E-tjänster

I Vellinge kommuns e-tjänsteportal kan du som medborgare, företagare eller föreningsrepresentant ansöka om en mängd olika ärenden hos kommunen. Via portalen kan du bland annat följa status på ditt ärende och få en större insyn i hur dina ärenden hanteras hos kommunen.

Du hittar Vellinge kommuns e-tjänsteportal här: https://e-tjanster.vellinge.se.

Vi utvecklar kontinuerligt nya och befintliga e-tjänster och tar tacksamt emot tips och feedback på e-tjänsterna.

Kommunen har fortfarande en separat plattform för e-tjänster inom barnomsorgsområdet. På längre sikt är tanken att dessa e-tjänster ska infogas i den gemensamma e-tjänsteplattformen, men till dess vi har nått dit hittar du e-tjänster inom barnomsorg via e-barnomsorgen.