Chatt med Carina Wutzler onsdagen den 1 mars

Har du någon fråga eller synpunkt du vill framföra till kommunstyrelsens ordförande? Passa på att ställa den direkt till Carina Wutzler (M) i årets första chatt. Chatten är igång klockan 13-15.

Nu är chatten avslutad. Frågorna som hanns med under chatten besvarades, och de frågor som var snarlika besvarades bara en gång. Tack alla som medverkade!

Uno: Hej Är det vanligt att alla meil medvetet eller omedvetet faller i glömska när någon slutar och inte lämnar över ärendet till ersättaren. Eller är det bara dom "stora" frågorna som lever vidare ? Hänvisar till tidigare chatt den 17 nov. En del har blivit klargjorda, men långt ifrån allt. I Kommuniken nr. 2 mars 2016 En ny trädgårdsstad växer fram. Där står bl.a. att en ny attraktivt grönt bostadsområde planeras och bostadsbebyggelsen hålls relativt låg med stort utrymme för grönytor. Det låter trevligt, men hur blir det i den gamla bebyggelsen. Allt fler grönytor tas bort eller byggs på. I senaste nr. Vi på näset, står att det tas fram ny plan för gamla kommunhuset, och att en förskola skall byggas där. Det har tidigare (1994-02-21) planerats bygga på tomten 3:106 i V. Ingelstad, men det blev stora protester med namnunderskrifter från vi som bor i närheten. Jag tycker att vi också värna om dom gamla grönytorna. Mvh Uno (01 mar 11:43)
Carina Wutzler: Vi försöker naturligtvis svara på alla mail och lämna över ärende om någon slutar. Skulle något falla mellan stolarna får du gärna påminna igen. När det gäller trädgårdsstaden som beskrevs handlar det om den detaljplan som är antagen och gäller bebyggelse norr om och nordost om Månstorps ängar. Här finns ingen markanvisning för området än men tror det kommer bli ett fint område med fina grönytor och trevlig bebyggelse som mycket väl kan passa in tillsammans med övriga bebyggelse i V Ingelstad. Det finns ett nytt planuppdrag för området kring kommunhuset. Det har hänt en del sen tidigare planarbete var igång så vi tycker det är ett bra läge att återigen pröva bostäder och lokaler för verksamheter. Stationsnära och attraktivt läge.Hoppas att vi kan få till något bra och att även invånarna tycker det blir ett tillskott för byn såklart. (01 mar 13:02)
Jan Anderson: Hej Varför i hela friden är det parkering på Norrevångsgatan i norrgående riktning mitt emot kommunhuset? Det ställer till problem för all trafik men speciellt större fordon som bussar och lastbilar. På motsatta sidan är det ju bara 15 minuters parkering, dessutom en indragen parkering som inte stör trafiken. (01 mar 11:44)
Carina Wutzler: Tror inte att detta är någon ny parkering utan den har funnits där ett bra tag. Möjligen har den börjat användas flitigare nu i samband med byggnationen av hyreslägenheterna. (01 mar 13:04)
Jan: Hej. När ska det nya bostadsområdet i Arrie börja byggas? (01 mar 12:33)
Carina Wutzler: Jag har tyvärr inte riktigt koll på tidsperspektivet i Arrie. Ta gärna kontakt med tillväxtavdelningen så hoppas jag de kan hjälpa dig. (01 mar 13:26)
Nina A.: Hej! Du har tidigare berättat att ni eventuellt skulle utöka antalet sommarjobbsplatser för våra ungdomar i kommunen. Har det blivit så? Har två barn som vill jobba i sommar. (01 mar 12:57)
Carina Wutzler: Det är totalt 160 feriepraktikplatser i år så det är en liten utökning jämfört med förra året. Just nu pågår ansökningsperioden så be dina barn läsa mer på kommunens hemsida så kan du hitta info där. Lycka till! (01 mar 13:06)
Eva: Frågor om etableringstid om 9 månder för flyktingar har varit på tapeten förut och som svar har Carina W gett:man tecknar ett nio månaders kontrakt för att därefter hitta ett eget boende precis som alla andra. Detta är tydligen ändrat:Etableringsboende är ett boende för flyktingar med permanent uppehållstillstånd under en etableringstid om 6-9 månader. Därefter hänvisas till ordinarie bostadsmarknaden.” Under 4.2 punkt 6 står ”Niomånaderskontrakt tecknas” Den korta hyreskontraktstiden har skapat problem och oro för de nyanlända, då det är svårt att få hyreskontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden. För att ge bättre förutsättningar för integration och etablering föreslås hyreskontrakten för etableringsboende tecknas på 24 månader. Hur ser ni på detta? Vem står för kostnaderna och hur ser ni på att bostadskön är fortsatt lång för övriga som önskar bosätta sig i Vellinge kommun ? (01 mar 13:00)
Carina Wutzler: På förra kommunfullmäktigemötet beslöts att etableringskontrakten skulle ändras till 9-24 månader istället som för tidigare 9 månader. Kontraktet gäller för den bostad som anvisningen gäller till och under den tiden ska individen själv försöka hitta bostad. Vi har sett att 9 månader har blivit för kort tid för de flesta och därför utökas den till 24 månader och det är den tid som etableringsersättning utgår så ändringen påverkar inte kostnaderna för kommunen. Etableringsboenden är tillfälliga lösningar som kommunen anordnat särskilt för gruppen nyanlända genom modullägenheter, PRIBO, äldre kommunlokaler och andra lösningar. (01 mar 13:11)
Lisa: Hej! Har ni tagit tag i frågan om säkerheten kring järnvägen inne i Arrie by? (01 mar 13:09)
Carina Wutzler: Lite osäker på vad du menar? Kommunen har vad jag vet inte planerat någon särskild åtgärd här. Det är ju trafikverket som ansvarar för järnvägarna. Kanske missuppfattar jag frågan så då får du gärna återkomma lite mer specifikt. (01 mar 13:14)
Niklas: Innefattas även friskolorna när det kommer till att permanenta lärarlönelyftet och förstelärare? (01 mar 13:10)
Carina Wutzler: Det är varje arbetsgivare som avgör om dessa lärarsatsningar ska vara tills vidare eller på visstid. Det är alltså upp till varje friskola att hantera sina anställda. Beslutet som fattades av kommunstyrelsen i måndags omfattar de som är anställda av Vellinge kommun och då de kommunala skolorna. (01 mar 13:13)
Nisse: Sen det påbörjades med renovering av nyckelhålstomten så har ett hundratal pendlarparkeringar försvunnit. Det är praktiskt taget omöjligt att få en plats på grusparkeringen vid q8, eller vid bussen efter kl 7. Det dubbelparkeras så att man inte kan komma ut om man väl får en plats. Vill ni hellre att man kör bil till jobb än åker kollektivt? Det rimliga hade väl varit att lösa en temporär ersättningsparkering medan bygget pågår? (01 mar 13:11)
Carina Wutzler: Vi vill givetvis uppmuntra till att man åker kollektivt. Medveten om att det finns en efterfrågan om fler pendlarparkeringar. Det kommer fler när Nyckelhålsparken väl blir färdig. Dessutom planeras fler pendlarparkeringar vid Q8 macken i samband med att nybyggnation startar där. Det kommer visserligen att 1-2 år till innan de är färdiga medan de inne i Höllviken blir klara efter sommaren. Inte helt enkelt att hitta ersättning centralt i Höllviken men förstår din synpunkt. (01 mar 13:18)
Rutger: Hej! Jag jobbar i Arlöv och ser med viss skepsis på att man låter gamla industri- och lagerbyggnader stå utan att bli sålda och förfaller, samtidigt som man bygger nya fina lokaler på andra ställen p nya industritomter. I Vellinge är ju snart södra industribyn full och en ny är planerad på andra sidan motorvägen så jag undrar vad man tänker göra med lokaler i den gamla industrbyn som står tomma och aldrig blir sålda. Jag tänker t.ex. på Partnertechs gamla byggnad, där borde det vara perfekt att lägga ett bostadshus med lägenheter. Eller att det byggs om så att de passar andra typer av verksamheter, den fastigheten lär ju vara svårsåld som den är idag. Har kommunen några krav på dessa fastighetsägare? Har man någon plan på vad man vill göra i det området? (01 mar 13:11)
Carina Wutzler: Precis som du skriver finns det tomma lokaler till salu. Samtidigt finns det företag som vill köpa mark och bygga nytt men marken är slut. Är det ekonomiskt försvarbart kan ju kommunen köpa fastigheter som är till salu och omvandla till annat. Det kan ju då krävas planändringar vilket innebär ett risktagande och det får inte heller vara orimligt höga kostnader för de objekt som då är aktuella. Inte så enkelt som önskar alltid men jag håller med dig om att det känns fel att det finns stora anläggningar till salu samtidigt som det finns en efterfrågan på mark eller lokaler. Troligtvis innebär det ju att priset och lokalens utformning inte matchar de behov som finns. Kommunen tittar på en hel del objekt som är till salu och gör en bedömning om de är intressanta eller inte. (01 mar 13:25)
BJ: Hej. Jag vill börja med att säga att jag tycker att ni gör ett jättejobb för kommunen. Jag undrar hur kunde gå med så mycket plus förra året. Var det många saker som var med i budgeten som inte gjordes? (01 mar 13:13)
Carina Wutzler: Resultatet för 2016 blev 84,4 miljoner kronor vilket är mycket glädjande. Det beror på en rad faktorer; realisationsvinter, överskott i de olika nämnderna. Färre hemtjänsttimmar, senare inflytt på St Knut, färre barn i förskolan är några exempel på avvikelser men det ligger givetvis många olika faktorer bakom årets resultat. Vi har visserligen inte hunnit med allt som vi tänkt men jag är ändå stolt över vad vi åstadkommit och den kvalitet som verksamheterna håller. Nu gäller det att hålla i den positiva utvecklingen och fortsätta arbeta vidare för ett ännu bättre Vellinge.Kul att du tycker vi gör ett bra jobb. (01 mar 13:36)
Rutger: Andra frågor som jag funderar på är: Hur går det med planerna på att ändra norra infarten till Vellinge? Kommer det att göras? Hur går tankarna kring motorvägen och påfarterna från väg 100 och Vellinge norra? Det är mer en regler än undantag att det är kö på morgonen. Har för mig att Trafikverket skull inventera E6 och se över trafikflödet, innefattar detta även denna biten? (01 mar 13:14)
Carina Wutzler: Det pågår ett planarbete om en förändring av Norra infarten. Ett komplicerat planarbete då många olika markägare är inblandade och olika frågor måste lösas ut. Ambitionen är att den ska upp för antagande i år och med lite flyt, utan överklagande kan den börja byggas under slutet av 2018. Men då ska allt rulla på enligt tidplan och så blir det tyvärr inte alltid. Trafikverket har gjort en studie av bla väg 100 och där ingår påfarten och avfarten från väg 100. Om jag förstått det rätt kommer man att rätta ut och förlänga samt korta ner busskörfältet på avfarten för att förbättra framkomligheten. Det är som sagt trafikverket som är huvudman för väg 100 och E6 men vi ligger på för åtgärder behövs. (01 mar 13:31)
Hansson: Det klottras väldigt mycket runt om i kommunen, och speciellt i Vellinge.. Vad gör ni åt det? (01 mar 13:15)
Carina Wutzler: Vi håller på att ta bort det klotter som finns på kommunens fastigheter. Vi inventerar även det klotter som finns på ytor som ligger under myndigheter och privatpersoner och uppmanar alla att ta bort klotter. Man kan använda det avtal som kommunen har för klottersanering. Ser du klotter någonstans får du gärna hjälpa kommunen genom att anmäla det på den e-tjänst som finns på kommunens hemsida. (01 mar 13:40)
Msts: Hej. Om man äter och köper kuponger på almgården får man en kupong extra när man köper ett häfte med 10 kuponger. Betalar man med faktura får man ingen extra gratis middag. Varför är det så. Många som får maten via hemtjänsten får betala mer tack vare det. (01 mar 13:18)
Carina Wutzler: Det hade jag faktiskt ingen aning om. Borde ju gälla även du betalar mot faktura om du köper för 10 portioner i taget. Skickar din synpunkt vidare till omsorgsavdelningen. (01 mar 13:42)
Eva: Följdfråga: Om 9 månader är för kort för en flykting, vad är det då som säger att 24 månader är tillräckligt när många av oss andra står i bostadskö i fler år än 2 ? Sen är det kanske så att många känner sig förda bakom ljuset när ni från början sa 9 månader! (01 mar 13:19)
Carina Wutzler: När man kommer hit är det mycket att fokusera på; SFI,samhällsorientering, kontakter med AF, kommunen osv och i det perspektivet har man upplevt att 9 månader är en kort tid. Det råder stor bostadsbrist i landet och många söker bostad vilket gjort det ännu svårare att hitta bostad under det senaste året. Målet är att hitta egen bostad så fort som möjligt. Bosättningslagen är en särskild lag som anger kommunens ansvar att ta emot anvisningar och ordna boende till de som anvisas. (01 mar 13:46)
Ewa: Hur går det med bonusen till de anställda i kommunen? (01 mar 13:22)
Carina Wutzler: Kommunfullmäktige beslutade i december att en engångspremie till alla kommunanställda i Vellinge kommun ska betalas ut. Detta beslut har överklagats och därför har premien inte betalats ut ännu. (01 mar 13:48)
Alex: Jag läste att SD numer är största parti i länet, vilket gör mig väldigt orolig. Hur kan Vellinge arbeta för att motverka både de främlingsfientliga krafter som rör sig i och omkring SD? (01 mar 13:23)
Carina Wutzler: För mig som politiker är det viktigt att berätta vad vi vill med vår moderata politik och vad vi står för. Samtidigt måste vi också syna oppositionens och därmed även SDs politik. Vem har de bästa svaren för att lösa kommunens problem och utmaningar? Vilken värdegrund vill vi ha i vårt samhälle? Det går inte att låtsas att ett parti inte finns och i och med det låta de komma undan att diskutera politik och vilka lösningar man vill ha. Samtidigt är det inte bra att kalla människor för rasister eller främlingsfientliga för att man ställer frågor eller har avvikande uppfattningar. Uttrycker människor oro måste man ta det på allvar och möta det. Att utestänga ett parti och låtsas som att det inte finns är inte hållbart. Därmed inte sagt att man måste dela åsikter. (01 mar 13:58)
Johan: Vi i Västra Ingelstad är riktigt, riktigt glad och nöjda med våra fantastiska tågpendlarmöjligheter. Dock så saknas det många parkeringsplatser för tillresta pendlare. Det står nu bilar överallt i närheten av stationen, i villagatorna och på återvinningsstationen. Var det inte ursprungligen planerat pendlarparkering på båda sidor om järnvägen? (01 mar 13:25)
Carina Wutzler: Det är kul att så många använda tågen och vi är medvetna om att pendlarparkeringarna är fulla. Vi trodde de skulle fyllas på sikt men då kanske att det skulle ta längre tid än ett år. Det ligger fler pendlarparkeringar i budgeten i år. Det gäller för både Ö Grevie och V Ingelstad. Exakt hur många platser det rör sig om vet jag tyvärr inte men fler är iaf på gång under året. (01 mar 14:01)
Eva: Hur blev det med Vellinge skylten du sa var beställd? (01 mar 13:33)
Carina Wutzler: Det undrar jag också. Jag har blivit lovad att den skulle vara på plats men vid ett uppföljningsmöte har det av olika skäl inte blivit så. En "vanlig" kommunskylt kommer upp vid kommungränsen inom kort och en skylt med "Bättre utsikter" kommer att sättas upp längs E6 i höj med hållplats ängarna. Har tagit pinsamt lång tid. (01 mar 14:05)
Jacob: Borde inte hcp p-platsen på vattentornsgatan vid boulebanan tas bort nu när vägen smalnats av där. Kommer cykelvägen att färdigställas så att cyklar försvinner från den lilla väg som är kvar? (01 mar 13:37)
Carina Wutzler: Det här har jag inte uppmärksammat så det får jag be någon titta närmre på. P platsen för handikappade har ju funnits för att de ska ha nära tillgång till boulebanan och den finns ju kvar. Får kolla detta... (01 mar 14:07)
M: Vad tycker du om din partiledares syn på samarbete med SD? (01 mar 13:40)
Carina Wutzler: Jag behandlar alla partier lika. Det är innehållet i politiken som är det avgörande och inte vilken partibeteckning som står före som är avgörande. I Vellinge har samtliga partier fått igenom yrkande, jag lyssnar och har man ett klokt förslag så måste man vara öppen för dialog, spelar ju ingen roll vem som kommer med förslaget. I vissa frågor är det viktigt att ha en bred samsyn och då är det bra att bjuda in samtliga partier till diskussion. Det blir konstigt att utestänga ett parti. Sen finns det frågor där vi aldrig kommer komma överens men så är det ju med andra partier också. Tycker inte man ska göra det mer dramatiskt än vad det är. Det viktiga är ju att få stöd för sin egen politik så långt det är möjligt och sen kan ju andra partier komma med bra förslag och då måste man ju vara villig att lyssna på dom oavsett partitillhörighet. (01 mar 14:13)
Martina: Hört att Kronodalsgården ska bli flyktingboende, stämmer det? (01 mar 13:44)
Carina Wutzler: Nej det stämmer inte. När Omtankens hus är färdigt ska de som bor på Kronodalsgården successivt flytta in i det nya boendet. Därefter ska Kronodalsgården rivas och på sikt kommer nya bostäder byggas där enligt den detaljplan som finns. Det är kommunen som äger marken så det kommer gå ut en markanvisning på området längre fram. (01 mar 14:15)
Per: Du pratar mycket om att försköna hamnen i Skanör. Bättre att du ser till att de stora vattensamlingar som ständigt finns utanför Badhytten försvinner, de har uppstått efter att parkeringen asfalterades. Dessutom har skyltar om laddningsstationer funnits upp i evigheter med det finns inga… (01 mar 13:57)
Carina Wutzler: Ja de vattensamlingarna har jag också uppmärksammat. Det måste åtgärdas. När parkeringen asfalterades blev inte avrinningen tillfredsställande och kommunen håller på att titta på en lösning tillsammans med den entreprenör som utförde arbetet. Jag hoppas på en åtgärd snarast. Detsamma gäller laddstationerna; rör och skyltar sattes upp i samband med asfalteringen och dessa borde installerats i höstas men placering av elskåp har tydligen dragit ut på tiden men sista budet är att de ska vara igång innan mars månads utgång. Håller med dig om att det tagit alltför lång tid så jag har själv jagat på detta. (01 mar 14:20)
Susanne: Hej, bor i kyrkbyn i Arrie, finns det någon plan på att all trafik ska ledas om och inte gå genom denna del av Arrie. Typ som är gjort i Lockarp. Vem vänder man sig till om inte du har hand om frågan? (01 mar 14:03)
Carina Wutzler: Det har funnits sådana planer men om jag minns rätt är de lagda på is då andra aktörer (tror det var Malmö stad och trafikverket) som prioriterade annorlunda. (01 mar 14:22)
Johan: Blev det några byggändringar gällande de planerade lägenheterna i V.Ingelstad? Var väl lite meningsskiljaktigheter kring höjd, färg och liknande från närliggande grannar. Såg nämligen att bygget påbörjats i förra veckan. (01 mar 14:21)
Carina Wutzler: Tänker du på de hyreslägenheterna som Veboa ska bygga så vet jag att bygglov beviljats och att det också vunnit laga kraft. Känner inte till om färgsättning och höjd har ändrats. Du kan begära ut bygglovshandlingarna om du vill veta mer i detalj. (01 mar 14:25)
Höllvikenbo: När blir det byggnation på ödestomten mitt i Höllviken? (01 mar 14:21)
Carina Wutzler: Förmodar du menar den tomt där den gamla förskolan, Mariastugan, låg. Här finns ett planuppdrag om byggnation av lägenheter. Jag önskar vi kommit längre med den planen för det är ett attraktivt läge för bostäder och den tomten ser inte så rolig ut just nu. Tror planen kan vara klar under 2018 och då byggnation ske året därefter. Om ingen överklagar. (01 mar 14:29)
Eva: Är det så att några av de nya lägenheterna som skall byggas av Veboa i V Ingelstad är "öronmärkta" för flyktingar/etablering? (01 mar 14:29)
Carina Wutzler: Nej, de är inte avsedda för etableringsboende. (01 mar 14:31)
Erik: Jag har stått i er bostadskö i evigheter, flera år, men inget händer. Varför byggs det inte mer om det nu är så stor efterfrågan? (01 mar 14:31)
Carina Wutzler: De senaste åren har Veboa byggt betydligt fler lägenheter än på många år tidigare. I höstas var 30 lägenheter klara på Skanörs vångar. Till hösten är ytterligare 27 klara för inflyttning mittför kommunhuset. Ca 80 lägenheter påbörjas nu i V Ingelstad och kommer vara klara under 2018. Jag är medveten om att kön är lång och att det är långa väntetider. På Campusområdet kommer det uppföras hyresrätter i etapp 2, det har varit ett krav från kommunen i markanvisningstävlingen. (01 mar 14:37)
Johan: Tack Carina, för en som alltid givande och effektiv chat. En utmärkt möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter gällande allt i Vellinge kommun. Kanske jag även kan göra lite PR för www.vastraingelstad.se. Här finns massor av information om den expansiva byn i öster. Ni på kommunen får gärna "bomba" oss med info ni vill nå ut med. Tack och bock! (01 mar 14:33)
Carina Wutzler: Tack! Kul att det händer så mycket i V Ingelstad. Pågatågstrafikstarten har gett byn en rejäl skjuts känns det som. Gym har öppnat, hyreslägenheter på gång och snart startar även byggnation av en ny fin förskola. (01 mar 14:41)
Eva: Ej heller ngt typ av HVB hem ? (01 mar 14:37)
Carina Wutzler: Nej det är inte aktuellt. Finns inget behov av fler HVB platser. (01 mar 14:42)
Perra: Finns inga bostäder för våra ungdomar, hur tänker ni? Behövs fler billiga och mindre lägenheter (01 mar 14:40)
Carina Wutzler: I markanvisningen för Campusområdet etapp 2,norr om kommunhuset, har vi ställt krav på att det ska finnas mindre och enklare boendelösningar som riktar sig just till en yngre målgrupp. Det får vi ta med oss in även i framtida markanvisningar. (01 mar 14:47)
Eva: Finns det ytterliggare planer på att uppföra bostäder/baracker för flyktingar i Vellinge kommun utöver de som redan är på gång ? (01 mar 14:40)
Carina Wutzler: Nej i nuläget finns inga planer på att köpa in fler modullägenheter än de 40 som beslutats sedan tidigare. (01 mar 14:44)
Kent: Hur många flyktingar har Vellinge tagit emot nu? Skulle det inte komma 300 förra året? (01 mar 14:53)
Carina Wutzler: De fördelningstal som gällde för Vellinges del 2016 var 159 nyanlända enligt bosättningslagen och 150 ensamkommande. Det kom 17 ensamkommande under 2016. Idag ansvar Vellinge totalt för drygt 100 ensamkommande. De är asylsökande. Anvisning enligt bosättningslagen handlar om människor som beviljats uppehållstillstånd och alltså fått sin asylansökan prövad och beviljad. Vellinge har totalt tagit emot ca 125 personer sedan bosättningslagen trädde i kraft 1 mars förra året. Vellinge har fått nytt fördelningstal för 2017, då 211 personer. Eventuellt kommer den siffran justeras men vi avvaktar beslut från regeringen i frågan. (01 mar 14:59)