Familjevisning

Familjevisning

29 okt 14:00-15:00

Bästa Biennalen: Tema Kaos.

Familjevisning av utställningen "Till havs". För familjer med barn från 7 år. Konstnären Johan Blomdell berättar på ett enkelt sätt om hur skapande kan börja i kaos. Visningen startar i konsthallens ateljé där Johan visar ett praktiskt exempel.

Bästa biennalen är en konstfestival . "Biennal" betyder att det är en festival vartannat år.

I höst är du varmt välkommen till en konstbiennal för samtidskonst över hela Skåne. Bästa Biennalen! lägger fokus på tillgänglighets- och publikfrågor och vänder sig till hela familjen. Under Bästa Biennalen! 2015 var sammanlagt 50 konstinstitutioner, kommuner och fria aktörer inom konst med. www.bastabiennalen.se