Chatta med Carina Wutzler fredagen den 16 september

Vilka frågor vill du ställa till kommunstyrelsens ordförande? På fredag den 16 september, klockan 13-15, kan du chatta med kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M). Hon besvarar de frågor som hinns med under de två timmarna. Välkommen att ställa din fråga redan nu!

Nu är chatten avslutad. Frågorna som hanns med under de två timmarna besvarades, och de frågor som var snarlika besvarades bara en gång. Tack alla som medverkade!

Moa: Vad är det som byggs där polishuset stod tidigare? (14 sep 10:56)
Carina Wutzler: Det är Vellingebostäder som bygger 27 nya hyresrätter. De ska vara inflyttningsklar om ett år. (16 sep 13:05)
Eva: Undrar hur det blir med skylten "Bättre utsikter" Vart tog den vägen och vad kostade den att tillverka?Förmodar att ni lämnade uppdraget till reklambyrå eller dyl, för inte klippte ni och klistrade själva på lunchrasten? (14 sep 11:43)
Carina Wutzler: Skylten är under produktion. Lännstyrelsen beviljade inte kommunens ansökan om att sätta upp skylten vid kommungränsen utan den kommer sättas upp på annan plats i kommunen. Det blir istället en vanlig trafikskylt enligt trafikverkets regler vid kommungränsen. Jag har alltså inget belopp i dagsläget. (16 sep 14:06)
Eva: Hur ser utvärderingen ut av de ensamkommande ? Hur många har fått jobb? Hur många bor kvar på tillfälliga boenden ? Hur många befinner sig hemma hos privatpersoner som har blivit gode män?? Hur mycket är ersättningen för att vara en god man och vilka motkrav ställs på de gode mannen ? (14 sep 12:03)
Carina Wutzler: För några månader sedan gjordes en uppföljning av kommunens mottagning av ensamkommande. Där finns svar på de flesta av dina frågor. Maila till kommunen eller skriv din mailadress här så kan du ta del av den uppföljningen. (16 sep 13:08)
Marcus: Varför satsar inte Vellinge kommun tillsammans malmö stad ett projekt för att öka cykelpendling? Det kan minska trafikkaos och ohälsa vilket i slutändan ger friskare medborgare. (14 sep 12:57)
Carina Wutzler: Kommunen arbetar tillsammans med Region Skåne och trafikverket för förbättrad kollektivtrafik och bättre pendlingsförutsättningar. En del i det arbetet är cykelpendling. Målet är ett bra cykelvägsnät som täcker in stora delar av kommunen. Bra för miljön och hälsan! (16 sep 14:07)
Anna: Hej! Jag undrar om det finns planer på att sätta belysning på lekplatserna i västra Ingelsta? Tråkigt att inte kunna utnyttja lekplatserna även vintertid! (14 sep 18:32)
Carina Wutzler: Känner inte till detta men ber dig ta kontakt med Lisa Sundgren så kan hon svara dig. (16 sep 14:16)
Charlotte: Trots flera allvarliga olyckor längs Kämpingevägen (282) har det inte monterats upp fartkameror. Varför? Känns väldigt otryggt att ge sig ut på vägen som ryttare, cyklist eller fotgängare. Bilister visar noll hänsyn. (14 sep 18:57)
Carina Wutzler: Det är polisen som ansvarar för att se till att hastighetsbegränsningarna hålls. Tror det gäller även montering av fartkameror. Jag tar frågan med mig. (16 sep 13:11)
Handbollsfan: Varför har innebandyföreningen fått Halörhallen 6 dagar i veckan och handbollsklubben bara fått den 1 dag? Känns som en skev fördelning. (14 sep 20:17)
Carina Wutzler: Det är inte jag som fördelar tider mellan föreningar och idrottsanläggningar. Det är Mats Persson som ansvarar för det så jag ber dig kontakta honom. (16 sep 13:05)
Camilla: Hej, vi bor i Hököpinge och har skolbarn som har rätt till skolskjuts till Södervångsskolan. Är det inte skolans skyldighet att se till att våra barn kommer till skoln? Jag vet att det går en skolbuss kl 7:09 från Gessie som passerar Hököpinge för vidare transport till Södervångsskolan. Om vi behöver lämna hemmet innan 7:30 för att komma till våra jobb i tid kan inte våra barn få åka med den bussen då? Enligt BK-buss är de två bussarna fulla som går där idag. Den tredje bussen har kommunen dragit in. Men om vi har ett behov så ska det väl tillgodoses? Jag kan inte vänta med att köra till jobbet kl 7:45 när den vanliga bussen går till skolan. Jag kan inte vara den enda föräldern som tycker att skolbussen går försent till skolan. Vems skyldighet är det att se till barnen kommer till skolan? Tacksam för svar & hjälp! Camilla (15 sep 06:00)
Carina Wutzler: Jag är inte insatt i busstiderna och inte involverad i schemaläggningen av bussarna men jag ber dig ta kontakt med Staffan Magnusson så kan han hjälpa dig. (16 sep 13:12)
Maj-Louise: Hej Vad gör kommunen för att säkerställa att nyanlända blir undersökta och behandlade för exv TBC? Finns det någon statestik på hur manga som har undersökts? Jag har läst I media (http://www.ystadsallehanda.se/tt-inrikes/skolklass-tbc-testas-i-vaxjo/) om att TBC smitta förekommer och att anstälda på HVB hem har blivit smittade samt att klasser, där de nyanlända går, har behövt undersökas för att säkerställa om TBC har smittat klasskamrater eller inte. Detta gör mig RIKTIGT OROLIG eftersom jag har en son som går I skola med nyanlända. (15 sep 09:41)
Carina Wutzler: Hälsokontroller erbjuds ensamkommande och även svesnkt vaccinationsprogram erbjuds alla. (16 sep 13:41)
Jessica: Kommer ni bygga cykelväg Vellinge - Östra Grevie? För barn och unga att leka, vuxna att cykla till varandra och aktiviteter samt för tågpendling. (15 sep 11:45)
Carina Wutzler: Vi lyfter den här frågan i olika sammanhang. Det är trafikverkets som har ansvar för vägen och därför är de en viktig part om cykelvägen ska bli verklighet. Hittills har vi inte fått gehör för våra synpunkter och den finns inte tidsatt i någon statlig eller regiona plan för tillfället. Jag kommer fortsätta trycka på vid remisser och vid andra tillfällen. Håller med dig om att det är en viktig sträckning för att knyta samman hela kommunen. (16 sep 13:15)
Nils: Jag följer med i debatten runt flyktingkrisen. Vad kommer vara Vellinge kommuns strategi när regeringen spara in på ersättningen? Ska alla, några eller inga HVB hem då bli stödboende? Visst stämmer det att Vellinge har endast HVB hem för de ensamkommande barnen som är under 18 år? De som är under 15 år placeras i familjehem, eller hur?. När de fyller 18 år får de en utslussningslägenhet i nära anslutning till HVB hemmet, eller hur? Det ligger på social förvaltningen att göra individuella bedömningar hur varje barn ska bo. Eller hur? Nu har, som jag förstår det, regeringen kommit på att det blir dyrt och ta hand alla barnen. De har fram tills nu behövt dygnet runt personal med relativt hög utbildning och kommunen kan få ersättning med 1900kr/ dygn och individ. Det blir 24 miljarder på ett år för 35000 personer. Vilket jag tycker är mycket pengar!!!! Regerings sätt och minska dessa kostnader är bl a att sänka ersättning från 1900 kr/dygn till 1300 kr / dygn. Vilket motsvara sk stödboende. Det blir nästan 17 miljarder på ett år för 35000 personer. Några skillnader mellan HVB hem och stödboende är att personalen behöver inte vara lika utbildad och de behöver inte finnas på boendet på natten. Att gå från HVB hem till stödboende ser jag stora risker med. Jag tänker så här. Tag ett gäng tjejer och killar, i över tonåren, och sätt dem i ett hus utan vuxna några nätter och se vad som händer. Det behöver inte ens vara traumatiserade individer för det går galet ganska snabbt!!! Tro mig. Frågan; Vad kommer vara Vellinge kommuns strategi när regeringen spara in på ersättningen? Ska alla, några eller inga HVB hem då bli stödboende? (15 sep 14:23)
Carina Wutzler: Det här är något vi håller på att titta på. Givetvis måste kommunen anpassa sig till den ändrade ersättningsnivån. Vi får återkomma när vi har ett konkret svar. (16 sep 13:23)
Nils: Hej igen Har förstått att migrationsverket är skyldiga pengar till många kommuner. Hur mycket är de skyldiga Vellinge kommun? Hur finansierar Vellinge kommun detta ”lån” till migrationsverket? Tycker hela denna situation är absurd! (15 sep 14:24)
Carina Wutzler: Håller med dig. Vellinge kommun ligger ute med 76 miljoner kronor. Dessa finansieras med lån. Jag förutsätter att migrationsverket kommer betala tillbaka dessa innan årsskiftet. (16 sep 13:02)
Orolig mamma: Jag är en mamma som har känt mig trygg tidigare, men med allt som händer och politiker och medias tendens att mörka om det gäller invandringen gör mig orolig. Jag litar inte på samhället längre. Jag litar inte på att de föreskrifter som sammanställts följs. Hur arbetar ni med det ökande våldet? hanterar ni förövare lika oavsett vem det gäller, så det blir lika åt båda hållen? Kan jag fortfarande känan mig trygg i Vellinge kommun, vågar ni se med öppna ögon och stå upp för ett sekulärt samhälle, där kvinnor kan vistas i vilka kläder hon vill? (15 sep 14:31)
Carina Wutzler: Jag tycker det är allvarligt om man inte kan lita på poltiker och myndigheter. Jag ser ingen anledning att mörka saker. Det är viktigt att vara saklig och att det är sanna och riktiga uppgifter som återges i olika sammanhang. Lagar och regler ska gälla och de ska gälla för alla. Målsättningen är att alla som bor, vistas eller verkar i Vellinge kommun ska känna sig trygga. Jag kan givetvis inte garantera att inget kommet hända - det kan ingen. Inte minst är den upplevda tryggheten viktig och jag tror vi kommer behöva arbeta mycket med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder de kommande åren. De är inte bara ett jobb som kommunen har att arbeta med utan det är alla i samhället som måste vara involverade i det arbetet. Jag tror alla påverkas av rapportering om bilbränder, skottlossning, våldtäkter mm. Det gör även jag. Givetvis är det bekymmersamt och oroväckande. (16 sep 13:50)
Frågande: Jag har nyligen flyttat från Malmö till Skanör och trivs fantastiskt bra, jag flyttade för att komma till stillhet och ro, till säkerhet och trygghet. Jag tror att många gjort detsamma nu när Malmö bara blir oroligare och oroligare. Hur jobbar ni med säkerheten? Ser ni allt, även om det är ibland obekvämt och inte politiskt korrekt? Har ni en handlingsplan, så att barnen i framtiden med kan cykla till stallet utan att bli omringad av tonårskillar? (15 sep 14:37)
Carina Wutzler: Många som bor i Vellinge uppskattar tryggheten och lugnet. Så ska det fortsätta vara. Trygghet uppnås om alla känner sig delaktiga och inkluderade i samhället. För att klara det behövs engagerade invånare, aktiva föreningar, duktiga företagare, synlig och tillgänglig polis och såklart en kommun som agerar som samornare i trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Vi har precis beslutat om ett samverkansavtal med polisen och utifrån det ska medborgarlöften arbetas fram. Det är oerhört viktigt att alla reagerar när något fel begås. I någon verksamhet, på en arbetsplats, i en förening osv. Ger man avkall på vad som är rätt och fel tappar man fort greppet. Lagar och regler ska följas, det gäller alla. Det är ett stort och viktigt arbete som vi måste fokusera på de kommande åren. (16 sep 14:15)
Erik: I integrationsplanen står det att Vellinge kommun ska göra åldersbedömningar av ensamkommande barn. Hur går det med den punkten? Vilka metoder används? Vad har utfallen blivit? Intressant och veta efter all debatt i media. (15 sep 14:59)
Carina Wutzler: Efter beslutet i kommunfullmäktige har tjänstemännen tagit fram ett riktlinje som anger hur kommunens bedömning ska gå till. Den bygger på en samlad bedömning från olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med individen. Några har skrivits upp i ålder och är då migrationsverkets ansvar eftersom individen är vuxen. (16 sep 13:17)
Erik: Hej Jag skulle vilja veta; Hur många av de ca 150 invandrarna resp ensamkommande barn som vi fick oss tilldelade av länsstyrelsen/migrationsverket har anlänt till kommunen? Hur stor andel utgörs av ensamkommande män? Har du någon aning om hur många det blir nästa år? Tror du det blir fler eller färre? Har kommunen lyckats hitta bostäder och startat upp SFI undervisning till alla? Finns det några av de som vi fått oss tilldelat som är sk EBO? (15 sep 15:18)
Carina Wutzler: I år har 16 ensamkommande anvisats till kommunen. De kom i januari och sedan dess har inga fler anvisats till kommunen. Det bor idag 63 ensamkommande i kommunen. Alla är inskrivna i skolan. Nyanlända är en annan grupp. Vellinge har tagit emot ca 45 individer av kvoten 159. Ett par familjer har kommit på anknytning. (16 sep 13:20)
handbollssupporter: Varför har handbollen, Ljunghusens HK, inte fått en enda träningsdag i sin hemmaarena Halörhallen (denna arena som skulle delas mellan innebandyn och handbollen)? Ni har gett innebandyn alla träningsdagar i denna hall..... (15 sep 16:29)
Carina Wutzler: Ber er ta kontakt med Mats Persson ang fördelningen av träningstider. De är han som är ansvarig tjänsteman för den hanteringen. (16 sep 14:17)
Bo Johnson: På stranden i Skanör nedanför nya restaurangen står en stor, ful låda som kallas "Badhytten". Den är helt felplacerad och stör utsikten. När ska den bort? (15 sep 19:59)
Carina Wutzler: Det är en permanent byggnad och planeras inte tas bort. (16 sep 13:21)
Skanörare: "Ensamkommande barn". Kommer Vellinge kommun att åldersbestämma dessa med de röntgenmetoder som beslutats? I så fall, gäller det även dem som redan placerats i kommunen? (15 sep 20:05)
Carina Wutzler: Vellinge kommun genomfö inte åldersbedömningar enligt röntgen metoden. Kommunen har tagit fram egna riktlinjer utifrån kommunfullmäktiges beslut om att komunen ska göra egna åldersbedömningar. (16 sep 14:09)
Ann: Hej Jag undrar hur många personer som idag har försörjningsstöd i vår kommun? Hur stor är den årliga kostnaden för försörningsstöd i vår kommun? (15 sep 20:35)
Carina Wutzler: Ca 55 hushåll har försörjningsstöd. Kostnaden är uppskattad till ca4,7 miljoner för 2016 Det är de lägsta siffrorna i landet i förhållande till antalet invånare. (16 sep 13:27)
Ann: Hej Jag undrar vad konsekvenserna blir för Vellinge kommun när staten sänker ersättningen för att ta hand om ensamkommande barn? Från 1900 kr till 1300 kr per dygn. (15 sep 20:39)
Carina Wutzler: Om vi inte anpassar våra kostnader efter ersättningsnivån skulle det innebära ett tapp på 14 miljoner för 2017 för Vellinges del. Det är då en halvårseffekt av ändrad ersättning. Det är alltså 28 miljoner för 2018 om ingen justering görs utifrån ändrade ersättningsnivåer. Vi måste nu anpassa kostnaderna till ersättningsnivån så gott det går för att minimiera effekterna. (16 sep 14:23)
Anders Almén Ljunghusens Handbollsklubb: Hej Carina! Vi har ca 200 barn o ungdomar i 6-17 årsåldern i Ljunghusens Handbollsklubb som är ledsna o besvikna på Vellinge Kommun. När Halörhallen byggdes var det tydligt uttalat från er sida att hallen skulle delas av handbollen o innebandyn. Nu har Mats Persson allokerat all träningstid till innebandyklubben med motiveringen att innebandyns elitsatsningen gör att de har bättre nytta av hallen än handbollsklubben ( Vi har bara barn o ungdomsverksamhet o ingen seniorverksamhet ). Till styrelsen i Ljunghusens Handbollsklubb har vi fått följande frågor av våra medlemmar som jag förutsätter att du svarar på - så att jag i min tur kan vidarbefordra dina svar till våra medlemmar. 1. Är det i allmänhet ett politiskt ställningstagande av er, att elitsatsande föreningar får företräde framför föreningar som bara sysslar med barn o ungdomsverksamhet. 2. Är det i synnerhet politiskt förankrat/motiverat att Halörhallen som kostat skattebetalarna ca 40 milj kronor totalt efter senaste ombyggnaden, allokeras 6 dagar i veckan till en enda elitsatsande klubb ( vi har fått lov att använda söndagar för våra matcher i Halörhallen och fått träningstider istället på Sandeplan o Ljungenskolan ) (15 sep 20:57)
Carina Wutzler: Det finns flera frågor kring tidsfördelning mellan innebandy och handboll. Jag är inte inne i dessa frågor utan det är nämnden för gemensam medborgarservice som hanterar fritidsverksamheten. Har jag känt till bakgrunden hade jag givetvis svarat här men jag har tyvärr inget konkret svar att ge. Jag vet att det är många som efterfrågar halltider och att det är mycket pusslande för att få ihop det på ett bra sätt. Skälen till just denna förändring känner jag inte till. Visst är det så att alla föreningar ska ha förutsättningar men jag vet inte att det finns ett löfte om särskilda hallar till enskilda föreningar. Jag hoppas att det finns en bra dialog mellan kommunen och föreningarna sen kan tyvärr inte alla få det som de önskar. (16 sep 14:28)
rättvisa: det ska byggas ett flyktingboende vid Henriks hage. Om vi som bor nära får problem med dom, kommer personalen på plats att vara lojala mot flyktingarna eller kommer de att lära dom vad som är ok eller inte ok i Sverige. (16 sep 10:12)
Carina Wutzler: Det är etableringsboende som ska byggas intill Henriks hage. Det är 10 lägenheter som uppförs för nyanlända som anvisas till kommunen enligt den nya bosättningslagen. De människor som ska bo här har fått uppehållstillstånd. Det är vuxna personer med eller utan barn och ska integreras i samhället. Det kommer inte finnas personal i boendet. (16 sep 14:32)
Elisabeth: Det är för få fullstora hallar inom kommunen, iallafall i Höllviken. Vad tänker kommunen göra åt att klubbarna måste konkurrerar inbördes för att få tillgång till vettiga träningstider? Vi vill väl ha pedagogiska träningar för våra barn - att låta ungdomar(och i vissa fall barn) träna barn är ingen lösning bara för att vi inte kan erbjuda träningstider efter 17.00? Att få fler träningstider mellan 15-17 hjälper inte nämnvärt om tränarna innehar jobb. (16 sep 11:08)
Carina Wutzler: Det är föreningarna som ansvarar för vem som är ledare i de olika grupperna. Jag är medveten om att det finns många aktiva föreningar i kommunen och att det finns en stor efterfrågan på halltider. I Vellinge kommer det uppföras en ny fin sporthall. Det kommer vara klar 2018/2019. (16 sep 14:34)
Nisse: Området bortanför herrestorp (mot grevie hållet) hur går det med byggplanerna där? (16 sep 12:40)
Carina Wutzler: Detaljplanen har vunnit laga kraft och kommunen håller på att handla upp arbetet med infrastrukturen. Målsättningen är att det arbetet kan påbörjas under våren 2017 och därefter kan det påbörjas byggnation av bostäder på området. Kan tänka att de första inflyttningsklara husen kan stå färdiga 2018/2019. (16 sep 13:26)
Bengt: Varför byggs inte fler hyresrätter i kommunen? (16 sep 13:08)
Carina Wutzler: Just nu byggs det en del hyresrätter runt om i kommunen. #0 blir inflyttningsklar i Skanör om ngn månad. "7 nästa år i Vellinge tätort och 40 st i V Ingelstad under 2018. Just nu är efterfrågan på hyresrätter stor och i kommunens markanvisningar kommer vi framöver att lägga in att viss andel av byggnationen ska vara just hyresrätter. Tänker närmast på markanvisningen på Campusområdet i Vellinge tätort, på Kronodalsområdet i Höllviken. Jag ser gärna att privata aktörer också bygger hyresrätter och inte bara det kommunala bostadsbolaget. (16 sep 13:31)
Tvåbarnsmamman: När ska ombyggnaden i Vellinge centrum vara färdig? Har pågått länge nu! (16 sep 13:09)
Carina Wutzler: Ja det går sakta men säkert framåt. Tanken är att fasaderna och innertorget (kvarteret Lilla Torg) ska vara klart i början av december. Under nästa år kommer arbetet fortsätta på det stora torget och stråket in mot Gästsiparken så då kan det bli lite rörigt igen. Inte helt enkelt att göra så stora förändringar samtidigt som verksamheter ska fungera och hålla öppet. Tror det kommer bli riktigt fint när det blir färdigt. (16 sep 13:34)
Chrille: Rondellen i Höllviken är jätte tråkig och ful.. Varför gör ni inte något åt den? Fanns väl snack om det för några år sedan. Varför händer inget? (16 sep 13:10)
Carina Wutzler: Håller med dig om att den är tråkig. Blir en tråkig entré in till Höllviken. Det är trafikverket som är huvudman för rondellen och kommunen har en dialog med verket om hur en utforming skulle kunna se ut. Här finns hårda krav och regler från trafikverket. Vi har avsatt pengar utsmyckning och ändrad utforming av rondellen och vi hoppas att det ska kunna bli verklighet under nästa år. Arbetet har delvis stannat upp eftersom kommunen tillsammans med trafikverket och Region Skåne har gjort en åtgärdsvalsstudie avseende trafiken längs väg 100 och förbättrad kollektivtrafik. Jag tror vi kan komma vidare nu eftersom det arbetet är inne i sin slutfas. Det behövs! (16 sep 13:40)
Bosse: Hur går det med kommunens flyktingmottagning? Du har sagt att ni ska informera på hemsidan. Hur blev det med det? (16 sep 13:39)
Carina Wutzler: Vi försöker lägga ut information när det finns något nytt att berätta. Senast i förra veckan la man ut information om lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring etablering av nyanlända och veckan innan la man ut information om beviljade bygglov avseende etableringsboende. Vi kan säkert bli ännu bättre. Tar det med mig och för vidare till förvaltningen och verksamheterna. (16 sep 14:42)
Anna : Blir det inte något hotell i Höllviken? Nu ska ju kommunen bygga om området till park... Det behövs hotell för att främja turismen! (16 sep 13:40)
Carina Wutzler: Det arbete som pågår med Nyckelhålsparken ska inte förväxlas med Nyckelhålstomten. Det är den sistnämnda tomten som är avsedd för ett hotellbygge och påverkas inte av den förändring och utveckling som sker av parken intill. Det finns en detaljplan för ett hotell och det är kommunen som äger marken. Kommunen kommer gå ut med markanvisning för att undersöka om det finns någon aktör som är intresserad av att köpa marken och uppföra ett hotell. Målet är att den ska komma ut innan årsskiftet. Jag hoppas att det kommer bli ett hotell. Skulle ligga jätte fint och innebära fler övernattningsmöjligheter och fler turister och beökare till kommunen. (16 sep 14:06)
Erik: Visst är den nya lagen om att alla kommuner måste ta emot invandrare tvingande och socialtjänstlagen icke tvingande? Innebär det inte att kommunen måste prioritera bostäder till nyanlända om man jämnför med t ex handikappade och äldre I kommunen? Jag vill bara förstå konsekvenserna av vad man bestämmer I riksdagen. (16 sep 13:59)
Carina Wutzler: Jag gör inte den tolkningen att den ena gruppen har företräde framför en annan. Personer med funktionsnedsättning och äldre beviljas boende enligt ett speciellt regelverk och av en biståndshandläggare. De handlar ju då om specialboende; LSSboende och vård och omsorgsboende och har du beviljats en plats måste kommunen erbjuda sådan inom viss tid annars kan kommunen få betala vite. (16 sep 14:47)
Eva: Så många cykelstölder bla i kommunen just nu. Var är den där närpolisen som alla pratar om? Är det Fantomen som är ute och INTE visar sig eller ?Nu händer det även misshandel av skolungdomar som är på väg från skolan.Hann närpolisen dit och kunde gripa de 3 misstänkta ? (16 sep 14:03)
Carina Wutzler: Det finns en kommunpolis och även områdespoliser i kommunen. Jag känner inte till och kan inte kommentera enskilda incidenter. Den här frågan är kanske bättre att ställa till polisen än till mig men kommunen har en bra dialog med polisen och jag framför vid olika tillfällen behovet av en synlig och tillgänglig polis i kommunen. (16 sep 14:38)
Ann: Hur långt fram I tiden gör man uppskattningar av inkomster och utgifter I kommunen? Hur ser den förväntade utvecklingen ut på försörjningsstödet ut? När och med hur mycket behöver du höja skatten för att finansera "öppna era hjärtan" och "mitt Europa har Inga gränser"- politiken utan att sänka välfärden? (16 sep 14:08)
Carina Wutzler: Kommunen gör prognoser tre år framåt i samband med budgetarbetet. Det händer mycket i vår omvärld så försutsättningar ändras tyvärr alltför ofta. Det påverkar naturligtvis våra möjligheter att lägga en säker prognos. Jag tänker då inte bara på försörjningsstödet utan om skatteprognoser, inflyttning, ränteläget, statliga pålagaor/förändringar mm. (16 sep 14:54)
Eva: Hur utförs då åldersbedömningar enligt ditt svar: Kommunen har tagit fram egna riktlinjer utifrån kommunfullmäktiges beslut om att komunen ska göra egna åldersbedömningar. (16 sep 14:09). (16 sep 14:18)
Carina Wutzler: Olika yrkesgrupper gör bedömningar utifrån individens mognad. Det är en samlad bedömning av skola, socialtjänst och personal på HVB hem. De har mycket erfarehet av barn och ungdomar. (16 sep 14:57)
Eva: Var på Vellinge kommuns hemsida kan man läsa om Rädda Barnens informationsmöte ang den nya asyllagen som äger rum 21 September vid Lindesgården ? (16 sep 14:26)
Carina Wutzler: Kommunen har tyvärr inte möjlighet att informera om alla aktiviteter som genomförs i kommunen. Sker informationsmötet i samarbete med kommunen brukar det komma upp på kommunens hemsida. Det finns massor av föreningar och organisationer som genomför arrangemang som inte marknadsförs via kommunens hemsida. (16 sep 14:50)
Eva: Undrar ni inte själva varför folk är upprörda, särskilt i vår kommun där det råder STOR bostadsbrist, inte minst till de unga som behöver någonstans att bo när nyaanlända glider in och går före all kö så som du själv beskriver det: Det är etableringsboende som ska byggas intill Henriks hage. Det är 10 lägenheter som uppförs för nyanlända som anvisas till kommunen enligt den nya bosättningslagen. De människor som ska bo här har fått uppehållstillstånd. Det är vuxna personer med eller utan barn och ska integreras i samhället. Det kommer inte finnas personal i boendet. (16 sep 14:32). (16 sep 14:37)
Carina Wutzler: Man går inte före i någon bostadskö. Visst är detta specialuppförda bostäder men man tecknar ett nio månaders kontrakt för att därefter hitta ett eget boende precis som alla andra. Den här modellen har en stor majoritet i kommunfullmäktige ställt sig bakom. (16 sep 14:59)
Eva: Carina, det förefaller ytterst märkligt att du varken skulle känna till cykelstölder eller påhoppade flickor i vår kommun. Du jobbar och verkar i kommunen, men vet inget? DET om något känns inte tryggt !! Tror du hade vunnit mer på att vara mänsklig och gå ut offentligt med att du är medveten om problemen än att gömma dig bakom tomma ord. (16 sep 14:44)
Carina Wutzler: Mitt svar gällde om polisen var på plats inom en viss tid. Tycker jag har svarat i flera tidigare svar att trygghetsfrågorna är viktiga och att det är något vi måste fokusera på de kommande åren. Jag varken kan eller vill polisens insatser i enskilda ärende. (16 sep 15:02)