Kommun & politik

Här hittar du information om hur Vellinge kommun styrs, vilka som är förtroendevalda och hur kommunen är organiserad.

Vill du veta mer om Vellinge kommun hittar du denna information under rubriken Kommunfakta. Här finns både information om Vellinge idag och historiskt. Under rubriken Planer kan du följa den utveckling som sker och förväntas ske när det gäller byggnationen i kommunen.

Här kan du också ta del av kungörelser/kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder. Du kan också följa kommunfullmäktiges sammanträden via Vellinge Live - direkt eller i efterhand.

Du kan även ta del av alla inkomna registrerade ärende till kommunförvaltningen som rör kommunstyrelsens ansvarsområden. Under menyn Ärenden till kommunförvaltningen kan du söka direkt efter dessa ärenden i kommunens diarium.