Anslagstavla

På kommunens anslagstavla får du de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga enligt kommunallagen i tre veckor från datumet de anslås.

Anslagsbevis

Här publicerar Vellinge kommun aktuella anslag och kungörelser. Varje anslag har en länk till anslagsbeviset. Här når du alla Kallelser och protokoll.

Organ Datum Anslagsbevis Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats av protokollet Anslagit av

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 (PDF-dokument, 103 kB) 2018-08-20 2018-09-11 Kommunhuset Lena Ek
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-20 Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-20 (PDF-dokument, 106 kB) 2018-08-27 2018-09-18 Kommunhuset Ann-Margarethe Kemvik
Ngm arbetsutskott 2018-08-27 2018-08-27 (PDF-dokument, 199 kB) 2018-08-31 2018-09-24 Kommunhuset Eva Malmberg
Miljö- och byggnadsnämnden 2018-08-30 miljö- och byggnadsnämnden 2018-08-30 (PDF-dokument, 129 kB) 2018-09-06 2018-09-28 Kommunhuset Mia Miettinen Wik
Kommunstyrelsen 2018-08-28 Kommunstyrelsen 2018-08-08 (PDF-dokument, 96 kB) 2018-09-07 2018-10-01 Kommunhuset Lena Ek
Omsorgsnämndens sociala utskott 2018-09-06 Omsorgsnämndens sociala utskott 2018-09-06 (PDF-dokument, 250 kB) 2018-09-07 2018-10-02 Kommunhuset Julia Blomdahl
Omsorgsnämnden 2018-09-04 Omsorgsnämnden 2018-09-04 (PDF-dokument, 106 kB) 2018-09-12 2018-10-04 Kommunhuset Christoffer Jönsson
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-04 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-04 (PDF-dokument, 97 kB) 2018-09-11 2018-10-04 Kommunhuset Lena Ek
Utbildningsnämnden 2018-09-03 Utbildningsnämnden 2018-09-03 (PDF-dokument, 105 kB) 2018-09-12 2018-10-08 Kommunhuset Ann-Margarethe Kemvik
Omsorgsnämndens sociala utskott 2018-09-18 Omsorgsnämndens sociala utskott (PDF-dokument, 107 kB) 2018-09-20 2018-10-12 Kommunhuset Julia Blomdahl
Nämnden för gemensam medborgarservice  2018-09-11  2018-09-11 (PDF-dokument, 60 kB)  2018-09-20  2018-10-12 Kommunhuset Eva Malmberg

Kungörelser

Organ Datum Kungörelse
Länsstyrelsen Skåne Kungörelse slutlig rösträkning (PDF-dokument, 236 kB)
Valnämnden Kungörelse om rösträkning 9 september 2018 (PDF-dokument, 350 kB)
Valnämnden Kungörelse om onsdagsräkning 12 september 2018 (PDF-dokument, 146 kB)