Ärenden till kommunförvaltningen

Här kan du även ta del av alla inkomna registrerade ärenden till kommunförvaltningen som rör kommunstyrelsens ansvarsområde.

Under Offentlighetsprincipen i menyraden till vänster kan du läsa mer om hur kommunens handlingar hanteras.

Vill du veta mer om de registrerade ärendena till kommunstyrelsen kan du kontakta kommunens registrator, telefon 040-42 50 00.

Sök efter inkomna ärenden

Ärenden som inkommit till kommunstyrelsen efter vecka 13, 2010, kan du från och med den 24 augusti 2010 söka direkt i vårt ärendehanteringssystem (diarium) via nedanstående länk.

Sök ärenden som registrerats hos kommunstyrelsen från och med vecka 13, 2010