Kom och var med på Bioblitz!

Kom och var med på Bioblitz!

19 maj 10:00-16:00

Bioblitz är en intensiv period av biologisk inventering av ett specifikt område som äger rum under två dagar. Växter, svampar och djur räknas av både experter och amatörer. Alla som är intresserade är välkomna att vara med och hjälpa till. Områdena utgörs oftast av parker eller andra urbana områden. Bioblitzar genomförs årligen över hela världen och de årliga resultaten ger ovärderlig data för att mäta förändringar i den biologiska mångfalden. Plats: Falsterbo Strandbad. Arr: Falsterbonäsets Naturvårdsförening och naturum Falsterbo.