Anslagstavla

På kommunens anslagstavla får du de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga enligt kommunallagen i tre veckor från datumet de anslås.

Anslagsbevis

Här publicerar Vellinge kommun aktuella anslag och kungörelser. Varje anslag har en länk till anslagsbeviset. Här når du alla Kallelser och protokoll.

Organ Datum Anslagsbevis Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats av protokollet Anslagit av

NGM arbetsutskott 2018-10-09 Ngm au 2018-10-09 (PDF-dokument, 203 kB) 2018-10-15 2018-11-06 Kommunhuset Eva Malmberg
Omsorgsnämndens sociala utskott 2018-10-16 Omsorgsnämndens sociala utskott 2018-10-16 (PDF-dokument, 107 kB) 2018-10-25 2018-11-19 Kommunhuset Julia Blomdahl
Kommunfullmäktige 2018-10-17 Kommunfullmäktige 2018-10-17 (PDF-dokument, 108 kB) 2018-10-29 2018-11-20 Kommunhuset Lena Ek
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23 (PDF-dokument, 100 kB) 2018-10-29 2018-11-20 Kommunhuset Lena Ek
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-10-30 Omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-10-30 (PDF-dokument, 106 kB) 2018-11-05 2018-11-27 Kommunhuset Christoffer Jönsson
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-29 Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-29 (PDF-dokument, 102 kB) 2018-11-05 2018-11-27 Kommunhuset A-M Kemvik
2018-10-23 Ngm 2018-10-23 (PDF-dokument, 199 kB) 2018-11-05 2018-11-27 Kommunhuset Eva Malmberg
Omsorgsnämndens sociala utskott 2018-11-08 Omsorgsnämndens sociala utskott 2018-11-08 extrainsatt (PDF-dokument, 103 kB) 2018-11-12 2018-12-04 Kommunhuset Julia Blomdahl
Valnämnden 2018-11-07 Valnämnden 2018-11-07 (PDF-dokument, 30 kB) 2018-11-14 2018-12-06 Kommunhuset Eva Malmberg
Kommunstyrelsen 2018-11-06 Kommunstyrelsen 2018-11-06 (PDF-dokument, 100 kB) 2018-11-14 2018-12-06 Kommunhuset Lena Ek
Miljö- och byggnadsnämnden 2018-11-08 Miljö- och byggnadsnämnden 2018-11-08 (PDF-dokument, 126 kB) 2018-11-14 2018-12-06 Kommunhuset

Kungörelser

Organ Datum Kungörelse