Chatt med Carina Wutzler måndagen 9 oktober

Har du någon fråga eller synpunkt du vill framföra till kommunstyrelsens ordförande? Passa på att ställa den direkt till Carina Wutzler (M) här i chatten. Chatten är igång klockan 13-15.

Nu är chatten avslutad. Frågorna som hanns med under chatten besvarades, och de frågor som var snarlika besvarades bara en gång. Tack alla som medverkade!

Eva: Grattis till årets skolkommun! Hur går ni vidare? (09 okt 12:51)
Carina Wutzler: Tack. Det är verkligen jätte roligt. Det pågår ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete inom skolan. Det handlar tex om fortbildning och kompetensutveckling för lärarna men också om satsningar på lokaler och på inre och yttre miljö. även om vi legat i topp under flera år finns det hela tiden saker att jobba vidare med. Det gäller att inte slå sig till ro. (09 okt 12:57)
Snart fd moderat: Varför ger nu bort "mina" skattepengar? Blir ledsen o besviken. Hade varit skillnad om de var de lågavlönade inom kommun dvs de som tjänar mindre än 22.000:- men ....Hjälp de som behöver. Gratis buss till pensionärer!! Praktikplatser till alla arbetslösa i kommunen! Bättre cykelvägar! Finns hur mycket som helst att lägga pengar på! Varför inte fråga oss som bor här??? (09 okt 12:59)
Carina Wutzler: Vet inte riktigt vad du menar med att vi ger bort skattepengar. Återkom gärna. (09 okt 13:01)
Ann: Hej Jag vill att nästa gång som det ska upphandlas sophantering till privata fastigheter i vår kommun så ska vi upphandla att man kan få sopsortering i alla fraktioner. Det hade sparat så mycket tid och möda för mig och min familj. Är det något som kommun betänker? (09 okt 13:02)
Carina Wutzler: Vi kommer att utreda hur avfallshanteringen ska fungera i framtiden. Det man måste ha med sig är att bilarna då blir större och de måste kunna komma fram överallt. Redan idag finns det problem i en del område så det är en relevant aspekt i sammanhanget.Finns en del att fundera över men vi har frågan med oss. (09 okt 13:05)
Bea: Hej Jag hörde på senaste kommunfullmäktigemötet att endast 4 % av de invandrarna som har placerats av staten i vår kommun är självförsörjande. Finns det något dokument som visar en prognos på hur många som kommer blir självförsörjande och därmed inte behöva försörjningsstöd efter att staten slutar betala för dem ( dvs efter 2 år i kommunen)? Jag tänker att en sådan prognos måste vara en viktig parameter när man ska göra budget för kommande årtionde. (09 okt 13:02)
Carina Wutzler: De flesta nyanlända som kommit i Vellinge har inte varit här ens ett år vilket innebär att man som nyanländ är mitt i eller i början av sin etableringstid som är 24 månader. Målsättningen är att alla ska bli självförsörjande men tittar vi på snittiden i riket ser det inte ut så. I Vellinge arbetar vi intensivt med det lokala näringslivet och arbetsförmedlingen för att få människor i arbete. Kommunen kommer också introducera extratjänster som är en möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Det är absolut ingen lätt uppgift men enl den plan som finns ska varje individ ha en individuell plan för att komma i arbete. Det är för tidigt att dra några slutsatser generellt då Vellinges mottagande pågått i ca 1,5 år. (09 okt 13:10)
Kalle: När kommer ytterligare en konstgräsplan att anläggas i Vellinge tätort? (09 okt 13:03)
Carina Wutzler: I moderaternas budgetförslag 2018 ligger det med en konstgräsplan på Östra planen i Vellinge. Så om inget oförutsett händer kommer den anläggas redan nästa år. (09 okt 13:12)
Nils: Hej Hur många av invandrarna som staten har placerat i Vellinge kommun har vi lyckats ta emot och hitta boende till av 2016 och 2017 års kvoter? Varför börjar man ta emot av 2017 års kvot innan 2016 var avklarad? (09 okt 13:04)
Carina Wutzler: Fram till den siste augusti hade Vellinge tagit emot totalt 179 nyanlända enl Bosättningslagen. Kommunens anvisningstal för 2016 och 2017 är totalt 318 personer. 2016 ansvarade Arbetsförmedlingen för anvisningarna men från 2017 är det migrationsverket. Vilka individer som ligger i resp års kvot vet jag inte. (09 okt 13:15)
Kalle: Hej Jag undrar varför en del HVB hem inte används mer? Och vad tänker kommunen göra med dem nu? Kanske fritidsgård? (09 okt 13:04)
Carina Wutzler: Antalet ensamkommande barn har minskat och därför behövs inte HVB hem i samma utsträckning som tidigare. Något HVB hem kommer användas till kollektivboende för nyanlända. De flesta används fortfarande som HVB hem men behovet kommer successivt minska kommande år och det finns ett uppdrag att se över vad dessa ska användas till utifrån det lokalbehov som finns i kommunen. Fritidsgården är en mer akut fråga och här behöver vi få till en lösning så fort som möjligt. En uppbyggnad av den nerbrunna lokalen får nog beräknas ta ca två år så vi behöver en lösning som sträcker sig så långt. HVB hemmen är inte tillgängliga i den omfattningen i nuläget men den lösningen är med i diskussionerna beroende på vilka lösningar vi kan hitta. (09 okt 13:20)
Ann: Hej Vid någon chat så hänvisade du till en rapport som berörde utvecklingen/ resultatet för de ensamkommande barnen som Vellinge hade tagit hand om. Finns det någon sådan uppdaterad rapport för dels ensamkommande barn och dels för de övriga invandrarna som staten placerat i Vellinge kommun? (09 okt 13:05)
Carina Wutzler: Det finns en uppföljning av Handlingsplanen för integration och den berör dessa områden så mejla till kommunen så skickar vi den till dig om det finns intresse. (09 okt 13:22)
Ann: Hej Jag hörde för några dagar sedan att bonusen till kommunanställda betalts ut i somras. Jag måste säga att det är mycket bra. Jag misstänkte nämligen att många av de som är anställda av kommunen jobbar inom skolan. Jag hade rätt. 50 % av de som fick bonusen är pedagoger. Det är viktigt att vi behåller pedagogerna i vår kommun. Det är ett bristyrke redan och värre kommer det bli. När man expanderar människorna som bor i ett land snabbt så hinner man inte fylla på med personer som kan yrke som tar 4 år och utbilda sig till. Så enkelt är det! (09 okt 13:05)
Carina Wutzler: Det stämmer. Engångspremien betalades ut i somras. Utbetalningen blev försenad pga överklagande men efter att förvaltningsrätten avslagit överprövningen betalade kommunen ut premien enl kommunfullmäktiges beslut i december 2016. (09 okt 13:24)
Ann: Hej Jag tycker det är bra att vår kommun försöker hitta ett verktyg att stävja tiggeriet som förekommer på några ställen i kommunen! Det är inte lätt att gå först! (09 okt 13:06)
Carina Wutzler: Tack för dina uppmuntrande ord. Komplex fråga men jag delar din uppfattning att den behöver upp till ytan och diskuteras. Av olika skäl. (09 okt 13:26)
Birgitta: Hej Jag kan konstatera att det du finns flickor som går på lågstadiet i Vellinge kommuns skolor som täcks av kläder och huvudbonader från topp till tå året runt. Jag vill veta vad Vellinge kommun gör för att minska hedersproblematiken? Att inte ta tag i denna fråga är att svika unga flickor och pojkar, som annars är utelämnade till sina klaners regler. (09 okt 13:07)
Carina Wutzler: Alla människors lika värde och jämställdhet och jämlikhet är värderingar som vi sätter högt och måste försvara och arbeta med. Skola, elevhälsa, socialtjänst har ett stort och viktigt uppdrag att värna dessa. Kommunen har anordnat en del utbildningar för att stärka professionen i dessa kunskaper. (09 okt 13:30)
Fredrik: Hej, Såg i helgen att ni planerar att flytta/bygga ut återvinningsstationen i Höllviken. Som boende i närheten skulle det innebära att min havsutsikt försvinner och huset tappar i värde. När vi köpte huset för tre år sedan tittade vi på den fördjupade översiktsplanen för Lilla Hammars näs (antagen 2006-05-31) där vi kunde konstatera att det troligtvis inte byggs något alls på ängarna. Dels eftersom ni bl.a. skriver "...området norr om väg 100 skall bibehålla sin karaktär av öppet landskap med viss bebyggelse..." men även att området bl.a. omfattas av riksintresse för natur och landsskapsbildsskydd. Jag undrar nu varför ni med alla de parametrar som nämns i översiktsplanen ändå planerar för att detaljplanera området och tillåta en återvinningscentral? Trafiksituationen på Östra Halörsvägen och Museivägen kommer inte bli mindre för att det byggs en rondell. Det kan dessutom tyckas konstigt att man vill överhuvudtaget vill lägga en återvinningscentral sidan om en av kommunens turistattraktioner. I de flesta andra kommuner lägger man återvinningscentralerna utanför bebyggda delar, varför väljer man inte att göra det här? Det är brist på industrimark i kommunen och företag som vill etablera sig tror jag inte avskräcks av en återvinningscentral. Ett förslag vore att behålla nuvarande central och bygga en utanför Vellinge, så att alla som bor i Vellinge, VING, ÖG, Arrie etc inte behöver köra till Höllviken och belasta väg 100 ännu mer. Tacksam för återkoppling! (09 okt 13:15)
Carina Wutzler: Kommunen har tittat på olika alternativ. Det som är viktigt är att det finns god tillgänglighet och en välfungerande infrastruktur. I Höllviken, Skanör och Falsterbo bor drygt 20 000 personer. I det kommande detaljplanearbetet måste de faktorer du tar upp detaljstuderas. Utformingen måste bli betydligt bättre än dagens. Både rent estetiskt men också strukturen kring upplägg och innehåll. De östra delarna av kommunen har återvinninscentraler i såväl Trelleborg och Malmö på behörigt avstånd. Tittar vi befolkningsmässigt är denna placering den mest optimala. Det har inte varit enkelt att hitta ett självklart alternativ men utifrån de förslag som studerats har vi valt att gå vidare med plan kring befintligt område. Exakt placering och utforming kommer bli en del i planarbetet där intilliggande fastigheter naturligtvis kommer involveras. Jag ser även en möjlighet att förtydliga och förbättra entrén till Foteviken. Den idag är inte så bra. Det beror inte enbart på ÅVC... (09 okt 13:40)
Eva: Kan man inte använda Folkets hus som tillfällig lösning till fritidsgård? För övrigt ser det trist ut där, används den inte alls ? (09 okt 13:25)
Carina Wutzler: Folkets hus ägs inte av kommunen. Om jag förstått det rätt är fastigheten till salu. För tillfället bedrivs ingen verksamhet där vad jag vet. Den har kommit upp som ett förslag på lösning för tillfällig fritidsgård. Vet inte mer än så i nuläget. (09 okt 13:42)
Kalle: Vad betyder kollektivboende? Vilken är målgruppen? Tidsplan? Vilka hvb boende avses? (09 okt 13:29)
Carina Wutzler: Kollektivboende är etableringsboende för nyanlända. Upplägget bygger på gemensamt kök med varsitt rum. HVB hemmet bakom kommunhuset avses för detta ändamål. Även stödboende för ensamkommande som fått uppehållstillstånd är ett alternativ här. Aktuellt kring årsskiftet. Finns inga beslut avseende andra HVB hem. (09 okt 13:46)
Badare: Hej, När kommer det en bastu till Skanörs hamn? (09 okt 13:37)
Carina Wutzler: Kommunen har tecknat avsiktsförklaring med en aktör som visat intresse. Numera finns även detaljplan för ett kallbadhus i hamnen. Inom kort kommer kommunen träffa aktören för att se om det är möjligt att gå vidare. Tanken är att det är en privat aktör som ska bygga. (09 okt 13:48)
Eva: PÅ någon skola i Vellinge kommun får man inte bära tex Tors hammare runt halsen. Hur ställer ni er till det kontra flickor från andra kulturer som är täckta med kläder från topp till tå och med huvudbonad ? Med tanke på ditt svar om värderingar... (09 okt 13:38)
Carina Wutzler: Känner inte till förbudet med Tors hammare men förmodar att det likställs med symboler och att det är det som är skillnaden. (09 okt 13:50)
Eva: Så vad händer med fritidsgård då ? Nu är det akut för våra ungdomar, precis som det var med flyktingarna,det går inte att vänta hur länge som helst. (09 okt 13:47)
Carina Wutzler: Håller med dig. Det är en angelägen fråga. Senast idag har jag påtalat vikten av att vi måste få till en bra lösning. Det finns ju lokaler. Alla skollokaler står tomma efter kl 16 och under helger så det här måste givetvis lösas asap. (09 okt 13:52)
Bengt: Hur kommer ni informera om trafiksituationen i samband med rondellbygget i Höllviken förutom på er hemsida? Kommer ni sätta upp tydliga skyltar osv? (09 okt 13:54)
Carina Wutzler: Det står en stor skylt på höger sida när du kommer längs väg 100 från Vellingehållet. Budskapet är att Vellinge kommun bygger Höllvikens källa. Finns även info på hemsidan. (09 okt 13:58)
Lena: Hej, när kommer Stortorget i Vellinge att byggas om och hur kommer vi som handlar där att påverkas med till exempel parkering? (09 okt 13:54)
Carina Wutzler: Bygget kommer att påbörjas under vintern. Osäker på om det blir innan eller efter årsskiftet. Oavsett när arbetet kommer att ske kommer vi som handlar där och de näringsidkare som finns där att påverkas. Vi försöker göra det så smidigt som möjligt under byggnationen. Eftersom trottoarerna kommer breddas i den östra och norra delen runt torget kommet ett antal parkeringsplatser försvinna där. Det kommer tillföras några nya runt torget. Det finns gott om parkeringsplaser både norr och söder om ICA. Det här behöver skyltas upp tydligare från olika håll i centrum. (09 okt 14:06)
Kollektivåkaren: Har hört att buss 146 kommer ändra rutt? Har ni hört något mer om detta och om det är klart eller om Skånetrafiken kan ångra sig? Är INTE alls bra för oss som pendlar varje dag.. (09 okt 13:55)
Carina Wutzler: Kommunen har fått information om att buss 146 ska stanna vid Södervärn och sen inte gå vidare till centralen. Jag har skrivit en skrivelse till Skånetrafiken och framfört kritik över förslaget. Jag har inte fått något svar och det finns inget beslut i frågan verkar det som. Kommunen har bett att få det skickat till sig men då fått svaret att det inte finns något beslut. Så mycket oklart vad som gäller. Jag har varit tydlig med att det innebär en klar försämring och med tanke på att det projekteras bostäder i Campusområdet känns det helt fel att gå. (09 okt 14:14)
Gustav A: Vad säger du om Liberalernas utspel om sänkt skatt i kommunen framöver? (09 okt 13:56)
Carina Wutzler: Känns mest som ett desperat utspel för att få uppmärksamhet. Deras budget innehåller ingen text eller någon vilja om vad man vill åstadkomma i kommunen utan bara trolleri med siffror. Som opposition behöver man tydligen inte ta ansvar. Oseriöst. (09 okt 14:18)
Badare: Om det inte finns någon privat aktör som är intresserad, kan kommunen då tänka sig att bygga en bastu i Skanörs hamn? Det behövs. (09 okt 13:56)
Carina Wutzler: Jag tycker inte kommunen ska bygga och drifta ett kallbadhus. Kommer vi inte vidare med nuv aktör finns en möjlighet att pröva med markanvisningstävling och se om det finns ett intresse hos någon annan. Min förhoppning är att vi ska komma vidare enl den avsiktsförklaring som finns. (09 okt 14:00)
Eva: Används HVB hemmet bakom kommunhuset fullt ut? Kanske man kan flytta dem som bor där till annat boende och på så sätt frigöra plats som tillfällig fritidsgård ? (09 okt 13:58)
Carina Wutzler: Just det HVB hemmet finns det beslut om att använda till kollektivboende. (09 okt 14:01)
Ann: Följer chaten och ser att hederskultur kommer upp. Skulle vilja rekommendera att kommunen bjuder in Sara Mohammad som arbetet med föreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime. Jag lyssnade på hennes sommarprogram och insåg att jag varit naiv... Alla borde lyssna på detta specielt om man jobbar inom skola och socialverksamhet. Det tar 59 min utan musik. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/751866?programid=2071 (09 okt 14:00)
Carina Wutzler: Tack för tipset. (09 okt 14:46)
Eva: Och sådana beslut går inte att ändra på när det uppstår andra akuta situationer? Det hade ju varit en bra lösning då det är nära fotbollsplanen, friskis osv (09 okt 14:06)
Carina Wutzler: Visst kan man göra det men det finns lösningar som kan fungera minst lika bra som jag ser det. (09 okt 14:09)
Eva: Undrar över boendet för psykiska funktionsnedsättningar som typ Lillgården i Vellinge.De som bor där, bor dom där av egen vilja eller är dom placerade där pga olika förseelser etc ? (09 okt 14:17)
Carina Wutzler: Det är väldigt sällan människor placeras på boende med tvång. Det ska till ett beslut enligt LVM eller LVU. Så boende på tex Lillgården bor inte där för att man tvingats till det. (09 okt 14:23)
M: Hur tycker du att Ulf Kristersson skötte sig under partiledardebatten igår? (09 okt 14:20)
Carina Wutzler: Jag tyckte det gick bra. Det känns att han har erfarenhet av debatter och han tog för sig på ett bra sätt. (09 okt 14:25)
Eva: Fortfarande inga planer på att trycka på för att få en mer bemannad polisstation i Vellinge ? Så mycket stölder,inbrott, förstörelse, BRÄNDER osv nu så det hade nog behövts en bemannad station. (09 okt 14:27)
Carina Wutzler: Den frågan lyfts i olika sammanhang. Polisen har inte levererat det man lovat och sagt vilket jag är kritisk till. Det viktiga är att vi får till rätt antal resurser så att polisen är mer synlig och tillgänglig i kommunen. Jag ser dem visserligen hellre patrullerande och körandes runt i kommunen än på polisstationen. Nuvarande polisorganisation fungerar inte. Det som arbetar i kommunen har vi en bra dialog med men de räcker inte till vilket vi påpekat. (09 okt 14:33)
Kent: Du skriver att ni tagit emot 179 och ska ta emot 318nyanlända. Många fler som kommer. Hur ska ni lösa?Kommer väl ännu fler 2018? (09 okt 14:31)
Carina Wutzler: Det här är en stor utmaning. Orsaken till att vi inte klarat att ta emot fler är att vi har brist på bostäder. Skanörs vångar är färdigt och det innebär att vi kommer klara ytterligare ca 50 personer i år men det är en bra bit till 318. Jag tycker vi har ansträngt oss och löst en del men jag har inget svar på hur vi ska klara resterande del 2017 och de 140 som är Vellinges kommuntal 2018. De är hög tid att se över bosättningslagen. Staten lägger över ett problem på oss kommuner utan att ge oss förutsättningar att lyckas. (09 okt 14:39)
Skanörspojk: Nu byggs det i hamnen och på andra sidan Ica igen. Vad är det ni bygger nu? (09 okt 14:34)
Carina Wutzler: Ja, äntligen är arbetet med att bygga om och till Stens brygga påbörjat. Projektet innebär en stor badbrygga men också en koppling mellan Hamnvägen och Stensbrygga som kommer innheålla tydligt gång- och cykelstråk, sittplatser, plantering och belysning. Det blir även en modern och fin miljöstation. Kommer bli riktigt fint när det blir färdigt. Axelssons torg är också under förändring. Vattenspel, sittplatser, ny plantering och ny belysning är några av ingredienserna här. Det finns lite mer info på kommunens hemsida. (09 okt 14:43)
Eva: Ja nu menar jag inte att de ska sitta på en öppen polisstation, men att den ska vara bemannad och de ska utgå därifrån.Vart var den omtalade när/områdespolisen de kvällar det brann i och omkring Lindesgården tex ? Hade det nu funnits poliser i området kanske det inte hade behövt gå så illa. (09 okt 14:39)
Carina Wutzler: Vi är helt överens om att det behövs fler poliser och det arbetar vi för och lyfter i olika sammanhang. (09 okt 14:45)
Eva: Ja nu menar jag inte att de ska sitta på en öppen polisstation, men att den ska vara bemannad och de ska utgå därifrån.Vart var den omtalade när/områdespolisen de kvällar det brann i och omkring Lindesgården tex ? Hade det nu funnits poliser i området kanske det inte hade behövt gå så illa. (09 okt 14:43)
Carina Wutzler: Stationen i Vellinge är bemannad, men bara vissa tider på dygnet och vissa dagar i veckan. Personalen där arbetar även för Trelleborg och Svedala så stationen är inte stängd utan används av polismyndigheten. (09 okt 14:55)
Badare: Stranden på Skanörs norra revel håller på att försvinna helt. Tänker kommunen göra något för att försöka hindra detta? (09 okt 14:44)
Carina Wutzler: Kommunen la ut sand där i somras i samband med muddringen i hamninloppet. Det arbetet kommer fortsätta men tyvärr "äts" den upp snabbt igen. (09 okt 14:48)
Partik: Tycker Vellinge stadsfest var himla trevlig i somras. Kommer det att vara en stadsfest även nästa sommar? (09 okt 14:51)
Carina Wutzler: Tanken är att det ska bli en Stadsfest även nästa år. Ett första möte mellan kommun, arrangör och centrumföreningen har ägt rum. Många som tyckte årets arrangemang var jätte trevligt och vi har utvärderat det och tittar nu på hur vi kan utveckla nästa års fest utifrån de erfarenheter vi tagit med oss. (09 okt 14:59)
Linus: Känns som att oppositionen gillar att"gagga ihop sig" i Vellinge. Är dem emot allt ni säger för sakens skull? Till exemepel nya sopstationen som dem vill ha på Agneshill, hade det varit möjligt så hade ni väl också stått bakom det förslaget? (09 okt 14:56)
Carina Wutzler: När det gäller oppositionen är den sällan enig. Det gällde även placeringen av ÅVC. Givetvis lyssnar vi in olika förslag och jag har inga problem att bifalla ett förslag från ett annat parti om det är ett bra förslag. Det har hänt flera gånger under den här mandatperioden. (09 okt 15:03)