårdsprogram som antogs av kommunfullmäktige i onsdags. Det ska användas som en budskapsbärare och som ett informationsmaterial till olika målgrupper för att öka medvetenheten. Samtidigt kan vi inte förbjuda fastighetsägare att använda bekämpningsmedel. mvh Carina (22 maj 13:15)
teodor max 5c: Denna frågan är från sandeplanskolans klassråd. Vi har länge velat ha en konstgräsplan istället för vår grusplan men vi har aldrig fått ett svar. Så nu vill vi ha det. (22 maj 09:07)
Carina Wutzler: Hej! Det gjordes en del åtgärder på skolans utemiljö för några år sedan och då valde vi att inte lägga konstgräs på grusplanen utan byggde en multiarena. Det finns dessutom konstgräsplaner på den intilliggande idrottsplatsen. Därför finns ingen plan på att i nuläget lägga konstgräs på nuv gräsplan. mvh Carina (22 maj 13:19)
Vellingebo: Hej Carina. Vad händer med tomten mitt i Vellinge vid vattentornet? Ser bedrövligt ut, varför gör inte kommunen något? Det pratades om bostäder, men det är ju flera år sedan. (22 maj 13:14)
Carina Wutzler: Hej1 Förstår vilken tomt du menar och det ser verkligen bedrövligt ut. Det finns nu dialog med fastighetsägaren om att bygga ett äldreboende på tomten. Jag hoppas bygglov kommer in om några månader och att byggnation kan starta under året. Tydligen var intresset inte tillräckligt stort när bostäder var ute till försäljning. mvh Carina (22 maj 13:22)
Anders: Hej! När startar pågatågstrafiken i Västra Ingelstad? Hört så många olika datum. (22 maj 13:15)
Carina Wutzler: Hej Anders! Pågatågstrafiken startar den 13 december 2015. Det blir stopp både i V Ingelstad och i Ö Grevie. mvh Carina (22 maj 13:24)
Karin H: Hej. Jag har stått i kö i Vellingebostäders bostadskö i flera år och är inte ensam om det. Varför bygger ni inte fler hyresrätter? (22 maj 13:20)
Carina Wutzler: Hej. Kön till hyresrätter är lång och den växer hela tiden. Det finns en stor efterfrågan på hyresrätter och vi håller på att planera för fler hyresrätter framöver. Närmast i tiden ligger 30 lägenheter på Skanörs vångar som kommer bli klara under 2016. I centrala Vellinge, mitt över kommunhuset kommer det byggas ca 25 lägenheter. Byggstart årsskiftet 2015/16. Tyvärr är det inte helt enkelt att bygga hyresrätter till rimliga hyror. mvh Carina (22 maj 13:27)
Anonym: Hej. Vad händer med tomten mitt i Höllviken där det var en förskola tidigare. Ser övergivet och nergånget ut. Trist att kommunen inte gör något i ett så centralt läge. Skulle kunna bli ett tillskott för hela centrum. (22 maj 13:22)
Carina Wutzler: Hej! Tomten ska säljas för byggnation av hyresrätter. Eventuellt kan det komma finnas någon verksamhet i bottenplan. Gamla förskolan ska rivas. Jag tror det kan bli riktigt bra med bostäder kombinerat med verksamhet där. mvh Carina (22 maj 13:30)
Alf: Hej Carina, jag är en glad Skanörs-bo som älskar vår kommun. Har läst i ert material att ni vill rusta upp Skanörs hamn, finns det några konkreta idéer eller förslag? (22 maj 13:28)
Carina Wutzler: Hej Alf! Skanörs hamn är en riktig pärla som vi verkligen kan utveckla och förbättra. Vi kommer titta över miljön i helhet, markbeläggning, gångstråk, planteringar. Det finns även en del intressenter som kommer starta upp ny verksamhet i hamnen. Det verkar tex som Badhytten äntligen ska byggas upp. kanske kan den stå färdig redan nästa sommar. Livräddartornet har blivit fint tycker jag och nu kommer vi även snygga upp de lokaler de behöver. Dessutom har vi en bra dialog med hamnföreningen och de har gjort en del åtgärder inför denna säsong. Fortsättning följer... mvh Carina (22 maj 13:53)
Anna: Vems idé var "Bättre utsikter"? (22 maj 13:29)
Carina Wutzler: Hej Anna! Den nya devisen har mynnat ut i sambande med ett större profil- och varumärkesarbete för Vellinge kommun. Utifrån våra fyra profilområde: natur, läge, skola och näringsliv vill vi på ett tydligt sätt koppla en devis som sticker ut och för fram våra starka värden och våra styrkor. mvh Carina (22 maj 13:35)
Åke: Hej! Jag är en av många som pendlar mellan Malmö och Höllviken. Har i flera år varit trött på köerna och den ohållbara trafiksituationen. Vad gör Moderaterna åt detta? (22 maj 13:32)
Carina Wutzler: Hej. Medveten om att köerna är på främst väg 100 är jobbiga i rusningstid. Vi tittar på möjligheten att bredda väg 100, att göra den fyrfilig. Parallellt med det pågår ett arbete kring införande av sk superbussar för att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken. Det här är inte åtgärder som kommer ske under 2015 utan får ses på lite längre sikt, en femårs period.mvh Carina (22 maj 13:42)