Lär dig teckna Manga!

Lär dig teckna Manga!

17 nov 14:00-16:00

Lär dig teckna Manga med Elise Rosberg!

För dig över 8 år.

Kostnad 60 kr. Material ingår.
Bindande anmälan senast den 12 november till: konsthall@falsterbostrandbad.se

Uppge namn, ålder och telefonnr.