Anslagstavla

På kommunens anslagstavla får du de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga enligt kommunallagen i tre veckor från datumet de anslås.

Anslagsbevis

Här publicerar Vellinge kommun aktuella anslag och kungörelser. Varje anslag har en länk till protokollen. Du kan på sidan Kalleser och protokoll ta del av tidigare protokoll.

Organ Datum Protokoll Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats av protokollet Anslagit av
Kommunstyrelsen 2017-12-29 Kommunstyrelsen 2017-12-29 (PDF-dokument, 3,8 MB) 2018-01-11 2018-02-02 Kommunhuset Lena Ek
Kommunfullmäktige 2017-12-06 Kommunfullmäktige 2017-12-06 (PDF-dokument) 2017-12-18 2018-01-09 Kommunhuset Lena Ek