Kom och var med på Bioblitz!

Kom och var med på Bioblitz!

19 maj-20 maj 11:00-16:00

Biologisk inventering av ett område under 24 timmar där experter och amatörer tillsammans inventerar alla levande organismer. Bioblitzar genomförs årligen över hela världen för att mäta förändringar i den biologiska mångfalden. Kom och gå som du vill.

Falsterbo bioblitz sker under den 19–20 maj under följande tider:
Lördag 19 maj kl 11–16 och kl 20–01
Söndag 20 maj kl 11–16

Program lördag och söndag:

Vi är behjälpliga i basstationen (tältet) utanför Strandbaden där ni kan hämta protokoll, låna luppar, testa artbingo eller bara ta er en titt på växtbordet och i fältlitteraturen.

•  kl 11.30 Visning av naturums utställning

•  kl 13.00 Vandring: Fjärilar och småkryp

•  kl 14.00 Vandring: Småkryp i vatten

•  kl 15.00 Vandring: Växter och svampar

• Lördag kväll (kl 20.00–01.00):

Insektslampan är tänd hela kvällen och vi bjuder på fika. Kom förbi och se vad som landar på den vita duken.

kl 21.30 tar Jan-Åke Hillarp oss med på en vandring i fladdermössens värld!

Samarr: Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) och naturum Falsterbo kommer att genomföra en bioblitz i samband med FN:s "Internationella dagen för biologisk mångfald".

Vad är bioblitz?
Bioblitz är en tidsbegränsad, årligen återkommande, intensiv inventering av levande organismer inom ett specifikt, förutbestämt naturområde.

Bioblitzar genomförs årligen över hela världen. De första genomfördes i USA på 1990-talet.

Vilket syfte har bioblitz?
Syftet med bioblitz är att få kunskap om hur den biologiska mångfalden förändras över tid både vad gäller antalet arter och hur vanlig respektive art är. Aktiviteten syftar också till att öka intresset för biologisk mångfald och förståelsen för att skydda och vårda värdefulla områden.

Hur genomförs en bioblitz?
Alla deltagare i bioblitzen, både experter och amatörer, hjälps åt att upptäcka, räkna, kartlägga och lära sig känna igen de olika arterna.

Var är Falsterbo bioblitz?
Undersökningsområdena utgörs oftast av parker, eller andra urbana områden.

I vårt fall ligger området mellan två nedgångar till stranden väster om naturum Falsterbo. Se karta.
Ingen föranmälan.

Karta (PDF-dokument, 202 kB)