Lär dig teckna Manga!/FULLSATT

Lär dig teckna Manga!/FULLSATT

22 sep 14:00-16:00

Lär dig teckna Manga med Elise Rosberg!

För dig över 8 år.

Kostnad 60 kr. Material ingår.
Bindande anmälan till: konsthall@falsterbostrandbad.se

Uppge namn, ålder och telefonnr.