Chatt med Carina Wutzler torsdagen den 20 april

Har du någon fråga eller synpunkt du vill framföra till kommunstyrelsens ordförande? Passa på att ställa den direkt till Carina Wutzler (M) här i chatten. Chatten är igång klockan 13-15.

Nu är chatten avslutad. Frågorna som hanns med under chatten besvarades, och de frågor som var snarlika besvarades bara en gång. Tack alla som medverkade!

Lisa: När börjar förskolan i V Ingelstad att byggas? (20 apr 12:44)
Carina Wutzler: Första spadtaget kommer tas den 18 maj så då kan man säga att bygget sätter igång på riktigt. Det kommer sen pågå i drygt ett år innan verksamheten kan starta upp. (20 apr 13:01)
Klas: Hej, undrar bara när ombyggnationen i Skanörs hamn påbörjas? Hinner det bli klart innan semesterfirarna kommer på besök? Blev fint förra året! Tack (20 apr 12:54)
Carina Wutzler: Delar av byggnationen kommer förhoppningsvis påbörjas innan sommaren. Tyvärr kommer inte utbyggnaden av Stens brygga att hinnas med innan sommaren. Pålningsarbete i vattnet är omfattande och tar tid så den delen kommer få vänta tills efter sommaren tyvärr. Däremot är förhoppningen att markarbetet på land kring bryggan ska hinnas färdigställas innan sommaren. Tyvärr förlorade vi tid när planen överklagades. Kommer bli fint när det väl blir färdigt. (20 apr 13:04)
Eva: Läste ngt om att det skulle sättas upp värmekameror på utsatta ställen i Vellinge. Är det inte bättre att sätta upp vanliga kameror som avslöjar förövarna ? (20 apr 13:02)
Carina Wutzler: Stämmer att vi kommer sätta upp värmekameror på en del fastigheter i kommunen. Det krävs inte tillstånd från länsstyrelsen för att sätta upp denna typ av kameror så därför har vi valt detta alternativ på en del fastigheter. Vi kommer gå in med en ansökan om att få uppföra övervakningskameror på en del fastigheter också men det är en mer omfattande och komplicerad process. Sen får länsstyrelsen besluta om tillstånd. Kameror ska ses som en trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärd som är ett komplement till mycket annat som görs i dessa frågor. (20 apr 13:08)
Johan: Först vill jag gratulera er till Sveriges sjätte tryggaste kommun, en ytterligare förbättring. Bra jobbat! Sen vill jag framföra en liten önskan, som skulle kunna bidra ytterligare gällande trafiksäkerheten. Vi har en stor ökning fotgängare i V.Ingelstad och framförallt kring pågatågsområdet, samt vid Månstorps Ängar (mycket simskola på badhuset). Mitt förslag är att ge byn sina två första riktiga övergångsställen för att korsa (N) Stationvägen in på gångbanorna på ett säkert sätt. Förslagsvis vid de två busshållplatserna. Detta skulle även förhoppningsvis bidra till en fartsänkning på en av de vägar där det körs alldeles för fort. Kanske även en skylt om farlig korsning för dem som kommer genom stora tunneln från väster hade varit på sin plats. Det är inte många som respekterar högerregeln här. Alternativt väjningsplikt för dem på N. Stationsvägen. Ha en fin vår och "keep up the good work". (20 apr 13:03)
Carina Wutzler: Tack för din positiva återkoppling. Bra input och förslag som jag lämnar vidare till trafikingenjören att titta vidare på. Kan tänka mig att trafiken och antalet människor i rörelse har förändrats en del i och med pågatågstrafikstarten. Nu kommer ju även mer bostäder i området så det finns all anledning att titta på detta. (20 apr 13:11)
Matilda johansson: Hejsan Vad händer med bonusen som skulle betalas till oss som är anställda inom kommunen? (20 apr 13:05)
Carina Wutzler: Kommunfullmäktige beslutade i december att det skulle utbetalas en engångspremie på 5000kr till alla som var anställda i Vellinge kommun. Det beslutet har tyvärr överklagats av en invånare och det har inte avgjorts än. Utbetalning kommer ske när ärendet har avgjorts av domstol. (20 apr 13:13)
Hg: Blir det ngt hotell i Höllviken? (20 apr 13:06)
Carina Wutzler: Det hoppas jag verkligen. Förmodar du tänker på Nyckelhålstomten. Kommunen har haft en markanvisningstävling där man sökt en aktör som vill bygga och driva ett hotell i enlighet med den detaljplan som finns antagen. Det finns en intressent och det pågår diskussioner kring avtal och upplägg kring det. Hoppas vi kan återkomma inom kort med mer konkret information. (20 apr 13:16)
Jonas: Hur tänkte man när man inte byggde cykelbana mot herrestorpsskolan på vattentornsgatan? Vägen smalnades ner och barnen trängs med bilarna i rusningstrafiken på morgonen. (20 apr 13:06)
Carina Wutzler: Tror denna fråga kom upp på förra chatten också. Jag håller med om att det kan upplevas lite märkligt vid korsningen vid rondellen. Här får cyklister och fotgängare samsas. Lite oklar skyltning. Däremot har det avsmalnade gatupartiet inneburit att bilarna måste sänka farten vilket i sig är positivt. Många som går och cyklar här, inte minst barn så det behövs bättre skyltning för att tydliggöra att det finns en gång- och cykelväg. Jag uppfattar iaf att den ska finnas där. (20 apr 13:21)
Johan: Hej, när blir det någon cykelväg mellan Höllviken och Trelleborg? Det skulle väl kunna bli en fin cykelväg utmed havet?! (20 apr 13:08)
Carina Wutzler: Håller helt med dig. Kommunen ska delfinansiera cykelvägen och vi har avsatt pengar i vår investeringsbudget för projektet. Tyvärr har trafikverket, som är huvudman för vägen och projektet, meddelat att de skjutit fram projektet några år. Det innebär att den troligtvis inte kommer vara färdig förrän 2021. Jag har i ett brev till trafikverket framfört synpunkter på att de valt flytta fram den men tyvärr har det inte inneburit att man ändrat sig. (20 apr 13:25)
Anders: Mitt barn går på sjöscouterna och det verkar vara väldigt oroligt kring huruvida de kommer kunna ha en fortsatt bra varierad verksamhet som tidigare. Har förstått att ett förslag är att de ska vara i hamnen istället. Hur ser kommunen på att en flytt av scouterna kanske tar död på verksamheten, vad görs för att hjälpa dem att bibehålla och utveckla deras verksamhet under de nya förhållandena? Tänkte på att byta grönytor mot betong. Båtverksamheten är under en begränsad del av året, resterande tid är i skogen. Hade varit synd att se scouterna försvinna efter 60 års verksamhet. (20 apr 13:10)
Carina Wutzler: Tanken är att samla flera olika verksamheter i hamndelen. Tror det finns bra förutsättningar för sjöscouterna att utveckla sin verksamhet där. Ligger ju i område nära belägen till skogen och nära till vattnet. Kan kanske bli fler som blir nyfikna på er verksamhet om den ligger i ett läge dit fler människor tar sig. För det är ju så vi vill att hamnområdet ska vara, en levande och attraktiv plats med olika service och funktioner. (20 apr 13:30)
Båtägare: Vad händer med kanalplanerna? Blir det inga bostäder där nu? Kommer man inte längre satsa på hamnområdet som man har prata om tidigare? Finns en risk att hamnen stannar i utvecklingen om man inte inventerat i den! (20 apr 13:12)
Carina Wutzler: Planerna går vidare. Det kommer påbörjas planarbete för bostäder i det området vi kallar Gläntan. Exploateringsgraden kommer minskas. I området Piren kommer kommunen genomföra vattendom och miljökonsekvensbeskrivning innan man går vidare i planarbete. Det kan komma att bli bostäder i framtiden men det blir på lite längre sikt och också i betydligt mindre omfattning än det ursprungliga förslaget. I hamnen har vi valt att ta bort bostäder och hotellet som var föreslaget. Här kommer det vara fokus på att utveckla hamnen utifrån båtliv, föreningar, service, handel och aktiviteter. Det är inte kommunen som äger kanalen och hamnen utan Sjöfartsverket så det kommer inledas en dialog med verket kring hur framtiden kan lösas utifrån det nya inriktningen. (20 apr 14:01)
Karl: Hej Carina Det går inte så bra för ditt parti på riksplanet. Hur ser du på det? (20 apr 13:14)
Carina Wutzler: Nej det går inte så bra för M nu. Det är naturligtvis tråkigt men jag hoppas och tror att det kommer ske förändringar så att det ser annorlunda ut när det är valdag nästa år. Jag har fullt fokus att jobba för Vellinges bästa och lägger min energi på att utveckla Vellinge och företräda väljarna här i kommunen. Samtidigt ska jag inte sticka under stol med att det känns lättare och roligare när vi har medvind på riksplanet. Försöker göra vad jag kan för att visa att moderat politik är den rätta och visa det genom att leverera bra service och verksamhet till Vellinges medborgare. (20 apr 13:36)
Anna J : Hej Varför får man intensivare på mail som man skickar till kommunen? Mvh Anna (20 apr 13:16)
Carina Wutzler: Givetvis ska man få svar på mail. Det kan hända att saker faller mellan stolarna och det bästa är att skicka ett nytt mail om man inte får svar. Det är ett stort inflöde av mail och det händer tyvärr att det faller bort saker. Jag kan bara svara för egen del men jag försöker svara på mail och det hoppas och tror jag att andra politiker och tjänstemän också gör. Men som sagt, inflödet är stort och då kan saker missas. (20 apr 13:40)
Eva: Står det många ensamkommande och andra flyktingar på kö att flytta in i Vellinge kommun eller är kvoten uppfylld? (20 apr 13:25)
Carina Wutzler: Kommunen har inte mottagit några ensamkommande på ett år. Det var ett stort tyck under hösten 2015 men det senaste året har det inte anvisats ensamkommande till Vellinge. Migrationsverket har sagt upp alla avtal med kommunerna så numera har inte Vellinge något avtal när det gäller ensamkommande. När det gäller nyanlända har kommunen inte lyckats ta emot alla från 2016 års fördelningstal på 159. Fortfarande ett tjogotal personer som väntar på bostad.Årets fördelningstal är också 159 och där har vi tagit emot ca 15 personer. (20 apr 13:50)
Ann-Marie: Det behövs fler pendlarparkeringar i V Ingelstad, kommer det att komma fler? (20 apr 13:33)
Carina Wutzler: Det finns avsatt medel i kommunens investeringsbudget i år för detta ändamål så jag hoppas det kommer hinnas med. Hört från fler att det finns ett behov, både i V Ingelstad och Ö Grevie. (20 apr 14:02)
Kalle: Kommer det bli en ny infart till VELLINGE fr Malmö hållet? (20 apr 13:37)
Carina Wutzler: Kommunen jobbar med att ta fram en detaljplan för det vi kallar Norra infarten i Vellinge. Den innebär att när du kommer från Malmö och kör in i Vellinge kommer du mötas av en rondell och där kommer det finnas möjlighet att köra rakt fram, direkt in till centrum. Där finns ju idag en T-korsning. Planen har varit på samråd och ska ut på granskning innan antagande. Jag hoppas på antagande inom ett år och att den skulle kunna börja byggas under 2019. Men då ska allt flyta på, inga överklagande. (20 apr 13:44)
Minna: Dags att prata om fiaskot på Skanörs vångar???? Flyktingförläggningen? Vad händer nu??? (20 apr 13:37)
Carina Wutzler: Det som håller på att byggas på Skanörs vångar är ett tillfälligt etableringsboende för personer som anvisas till Vellinge enligt bosättningslagen. De har alla fått uppehållstillstånd. Bygget kommer återupptas inom kort och färdigställas. (20 apr 13:52)
Eva: Hej, när börjar etableringsboendet byggas igen? Tycker det är en konstig lösning, både dyr och inte särskilt trevlig att se på och säkert inte heller rolig att bo i. Du skriver att det ska bo mestadels barnfamiljer vilket är trevligt, men det är ju i stort hälften av lägenheterna som är ettor, där kan väl inte en familj bo? och är det hälften hälften så är det ju inte mestadels familjer? finner det underligt. (20 apr 13:39)
Carina Wutzler: Bygget kommer startas upp igen inom kort. Just nu ser det inte alls trevligt ut. Tror det kommer se bra ut när det blir färdigt. Det stämmer att det är 10 ettor och 10 treor. Det kommer bo familjer men också ensamstående, äldre och yngre par i boendet. (20 apr 13:56)
Linus Wrethov: Hur kommer kommunen att sköta vägkanterna i sommar? De vilda blommorna är avgörande för insektspollinering och världens matproduktion. I fjol klipptes t.ex. vägkanterna på Södervångsvägen mitt i blomningen. (20 apr 13:40)
Carina Wutzler: Känner inte till hur man klipper i detalj på varje gata men gräset behålls högt på de ställen det är möjligt just av den anledningen du skriver. Samtidigt får inte högt gräs utgöra en trafikfara för varken fotgängare, cyklister och bilister så det är en avvägning. (20 apr 14:05)
Lina: Hej Har funderat på om det är roligt att vara politiker, känns som många bara klagar och tycker att allt som görs är fel. Hur känner du, är det kul? (20 apr 13:40)
Carina Wutzler: Jag trivs jätte bra. Tror jag har ett av de roligaste jobben som finns. Visst kan det bli en del fokus på sådant som inte fungerar men samtidigt är det så mycket positivt som händer och jag träffar så många engagerade, drivna och trevliga människor så det överväger. Vellinge är en fantastisk kommun, finns ingen bättre plats att bo på. Fantastiskt roligt att få vara med utveckla kommunen. Sen tror jag att det med att jobba som politiker blir en livsstil under en period av ens liv. Du lever i det hela tiden och det tar upp en stor del av ens liv. Kanske inte alla i min omgivning som gillar det lika mycket som jag gör. Finns ju dagar när man undrar vad man håller på med... (20 apr 14:22)
Anders: Hej, Hur ser du på att kommunens budget och budgetprognos markant försämras under kommande år. Budget 2017:3,5MSEK 2018:-53,2MSEK 2019:-58,8MSEK. Är det rimligt att ha en planerad budget med sådant underskott och hur ska trenden vändas? (20 apr 13:40)
Carina Wutzler: Jag har en positiv bild av framtiden. När vi är klara med budgetförberedelserna inför 2018 kommer förslaget att se annorlunda ut. Det händer saker i vår omvärld som påverkar förutsättningarna och vi gör de riktigt stora genomgångarna inför varje budgetår. Det gäller att koninuerligt ser över verksamheterna och sina kostnader. Vellinge har en stabil ekonomi och en bra grund att bygga på. Visst finns det utmaningar och det här är absolut inget självspelande piano utan krävs prioriteringar och förändringar på olika sätt. (20 apr 14:15)
Reinhold: Hej Carina! Tack för din goda insats på många områden. T.ex. regionutvecklingen av Sydsverige. Våra bra skolor i kommunen är ju också allmänt känt. Här skulle jag vilja ta upp en annan fråga: nämligen en trygg väg för barnen TILL skolan. Det gäller Tångvallaskolan i Falsterbo. För att komma till den åker man normalt Clemensagersvägen mellan Falsterbovägen och Strandbadsvägen. Jag gissar att detta förmodligen är den farligaste vägen för barn i hela Vellinge kommun med hänsyn till trafikintensiteten. Vägen är så smal att två bilar knappt kan mötas utan att köra ut i vägrenen. Den används dagligen av många föräldrar och barn på väg till skolan. Många barn cyklar på den ensamma eller flera i bredd samtidigt som den är starkt trafikerad av bilar med föräldrar och andra som har bråttom till skolan och till sitt arbete. Dessutom används den av gångtrafikanter, ibland med barnvagn. Då och då blockeras vägen helt av större fordon och lastbilar. För att leva upp till målet trygg skolväg är det angeläget och brådskande att Clemensagersvägen dels breddas och dels får separat gång- och cykelväg! Förutsättningarna för detta borde vara goda då det finns stora grönområden i anslutning till vägen. (20 apr 13:42)
Carina Wutzler: Kul du uppskattar min arbete.Det finns planer på att anlägga en gång- och cykelväg längs Clemensagervägen. Finns ett pågående planarbete där det bla förs diskussioner med representanter från Falsterbo Horse Show hur vi kan gå vidare. Önskar vi kommit längre i detta arbete. Bra du påminde mig. (20 apr 14:08)
Karl L: Hej Carina, Kanske en liten fråga i sammanhanget men jag och fler med mig skulle önska ett utomhusgym i Skanör-Falsterbo. Finns det några planer/möjligheter för detta? Mvh K (20 apr 13:49)
Carina Wutzler: Fått detta från fler håll så det borde kunna bli verklighet. Just nu håller vi på att uppföra ett utegym i Höllviken i Nyckelhålsparken. positivt att folk är ute och rör på sig, det vill vi ju uppmuntra så det gäller väl "bara" att hitta en lämplig plats så får vi titta vidare på det. (20 apr 14:24)
Jonas: Det finns ingen cykelväg mot Herrestorp, endast trottoarer på varje sida som tvingar barnen att cykla på gatan med det avsmalnande partiet. Detta gör inte säkerheten bättre. (20 apr 13:54)
Carina Wutzler: Ok, vi får titta på det. (20 apr 14:26)
Mats : Hej. Ställde en fråga till dig förra gången du hade chatt angående matkuponger på almgården. Har du fått något svar. (20 apr 13:56)
Carina Wutzler: Jag har fått svar från Förenade Care. De menar att korten gäller de som äter i restaurangen. De som får sin mat hemlevererad får de i samband med hemtjänsten och får den då levererad till hemmet. Förstod inte riktigt svaret själv men det var det jag fick. (20 apr 14:28)
Lotta: Blir det någon bonus eller ska vi sluta vänta? (20 apr 13:58)
Carina Wutzler: Kommunfullmäktige har beslutat att en engångspremie ska betalas ut men eftersom beslutet har överklagats har någon utbetalning inte skett. Kommunen har valt att inte betala ut premien då överklagandet inte avgjorts. Så det blir till att vänta tills förvaltningsrätten avgjort ärendet. (OM överklagande skulle få rätt ogillas beslutat och då kommer betalning inte att kunna göras.) (20 apr 14:31)
Anders: Jag måste ställa en fråga om Skanörs vångar och ert planerade boende. Om jag räknar rätt, på den information ni släppt, alltså etablering och måltider på sex till nio månader kommer nästan 1000 personer att passera det boendet på tio år. Är det rimligt? Efter 40 år i skanör flyttade vi till Vellinge för två år sedan. Jag måste nog säga att Skanör är det sämsta stället i kommunen att förlägga den här verksamheten. Varför envisas ni? Det finns ju opinion emot. (20 apr 13:59)
Carina Wutzler: Etableringskontraktens längd har ändrats till max 24 månader så troligtvis kommer människor som flyttar in i boendet att bo där längre tid. Boendet ligger nära skola, service och kollektivtrafik. Vet inte om du skrev fel, men vad menar du med måltider? (20 apr 14:40)
Hököpinge: Hejsan Carina Har en undran ang översiktsplanen 2010, när det gäller Hököpinge och Vellinge så är det planerat att befolkningen skall växa rätt så mycket med allt vad det innebär. Vad jag kan se så har man inte överhuvudtaget planerat någon form av bullerdämpning för fastigheterna på Spånvägen i Hököpinge som kommer att drabbas av kraftigt ökat buller när tunga dieseldrivna arbetsfordon passerar på väg 500. Redan i dagsläget så är våra uteplatser väldigt utsatta och mindre trevliga att vistas i. Finns det någon möjlighet att man sätter upp ett grön levande bullerplank som minskar bullret och skonar oss från avgaserna innan de stora byggarbetena påbörjas. (20 apr 14:00)
Carina Wutzler: Det pågår byggnation redan i olika delar av både Hököpinge och Vellinge och det innebär tyvärr en del ökad trafik och det är nog något vi får räkna med när det sker utbyggnad. Drabbar ju olika område under en begränsad tid. Det finns inga planer i nuläget vad jag vet vad gäller bullerplank. (20 apr 14:57)
Eva: följdfråga, men varför har ni då gått ut i media att det är mestadels familjer? Det stämmer ju inte. (20 apr 14:00)
Carina Wutzler: Mixen på lägenheterna har varit kända från början. Det är både familjer, par och ensamstående som kommer. Hjälp mig gärna med var du hittar uppgiften. Viktigt i sammanhanget att påpeka att det är migrationsverket som anvisar personer till kommunen så det är inte kommunen som bestämmer det. (20 apr 14:35)
Eva: Bor det fortfarande folk i barackerna vid Södervång och vid kommunhuset ? (20 apr 14:02)
Carina Wutzler: Ja det bor människor där. (20 apr 14:41)
Joakim Hempe: Ni har valt en rad tillfälliga lösningar för att hantera flyktingfrågan. Hur resonerar ni kring dessa? Under vilka förutsättningar ska de tas bort och ersättas med riktiga boenden. Det är inte i stil med Vellinge att ha en massa baracker anser jag, vi borde kunna prestera bättre som kommun. (20 apr 14:03)
Carina Wutzler: Vi jobbar med olika lösningar. Tillfälliga lösningar kan uppföras med tidsbegränsat bygglov på icke detaljplanelagd mark. Det är inte den enda lösningen utan vi har även vidtagit andra åtgärder; hyrt stugby, hyrt in av privatpersoner, omvandlat kommunala fastigheter till boende. Dessa åtgärder har varit lösningar för att lösa en akut situation i och med den nya lagstiftningen. Permanenta lösningar kräver att det finns detaljplan och när vi gör markanvisningar kan vi efterfråga olika boendelösningar. Vi kan alltså inte uppför permanenta lösningar på de fastigheter där vi uppfört de tillfälliga boendena. Det här är inte enkelt att lösa. Många söker efter bostad, i olika grupper. Trycket på bostäder är stort och det finns en stor efterfrågan från folk som vill flytta hit. Vi jobbar med olika lösningar så de tillfälliga modullösningarna är långt ifrån de enda. (20 apr 14:51)
Eva: Är det Förenade Care eller Carema som kör i Östra Grevie ? (20 apr 14:30)
Carina Wutzler: Förenade Care har hemtjänsten där. (20 apr 14:52)
Kristina: Hej! Varför höjdes farten på Östra Fädriften från 40 till 50 när det verkar gå åt andra hållet på de flesta andra vägar? Vi har många barn som måste korsa denna vägen dagligen för att komma till skolan och alla aktiviteter, och det är många som kör fort. (20 apr 14:34)
Carina Wutzler: Kan tyvärr inte svara på just detta men ber dig ta kontakt med Malin Klasson som är trafikingenjör så kan hon förhoppningsvis ge dig ett bra svar. (20 apr 15:00)
Johan: Så vitt jag kan läsa mig till (förvaltningslagen), så har kommunen en serviceskyldighet gentemot invånarna. I serviceskyldigheten ingår att svara på frågor inom rimlig tid. Det duger alltså inte att skylla på att något hamnar mellan stolarna och att man ska fråga igen. Vad gör ni för att bättra er på denna punkt? Har ställt frågan till kommunen i mail, men givetvis inte fått svar... (20 apr 14:38)
Carina Wutzler: Du har helt rätt och det är det vi jobbar efter men vi är bara människor och då kan det hända att saker missas. (20 apr 14:44)
Anonym: Hej. Jag undrar om kommunen ska anordna ett majbål, vilket hade lovats förra året då scouterna inte hade råd att anordna själva senast. (20 apr 14:46)
Carina Wutzler: Tack för du påminner mig. Ska kolla med ansvarig tjänsteman direkt när jag avslutat min chat. (20 apr 15:01)