Chatt med Carina Wutzler fredagen den 18 november

Vilka frågor vill du ställa till kommunstyrelsens ordförande? Passa på att ställa dem här i chatten med kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M). Chatten pågår klockan 13-15. Välkommen med din fråga!

Nu är chatten avslutad. Carina besvarade så många av frågorna som hon hann med under de två timmarna, och de frågor som var snarlika besvarades bara en gång. Tack alla som medverkade!

Linus Wrethov: Hej!Parkeringsplatserna vid Järnvägsg.som förvaltas av Vellingebostäder har i veckan blivit 2-timmarsparkering 8-20 vilket gör att hotell-affärs- och boendeparkeringen har strypts . En utarmning av centrum håller på att ske. Besluten saknas helt verklighetsförankring och på en dag har förutsättningarna för 35-årig hotellverksamhet försvunnit.. Centrum måste bli turistvänligt och tillgängligt för boende, företag och konsumenter. Vad säger du om detta?Skall Vellinge i fortsättningen bara bli ett köraförbicentrum? Har vi inte tillräckligt med tomma lokaler? (18 nov 12:52)
Carina Wutzler: Jag har fått detta till mig från flera. Känner inte till det sedan tidigar. Det är ett av kommunens bolag som infört bestämmelserna. Vi får följa utvecklingen så att detta inte påverkar centrumutvecklingen negativt. Då blir det ju helt fel effekt. Finns ju de som bor i centrum som också påverkas. (18 nov 13:03)
Boende i Skanör: Hej Hur länge planerar ni att boendet på Vångarna ska finnas kvar? Hur lång tid har familjer på sig att etablera sig och kommer det sedan nya? (18 nov 13:04)
Carina Wutzler: Det tillfälliga bygglovet gäller för 10 år. Modulerna är flyttbara och kan användas på annan plats om behovet skulle ändras. Tanken är att lägenheterna ska fungera som etableringsboende och att man har 9 månader på sig att hitta annan bostad. Då kommer andra personer att flytta in. (18 nov 13:08)
Bertil: När kommer de nyanlända flytta in i de nya modullägenheterna vid kommunhuset, Henriks Hage och Skanörs vångar? (18 nov 13:04)
Carina Wutzler: De 10 lägenheterna som levererats väster om kommunhuset kommer vara inflyttningsklara om några veckor. De i Höllviken och i Skanör kommer vara inflyttningsklara under februari månad. Det är de senaste uppgifterna jag fått iaf. (18 nov 13:10)
Anna Nilsson: Kommer det att öppnas en livsmedelsaffär i Västra Ingelstad nu när ni bygger så mycket där så vi som bor här slipper åka till Vellinge för att handla? (18 nov 13:07)
Carina Wutzler: Det är ju inte kommunen som etablerar och öppnar butiker men i den detaljplan som finns antagen finns det medtaget verksamhetslokal och där möjliggörs någon form av mindre livsmedelsbutik. Det pågår även planarbete för området där "gamla kommunhuset" ligger och där kan man ju tänka sig att det också kommer möjliggöras någon typ av handelslokal. Tror det kommer på sikt när underlaget i V Ingelstad växer. (18 nov 13:12)
Lukas L: Hej. Vad är det för stora gropar som grävs vid Herrestorpskolan? (18 nov 13:07)
Carina Wutzler: Förmodar att du tänker på dagvattenujämningsmagasinen som anordnats längs Hököpingevägen och norr om Herrestorpskolan. Det är magasin som ska avlasta dagvattensystemet när det sker kraftiga skyfall. (18 nov 13:16)
Eva: Carina, det går inte att "följa utvecklingen" kring parkeringsproblemet, då hinner byn dö. Detta måste ändras omedelbart ! (18 nov 13:08)
Carina Wutzler: Vi får titta på detta. Jag har som sagt nyss uppmärksammats på situationen men det är helt klart en angelägen fråga. Vi satsar ju på centrumutveckling inte på centrumavveckling. (18 nov 13:14)
Lisa: Hur blev det med bonusen till kommunanställda. Stämmer det att alla ska få 5000 kr extra.Vem är kommunanställda i Vellinge. Ingen vårdpersonal? (18 nov 13:08)
Carina Wutzler: Förslaget ligger och ska behandlas politiskt under december månad. Den gäller för kommunens anställda. Det finns många olika yrkesgrupper. Sjuksköterskor, biståndshandläggare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter ingår bland annat. (18 nov 13:17)
Samhällsvetaren: Hej! Hur arbetar ni för att de nyanlända ska integreras och få arbete? (18 nov 13:08)
Carina Wutzler: En stor fråga. Det här besktivs också i den handlingsplan för integration som antagits av kommunfullmäktige. Du hittar den på kommunens hemsida. Här lite kort: Kommunen ställer krav på att alla ska gå på SFI och samhällsorintering. Målet är att det ska finnas kontaktfamiljer/personer till alla. Kommunen har anställt etableringscoacher som ska lotsa de nyanlända in i samhället. En rekryterare finns som fungerar samordnare mellan den nyanlända och arbetsförmedlingen. Ett Advisory board har skapats för att hjälpa till med praktikplatser och arbetsmatchning. Kommunens verksamheter ska bidra med praktikplatser. Läs gärna mer i integrationsplanen. (18 nov 13:33)
Dan Janshagen: Hej Carina. Hur vill Vellinge kommun lösa den förtroendekris som det bristfälliga statliga Lärarlönelyftet orsakat bland Vellinges lärare i höst? Vad anser du t.ex. om ett kommunalt kompletterande Lärarlönelyft för de lärare som uppfyllde kriterierna, men blev helt utan lönelyft p.g.a. att statens pengar inte räckte mer än halvvägs? (18 nov 13:09)
Carina Wutzler: Det statliga lärarlönelyftet är en rätt märklig företeelse. Staten går in med pengar som riktar sig till 1/3 av lärarkåren och i sina bestämmelser utestängs vissa yrkesgrupper. Märkligt upplägg. Det är kommunen som är arbetsgivare och det blir konstigt att staten kommer in från sidan och ger statligt "bidrag" som påverkar lönebildningen. Förstår att detta skapar konflikt i en hel yrkeskår. Jag är inte negativ till ett lokalt lärarlönelyft. Vi får fundera på det och se vad vi kan göra. (18 nov 13:22)
Ann: Jag läste rapporten som du refererade till i förra chatten ang ensamkommande barn. Man kunde konstatera att de flesta av barnen fortfarande behöver socialhjälp med både pengar och resurser trots att de första kom 2011. Det kommer nu även personer som har fått uppehållstillstånd till kommunen(nyanlända) som staten betalar för i 2 år under deras sk etablering. Statisken visar dock att det är väldigt få som är självförsörjande efter 2 år och gå därför över till att behöva socialbidrag. Jag vet att vi har en imponerande integrations plan. Jag har läst den också! Så jag förvånar mig att vi får fler i arbete än andra kommuner. Men hur ser prognosen ut för det förväntade utökade behovet av socialbidrag och kostader för att anställa personer som hanterar detta? 2017 2018 2019 2020 2021 osv. Och hur mycket måste vi höja skatten för att behålla den välfärd vi hade innan 2015 utan att skicka kostnaderna framåt på våra barn? (18 nov 13:10)
Carina Wutzler: Vi har inte gjort någon framräkning för hur kostnaderna för socialbidragen kommer se ut så långt fram. Ungdomar idag behöver en utbildning för att få jobb. Det är inte så många svenska ungdomar som är 20 år som är självförsörjande heller utan många läser vidare några år till. Vår ambition är att de nyanlända ska vara självförsörjande inom två år, innan etableringsersättningen försvinner. Det är därför vi lägger resurser på etableringscoacher och rekryterare för att snabba på etableringsarbetet. Väl medveten om att det kommer bli tufft. Jag ser inte att vi ska behöva höja skatten. (18 nov 13:47)
Karin: Jag undrar vad Vellinge kommun gör för att förhindra att hederskultur tilltar i vår kommun och de problemen som det medför? Jag antar att vi inte har upplevt detta tidigare i vår kommun. Men nu är det verkligen tid och göra något konkret innan vi blir som kommuner som Malmö eller Göteborg. Jag undrar också vad detta nya arbete kostar och om staten ersätter merkostnaderna? (18 nov 13:11)
Carina Wutzler: Du tar upp en mycket viktig fråga. Svenska värderingar och svenska lagar och regler måste gälla för alla. I den antagna handlingsplanen för integration lyfter vi detta viktiga arbete. En Vellingeanpassad samhällsorientering som alla ska delta i är en del men även kontaktfamiljer och praktikplatser för att nyanlända som kommer hit ska bli delaktig i vårt samhälle. De är bara så vi kan förmedla vilka värderingar som gäller här och vilka lagar och regler som gäller här. Vi måste stå upp för mänskliga rättigheter och allas lika värde. Inte minst måste jämställdheten mellan män och kvinnor lyftas i många olika sammanhang. (18 nov 13:29)
Nils: Jag såg att ni letar efter bostäder som kunde hyras ut till nyanlända. Kan det vara aktuellt med fastigheter som inte ligger i Vellinge kommun? (18 nov 13:12)
Carina Wutzler: Vi söker först och främst inom kommunen. (18 nov 13:34)
Anders: Jag undrar hur många av de nyanlända som vi skulle ta hand om i vår kommun i år som vi verkligen lyckats ta emot? Om vi lyckats ta emot alla för i år kan vi då redan i år påbörja nästa års kvot om 220 personer? Var ska de som kommer nästa år bo? För det räcker väl inte med de moduler som vi redan placerat ut eller planerar och placera ut. Eller? (18 nov 13:13)
Carina Wutzler: Den senaste siffran jag fått anger att vi tagit emot 55 personer av det fördelningstal på 159 som Vellinge fick för 2016. Troligtvis kommer vi klara några till då vi har några lägenheter som snart blir inflyttningsklara. Jag tror iofs inte att vi klarar hela vårt fördelningstal. Vellinges fördelningstal för 2017 är 210 personer. Vi kommer ha 30 lägenheter i början av året. Vi söker även efter privata fastighetsägare som kan tänkas hyra ut till nyanlända. Jag ser att det kommer bli mycket svårt att klara 2017 års anvisningstal. (18 nov 13:38)
Karin: Veckan efter Novemberlovet så åt hela Södervångsskolan afganska mat till lunch. Jag såg det på deras facebook sida. Det som slog mig var att det var två mycket duktiga flickor som hjälpt till i köket under HELA veckan. Jag antar att flickorna ursprungligen är från Afghanistan. Jag tror tanken var att integrera de ursprungliga svenska barnen med de nya svenska barnen. MEN varför hjälpt inte de ursprungliga afganska pojkarna, som går på skolan, till i köket????? Det hade påskynda integrationen! Jag hoppas verkligen inte att flickorna missade något i sitt skolarbete! (18 nov 13:15)
Carina Wutzler: Det här känner jag inte till och kan inte kommentera vem som hjälpt till och vilka som inte hjälpt till. Initiativet i sig lät ju trevligt tycker jag men förutsätter att man inte gör någon skillnad pga kön. (18 nov 13:40)
Kristina: Jag är orolig för TBC. Jag vet att det är liten risk att bli smittad men om man blir smittad så är det något man lever med resten av livet. Jag vet att man blir smittad endast vi nära kontakt. Men det får anse att man är i ett klassrum. Det har visat sig nu att en klass norrut har blivit drabbade med att 10 elever blivit smittade och har nu latent TBC. Det vill vi inte ska ske i Vellinge! Jag vet att man inte kan tvinga någon att göra undersökningen men vet kommunen hur många av dem som mottages i kommunen som har blivit smittskydds kontrollerade? (18 nov 13:17)
Carina Wutzler: Alla ensamkommande som kommer erbjuds hälsokontroll och vaccination enligt svenska vaccinationsprogrammet. Jag vet inte hur många som deltagit i detta tyvärr. (18 nov 13:43)
Eva: När personerna som bor i etableringsboendet skall flytta efter 9 månader, vart ska de söka sig bostad då ? Via veboa? Och vad händer om de inte hittar en ny bostad efter 9 månadet ? (18 nov 13:17)
Carina Wutzler: Alla som kommer hit får ställa sig i olika bostadsköer och etableringscoachen stöttar personerna i att söka egen bostad. Inser att det här kommer bli en stor utmaning. Även här kan den modell som arbetats fram för privata fastighetsägare användas. Blir man bostadslös måste någon form av lösning finnas, det kan vara kollektivboende eller andra lösningar. Hela Sverige står inför detta problem och det finns tyvärr ingen quick fix för detta. (18 nov 13:53)
Anonym: Hejsan vad kommer göras åt allt skällande som sker på kvällarna runt centrum? (18 nov 13:20)
Carina Wutzler: Visste inte att det var problem med skällande runt centrum. Vilket centrum gäller det? (18 nov 13:54)
Ann: Den föreslagna bonusen gäller den lärare? Gäller den även anställda I kommunens bolag? Men de gäller väl inte exv lärare som jobbar på de private skolorna I kommunen? (18 nov 13:22)
Carina Wutzler: Engångsutbetalningen gäller de som har Vellinge kommun som arbetsgivare. Friskolorna är egna huvudmän och är arbetsgivare för sin personal. (18 nov 13:55)
Gym: Jag har hört att kommunen ska öppna ett gym i Västra Ingelstad stämmer det? Och när? Hälsningar (18 nov 13:22)
Carina Wutzler: Det är inte kommunen som ska öppna ett gym i V Ingelstad. Det är Formtoppen som visat intresse av att hyra delar av "den gamla" gymnastiksalen och öppna ett gym där. Det är kommunen som äger fastigheten och ställt sig positiv till att hyra ut till Formtoppen. Planen är att det ska kunna starta upp i början av nästa år. Det behövs en del justeringar i lokalen först. (18 nov 13:58)
Stefan: Hur kan du motivera för kommuninvånarna att du ger en utdelning på 8-9 miljoner kronor av våra skattepengar till kommunanställda? Jag är övertygad om att de pengarna gjort bättre nytta inom skola, vård eller upprustning! (18 nov 13:22)
Carina Wutzler: Personalen är kommunens viktigaste resurs och det är tack vare duktiga och engagerade medarbetare som vi har bra välfärstjänster och bra service till medborgarna i kommunen. De finns många bristyrken inom de kommunala verksamheterna och en stor och avgörande fråga för framtiden är just kompetensförsörjningen. För hög personalomsättning och outbildad personal kommer påverka kvaliteten negativt och hämma utvecklingen. Det här ska ses som en del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare vilket som sagt kommer vara avgörande för att klara framtida behov. (18 nov 14:03)
Boende i Vellinge: Jag undrar om det inte är dags för en fartkontroll på Kompanigatan,går alldeles för fort anser många,är det nåt som kan ordnas? (18 nov 13:25)
Carina Wutzler: Det är polisen som ansvarar för att hastighetsbegränsningarna följs. Håller med dig om att det går väldigt fort på sina håll ibland, inte minst på Kompanigatan. Ska framföra detta till polisen. Kommunen kan också sätta upp sina skyltar som påminner om farten. Brukar ge viss effekt också. (18 nov 14:05)
Säkerhet först: Skulle det inte byggas ny brandstation på näset? (18 nov 13:26)
Carina Wutzler: Tanken var att det skulle byggas en helt ny räddningsstation men då ingen ny lämplig placering hittades bestämdes att den befintliga stationen i Skanör ska byggas till istället. För att kunna göra detta krävdes ändring av detaljplanen. Den har varit upp hos kommunfullmäktige för antagande men dessvärre överklagats. Den prövningen är inte avgjord. Jag hoppas tillbyggnaden blir av under nästa år. Den behövs! (18 nov 14:08)
Hasse Lind: Vad händer med stationshuset i Falsterbo? (18 nov 13:28)
Carina Wutzler: Det har annonserats ut till försäljning och det finns intressenter som vill köpa det.Köpet ska godkännas av kommunfullmäktige. Kommer troligtvis att behandlas där i början av nästa år. Beslut om försäljning har fattats av kommunstyrelsens arbetsutskott, ett enigt sådant. (18 nov 14:14)
Lisa: De yrkesgrupper du nämnde är ju ganska välbetalda. Portionera istället ut pengarna till alla som skall arbeta kommande storhelger. (18 nov 13:30)
Carina Wutzler: Bland kommunens anställda finns många olika yrkesgrupper och olika lönenivåer så det är nog rätt blandat. Tanken är just att visa att allas arbetsinsatser spelar roll och att varje enskild medarbetare har betydelse för helheten. (18 nov 14:11)
Boende i Skanör: Tack för ditt svar, men hur många räknar ni ska passera i det boendet, hur många finns i er kvot? Kommer barnen då att gå i skolan bara 9 månader. (18 nov 13:31)
Carina Wutzler: För nästa år är fördelningstalet 210 personer. Skolgången beror ju på var man bor så det beror på var man kommer bo. För vissa kan det innebära att man kommer byta skola, för andra inte. Hur många som kommer passera i boendet beror mycket på hur samhällsutvecklingen kommer se ut, lagstiftning, antalet uppehållstillstånd osv. Många osäkerhetsfaktorer som skapar stor osäkerhet i vårt planeringsarbete. (18 nov 14:41)
Hannah R: Hej Carina. Jag tycker att Falsterbo Strandbad är bra på många sätt men restaurangen fungerar dåligt.. Har ni någon dialog för att förbättra restaurangen? (18 nov 13:32)
Carina Wutzler: Kul att du tycker Falsterbo Strandbad är bra, mindre bra att du inte tycker restaurangen fungerar. Det är till många delar ny verksamhet som öppnat och första året blir till vissa delar ett prövoår och inkörningsår. Kan tänka att restaurangen behöver hitta rätt koncept och ett koncept som passar den målgrupp som kommer. Kommunen har fortlöpande dialog med ansvariga för resaturangen och det finns helt klart en hel del som kan bli bättre och det framför vi. Restaurangdelen är en vikig del av Strandbaden så vi månar om att den ska fungera bra och ha ett bra utbud. (18 nov 14:46)
Kompanigatan: Hur påverkas vi som bor här av försäljningen? (18 nov 13:33)
Carina Wutzler: Förmodar att du tänker på Veboas försäljning av hyresrätter. Det kommer bli en ny fastighetsägare men i det stora hela ser jag inte att hyresgästen kommer påverkas. Hyresavtal/villkor gäller för hyresgästen precis som tidigare. Veboa kommer fortsätta sköta förvaltningen av fastigheterna initialt om jag förstått det rätt. (18 nov 14:49)
ung och sökande: När ska ni börja bygga bostäder för ungdomar och för de äldre? (18 nov 13:36)
Carina Wutzler: Det byggs som aldrig förr i kommunen. För gruppen äldre invigdes 30 nya vård- och omsorgsplaster så sent som i maj månad. Omtankens hus kommer innehålla olika boendeformer för äldre, ca 80 st platser, och är klara för inflyttning i början av 2018. I Vellinge pågår byggnation av 30 trygghetslägenheter. Privat aktör kommer bygga seniorboende på Campusområdet intill kommunhuset. Dessutom bygger privat aktör drygt 50 nya vård- och omsorgsplatser vid vattentornet i Vellinge. I kommunens markanvisningstävling för Campusområdet etapp två uppmanar vi aktörer att bygga mindre lägenheter för att just möta gruppen ungdomar. En hel del på gång men kan säkert behövas ännu mer, inte minst för ungdomarna. (18 nov 14:19)
Julentusiast: När får vi see juldekorationerna i rundellerna? (18 nov 14:01)
Carina Wutzler: De kommer nog upp inom kort. Brukar ju vara uppe till första advent. Tycker också det behövs lite ljus i mörkret så hoppas det blir snart. (18 nov 14:22)
Anonym: Läste om den föreslagna bonusen, ingen dålig julklapp!!!!! Hade det inte varit bättre att använda överskottet/dessa pengar, som jag förmodar alla Vellingebor bidragit med på ett eller annat vis, till att återinvestera i kommunen? (18 nov 14:06)
Carina Wutzler: Det ska inte ses som en julklapp. Det är en engångsutbetalning till de som är anställda av Vellinge kommun. Jag ser det iofs som att investera i kommunens vikigaste resurs - nämligen personalen. Jag har i inlägg ovan beskrivet lite mer kring skälen. Vi investerar och satsar dessutom på en hel del andra saker inom kommunens olika verksamheter så det ena utesluter ju inte det andra. (18 nov 14:25)
Anna RJ: Hur blir det med satsningen på lärarlöner som du förde fram i tidningen för ett tag sedan? Lärarlönelyftet har splittrat lärarna och gjort att förtroendet för ledningen, både på skolor och högre upp, har dalat. Att något görs för att bygga upp förtroendet igen är otroligt viktigt. Vi har bara sett början på lärarflykten, tror jag.Kommunen kan göra mycket här - hur ställer du dig till ett kommunalt lärarlönelyft, som man har gjort i flera andra kommuner? (18 nov 14:20)
Carina Wutzler: Under de senaste åren har Vellinge avsatt mer pengar till löneuppräkningar för lärare än andra yrkesgrupper. Lärarlönelyftet är ett statligt inspel i lönesättningen som jag personligen tycker är mycket märkligt. Plötsligt lägger sig staten i lönebildning och lönesättning. En attraktiv arbetsgivare består av flera olika delar, lönen är en faktor bland flera. Vi får titta mer på det här framöver. (18 nov 14:36)
E: Kan enskilda föreningar ansöka och sätta upp vilka farthinder som som helst i ett villaområde ? (18 nov 14:20)
Carina Wutzler: Om det är enskilt huvudmannaskap finns det rätt stor frihet. Man får ju dock inte hindra tex utryckningsfordon eller avfallsbilar från att komma fram. (18 nov 14:27)
Eva: Undrar över etableringsboendet i Skanör: Skövlar bort skog och bygger boende åt flyktingar. Hur tänker ni ? (18 nov 14:49)
Carina Wutzler: Det är inte ett flyktingboende utan boende för nyanlända, personer som har fått sin asylansökan beviljad och därmed fått uppehållstillstånd. Hela utbyggnaden av Skanörs vångar påverkar ju utseendet och vegetationen av området. Det har krävts förändring av mark för att möjliggöra bebyggelse av övriga hus på Skanörs vångar också. När så småningom etapp 2 blir aktuellt kommer ju även detta kräva markarbeten och trädfällning. (18 nov 14:55)
Hej : Hej Finns det plats i skolorna i Skanör/Falsterbo för all nybyggnation? (18 nov 14:51)
Carina Wutzler: Enligt senaste befolkningsprognosen finns det tillräckligt med plats på grundskolorna i Skanör och Falsterbo. Förskoleplatser är det dock mer ont om och här följer vi utvecklingen så att vi ska klara behovet på bästa sätt. (18 nov 15:00)