Chatta med Carina Wutzler den 21 september

Chatten är avslutad! Tack för att du deltog!

Magnus: Är det viktigare att lägga pengar på flyktingförläggningar än att behålla räddnings stationen kvar i östra Grevie som räddar liv på oss i kommunen här?? Varför inte lägga ner den i Höllviken istället? Vi är färre här ute. Men blir åsidosatta ofta tyvärr Och nu e våra liv inte så mycket värda anser ni?? Som sist när Höllviken fick nya busskurer och vi de gamla etc Ska det vara på det viset?? (16 sep 08:37)
Carina Wutzler: Hej! Kommunen har olika åtaganden och ansvarsområden och de ska vi uppfylla på bästa sätt. Det innebär att man måste titta över arbetssätt och att titta över så att resursernas används på bästa sätt. Räddningstjänsten ska inte försvinna i Ö Grevie utan man tittar över hur den ska vara organiserad och bemannad framöver. Givetvis måste man titta på konsekvenser och risker med en förändring och utifrån den får det fattas beslut. (21 sep 13:04)
Kia : Hej I min del av kommunen, V Ingelstad, händer det mycket just nu. Vi kommer inom kort få Pågatåg, det byggs vägar och enligt plan kommer bostäder och skolor/förskolor byggas de kommande åren utöver allt som redan finns. Har nu hört att man från kommunalt håll tänker dra ner på Räddningstjänsten i Ö Grevie, min närmaste och snabbaste, och undrar då hur ni tänker? Är mitt och mina barns liv mindre värt för att vi valt att bosätta oss och gå i skolan här? Tid betyder liv - alla minuter räknas! (16 sep 12:45)
Carina Wutzler: Hej. Hänvisar till mitt svar ovan och vill än en gång poängtera att räddningstjänsten inte ska läggas ner i Ö Grevie. Övriga räddningsstationer i närområdet har som uppdrag att tillgodose behovet i samtliga kommundelar. De bistår ofta varandra. (21 sep 13:06)
Britta Pattenden: Hej! Undrar om det finns några planer för Ö Fädriften... Hastighetsbegränsningen höjdes (!) till 50 km per timme i våras.... Trots att det ju är 40 km i övriga Höllviken... Där det är 50 km finns cykelbana ... Är det planerat för cykelbana på Ö Fädriften? (16 sep 13:36)
Carina Wutzler: Hej Inte riktigt uppdaterad i frågan. Men ställer frågan till vår trafikingenjör och återkommer med svar. Tillägg. enligt kommunens trafikingenjör finns långsiktiga planer för en cykelbana, men den är inte aktuell i nuläget. (22 sep 17:44)
Ridstigar : Vellinge kommun profilerar sig bla som en häst rik kommun. Vad kommer Vellinge kommun göra för att se till så befintliga ridstigar som ridstigsföreningen skapat lever kvar så våra ungdomar kan fortsätta rida i en säkrare miljö? Tyvärr så blir ridande mer och mer utsatta i trafiken så våra ridstigar behövs (16 sep 22:17)
Carina Wutzler: Hej! Det finns ridstigar i kommunen och tanken är att dessa ska användas för en trygg och säker ridmiljö. Många använder gc-vägar och gator i allmänhet och det kan upplevas otryggt. Just nu planeras ingen utökning av antalet ridstigar. (21 sep 13:10)
Höllvikenbo: Ett äldrecentrum ska byggas i Höllviken. Vad innebär detta för Kronodalsgården. När kommer den att rivas. (17 sep 09:56)
Carina Wutzler: Hej. Byggnation av Äldrecentrum ska påbörjas under 2017 och när detta är klart kommer Kronodalsgården att rivas. Bör alltså bli 2019-2020. Tanken är då att det ska byggas bostäder på den tomten. (21 sep 13:12)
Lina : Hej Carina. Måste uppriktigt säga att jag är så trött på våra politiker i Sverige. I Vellinge kan jag inte uttala mig om då jag inte hör så mkt från just de kommunala politiker. I resten av Sverige pågår pajkastning, utfrysning av Sd m.m. Jag stödjer inte alls Sd men med denna metod som många partier har att de inte samtalar/lyssnar till dem gör bara saken värre. Hur bemöter ni dem? Hur samarbetar ni med dem? Tack för din tid. (17 sep 22:31)
Carina Wutzler: Hej. Menar du hur jag bemöter SD? Jag förhåller mig till dem som vilket annat parti som helst. Jag tar debatten mot dem i sakfrågor som jag upplever de har fel i men behandlar dem som sagt inte annorlunda än övriga partier. Jag vill dock var tydlig med att jag inte delar deras värdegrund. (21 sep 13:15)
Lina : Hej igen. Ni borde gå ut med information och bekräfta/ dementera bygget i Rängsand. Nya bostäder för asylsökande? (17 sep 22:36)
Carina Wutzler: Hej! Kommunen håller inte på att planera något asylboende i Räng Sand. Visste inte att det fanns ett sådant rykte. (21 sep 13:16)
Anders: Hej. Vellinge är ytterst beroende av arbetsmarknaden i grannkommunen Malmö. Hur tänker du kring Vellinges roll i Malmöregionen, om att både dra nytta av varandra och dela ansvaret för sociala investeringar? (18 sep 22:48)
Carina Wutzler: Hej Givetvis är Vellinge kommun beroende av det som händer i hela Öresundsregionen och därmed även i Malmö. Lite osäker på vad du menar med sociala investeringar? (21 sep 13:18)
Lena: hej! Som anställd på en av få kommunala fsk i vellinge önskar jag att det satsas på att göra vid utemiljön- först o främst är det vissa åtgärder som bör göras för barnens säkerhet men sedan oxå för att den är dåligt underhållen. Det ÄR gammalt o slitet faktiskt!:( När man som vellingebor går förbi så är det en tråkig utemiljö man ser, o som en ev förälder som ska söka plats så är det ju synd att det är det första första intrycket! Det borde ju vara inbjudande o lockande lr hur? Vi personal har en hel del idéer men det måste få kosta!!! Hörde att staten skulle bidra med pengar till Sveriges alla skolgårdar, visst måste det gälla fsk också, eller?? Tacksam för svar- det ör nyttigt o hälsosamt för barnen att vara ute men blir också trevligare o roligare om det UNDERHÅLLS O SKAPAR LITE NY SPÄNNANDE LÄRMILJÖ Utomhus!! Det är våra yngsta vellingebor värda:) Tack för svar på förhand! (18 sep 23:14)
Carina Wutzler: Hej Det har gjorts en kartläggning och en åtgärdsplan för förskolorna och skolorna i kommunen. Utemiljön är viktig och vi avsätter årligen medel för att göra vid utemiljön. Vi uppmuntrar ju till mycket uteverksamhet och då ska ju utemiljön upplevas som stimulerande. (21 sep 13:22)
Gloria: Angående Vellinge Ridstigsförening. Idag finns ridstigar i samarbete med markägare som gör det möjligt för ungdomarna och andra att rida ut bortom trafik. Ridstigarna finns, de underhålls av någon och nyttjas av ridande. Skulle bara vilja fråga om Vellinge kommun ungdom/idrott kan tänka sig att hjälpa till med administration? (19 sep 15:24)
Carina Wutzler: Hej Det finns många föreningar i kommunen och det innebär att varje förening får ansvara för det arbetet själv. (21 sep 13:24)
Dyslexi: Vad gör Vellinge kommun för de barn som har dyslexi och vilken hjälp kan föräldrarna få för att kunna hjälpa sina barn? (19 sep 22:34)
Carina Wutzler: Hej Vår ambition är att vi ska ha Sveriges bästa skola. Det ska gälla för alla elever, oavsett förutsättningar. Den digitala tekniken har gett många nya möjligheter men det är givetvis en individuell bedömning som måste göras från fall till fall. (21 sep 13:27)
Kristina: När ska byggnationen av nya bostäder vid Herrestorp påbörjas och när ska de vara klara? Finns det information att ta del av kring typ av bostäder etc. någonstans? (20 sep 09:06)
Carina Wutzler: Hej! Du kan hitta detaljplanen på kommunen hemsida. Där finns beskrivet vilken typ av bostäder som ska byggas. Infrastruktur kommer påbörjas under våren 2016 och parallellt med detta kommer en successiv utbyggnad att ske. Förhoppningsvis är de första bostäderna klara i slutet av 2017. (21 sep 13:30)
Ridstigsvän: Kommer kommunen hjälpa till med Ridstigsföreningen i Vellinge. Ridstigarna är väldigt bra både för ryttare och markägare så att deras mark inte blir nerriden ifall det inte finns några stigar. En som bönar och ber för allas vårt bästa. (20 sep 09:28)
Carina Wutzler: Se tidigare svar. (21 sep 13:30)
Lena: Hej,som ryttare och medlem i Vellinge Ridstigsförening undrar jag när kommunen kommer att ta över ansvaret för ridstigarna? Föreningen har på ideell väg åstadkommit ett fantastiskt nätverk av säkrare ridvägar som gynnar alla. Naturligtvis även för dem som inte rider. Speciellt vill jag framhålla säkerheten för våra ridande ungdomar. Eftersom Vellinge kommun profilerar sig som hästkommun hoppas jag att ni tar över ridstigarna och driver arbetet vidare. Mvh Lena Strand (20 sep 15:30)
Carina Wutzler: Hej. Det finns i dagsläget inga planer på att kommunen ska ta över ridstigarna. (21 sep 13:31)
Annette: Hur tänkte kommunen när de drog in skolskjutsen för högstadieeleverna i Hököpinge utan att skapa en säker skolväg först? En del av vägen till skolan består av en väg utan trottoar eller markering för gångväg och trafikeras dessutom av bl a skolbussen. (20 sep 20:59)
Carina Wutzler: Hej Bedömningen är att den skolväg som finns är trygg och säker för denna åldersgrupp. (21 sep 13:32)
Thomas: Ska det behövas lagkrav och tvångsplaceringar innan vi som är bland de tio rikaste kommunerna i landet börjar ta ansvar för flyktingarn som kommer till Sverige. Vi är just nu sämst i klassen. MVH från en som skäms att bo i Vellinge kommun just nu. (20 sep 22:35)
Carina Wutzler: Hej Vi tar emot flyktingar. Vi har avtal när det gäller ensamkommande barn sen 2010. Bara i år har vi tagit emot drygt 40 ensamkommande barn. Det framgår inte i den statistik som redovisas. (21 sep 13:34)
Sigge Hansson: Ni deklarerar ständigt, att VI inte har boende att erbjuda flyktingar men undersöker ni verkligen ALLA möjligheter? Här i Höllviken - snett mitt emot Gya förskola - står en tom kontorslokal ( sedan flera år men skylten om "lokal uthyres" sitter kvar) som säkerligen skulle kunna göras om till ett väl fungerande transitboende i första hand. (21 sep 02:04)
Carina Wutzler: Hej Förmodar du tänker på den fastighet där det finns en plan för antagande på väg till kommunfullmäktige. I den planen anges sex st bostäder. Vi tittar igenom vilka möjligheter det finns för att bygga fler boende men då tittar vi i första hand på mark som kommunen har rådighet över. (21 sep 13:36)
Karolina: Skulle inte Vellinge Kommun kunna öppna flyktingboende i tex Partnertechs gamla lokaler för att avlasta Malmö och Trelleborg? (21 sep 07:35)
Carina Wutzler: Hej! Den ägs inte av kommunen. Dessutom ser jag inte att den är lämplig för bostadsändamål. (21 sep 13:38)
Orolig: Hej Carina Det har debatterats en hel del den senaste tiden om att Ni ska göra besparingar på Räddningstjänsten och att det skulle drabba de östra delarna i kommunen. Hur motiverar Ni det beslutet nu när Ni satsar på denna delen i kommunen och bygger ut, inte bara med pågatåg, utan även med skolor och nya bostadsområden. Är det inte lika viktigt att upprätthålla tryggheten och säkerheten här som i övriga delar av kommunen? (21 sep 08:25)
Carina Wutzler: Hej Se svar ovan. (21 sep 13:39)
Peter Kvarnmark: St Hammar skola håller på att förfalla. Vad gör ni ? Gatubelysning på Kronodalsvägen lyser väldigt dåligt. Vad gör ni ? . Mvh Peter Kvarnmark (21 sep 08:34)
Carina Wutzler: Hej! Det pågår ett planarbete för hela denna tomt. Tanken är att det ska byggas ett äldrecentrum och bostäder på tomten. De gamla skolbyggnaderna ska alltså rivas. Håller med dig om att det ser mycket trist ut. När det gäller belysningen får jag skicka den frågan vidare till felanmälan. (21 sep 13:42)
Jesper: Det byggdes en jättefin rondell efter heden mot Skanör/Falsterbo - när skall vi rusta upp Höllviken rondellen på ett liknande sätt - just nu är det en katatstrof !!! (21 sep 09:44)
Carina Wutzler: Hej Håller med dig. Vi tillsätter medel för detta under 2016 så jag hoppas vi ska få en fin rondell under nästa år! Det är trafikverket som ansvarar för rondellen och de har tuffa krav på vad som får resp inte får göras utifrån trafiksäkerhetssynpunkt. (21 sep 13:44)
Hagra: Kommer kommunen köpa JMS Mediasystems lokal på modemgatan 10 för att hysa in flyktingar/ensamkommande eller andra nödställda? (21 sep 10:56)
Carina Wutzler: Hej Det finns ingen plan på detta i nuläget vad jag vet. (21 sep 13:44)
Översvämmningar: Med hösten kommer lövfällning och regn, vilket är en dålig kombination för alla avloppsgaller som skall leda bort vatten. Vilken plan har ni på att förbättra läget eller förhindra återkommande dyrbara översvämmningar? (21 sep 11:08)
Carina Wutzler: Hej Höst och lövfällning hör till årstiden och här tror jag det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla brunnarna fria så att när och om regnet kommer så kan så mycket vatten som möjligt rinna undan. (21 sep 13:47)
Constanz von Sjöhiesten: Hej! Blir det något kallbadhus i Skanör? Västra eller östra piren? (21 sep 12:14)
Carina Wutzler: Hej I den detaljplan som är på väg ut på granskning finns det en byggrätt för kallbadhus på norra delen av hamnen. Dessvärre hade Länsstyrelsen mycket synpunkter på bryggan så den kommer troligtvis att tas bort vilket medför att det då får bli ett kallbadhus på land med koppling till havet på annat sätt. (21 sep 13:50)
Ville Peltomäki/Vellinge IF: Hej Carina Kommer kommunen installera 5-mannakonstgräsplanen på Vanningen? Rullarna finns redanpå plats och prisuppgifter har Mats Persson/Christer Mars. Det finns bara en konstgräsplan i byn för ca 600 fotbollsspelare av var ca 420 är barn- och ungdomar. Mvh Ville Peltomäki Vellinge IF (21 sep 12:49)
Carina Wutzler: Hej Jag skickar frågan vidare till Mats Persson på fritid. Det finns inga medel avsatta i budgeten för detta. (21 sep 13:51)
Höllviken : Kommer en ny lågpris mataffär att byggas och i såfall var kommer den ligga? (21 sep 13:21)
Carina Wutzler: Hej Det finns ett planuppdrag för ytterligare livsmedelsetablering i Höllviken, östra delen av Toppenområdet. Vilken kedja som ska etablera sig vet jag inget om i dagsläget och planförfarandet har precis påbörjats. (21 sep 13:53)
Magnus: skicka en fråga innan om räddningstjänsten i östra Grevie Varför den läggs ner och inte höllvikens istället Och att vi får höllvikens gamla buss kurer när de fick nya Varför vi på ( landet ) får det sämre! (21 sep 13:22)
Carina Wutzler: Hej Svarade på det men tycker inte att vi gör skillnad på olika orter. Vi har gjort en historisk satsning för att få till stånd pågatågstrafik, ny förskola ska byggas i V Ingelstad och på sikt även en i Ö Grevie. Under senare år har vi satsat på ny fritidsgård, konstgräs, idrottshall osv. Det kommer hända mycket positivt i både Ö Grevie och V Ingelstad de kommande åren. (21 sep 13:56)
Ulrika: Hej Carina! Byggnationen av nya platser för ensamkommande går för långsamt! Med det antal vi blivit anvisade i dagsläget i förhållande till det antal platser vi har i vår egen kommun blöder vi ut ca 77 000kr/dag. Varför envisas kommunen med att ta i i underkant fastän man vid detta laget VET att fler än vi avtalat kommer hit? (21 sep 13:23)
Carina Wutzler: Hej Håller med om att det går långsamt och vi arbetar febrilt med att hitta lösningar i kommunen för att möta det ökade behovet. (21 sep 13:58)
Jan-Eric Månsson, moderat: Det är bra att man bygger "Allt under ett tak" men inte på Kronodalsområdet mittemot "Gallerian"! Hur tänker man miljömässigt? Under överskådlig tid kommer Sverige och världen att domineras av bensindrivna bilar, dieseldrivna bussar och dito lastbilar. Idag uppskattar man att man per siste september kommer att passera miljonen för elbilar. Detta betyder att andelen laddbara bilar är blygsam - under en procent globalt sett. Att planera ett projekt med primärvårdsläkare och sjuksköterska, kommunens sjuksköterska, biståndshandläggare, arbetsterapeut och sjukgymnast att inrymmas i ett och samma hus på Kronodalsområdet i Höllviken mitt emot Gallerian, där av- och pålastning av varor sker nästan alla dagar i veckan, kan inte vara rätt. Människor som kommer att arbeta, bo och besöka anhöriga kommer att få en för tidig död pga allt utsläpp. Har man överhuvud taget mätt trafiken och utsläppen vid Kronodalsgården, Kronodalsvägen 2 resp Kungstorpsvägen? Varför inte bygga detta hus bakom Stora Hammars nya skola i stället? Bättre miljö och dessutom längre avstånd från vägar och gator där bilar och lastfordon passerar dygnet runt. (21 sep 13:38)
Carina Wutzler: Hej Den samlade bedömningen är ändå att det ska fungera och att läget är bra. I samband med detaljplanerarbetet har trafik, buller och miljö studerats. Placeringen av huskropparna har anpassats efter detta. Det är en utmaning att bygga i område där det är tät trafik men helhetsbedömningen är ändå att det ska bli ett attraktivt boende och bra verksamheter. (21 sep 14:02)