Arvodesbestämmelser

Här hittar du reglementet om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Vellinge kommun.

Reglementet om ekonomiska förmåner gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, det vill säga ledamöter och ersättare i

  • kommunfullmäktige
  • fullmäktigeberedningar
  • styrelser och nämnder

Reglementet om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Vellinge kommun gäller också för

  • revisorer och revisorsersättare samt
  • de som i övrigt är valda av kommunen och som inte får ersättning för uppdraget på annat sätt.

Reglementet gäller från och med den 1 januari 2015.

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda (PDF-dokument, 26 kB)