Vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt område inrättat av Länsstyrelsen till skydd för vattenförekomst med betydelse för dricksvattenförsörjningen.

I Vellinge kommun finns grundvattenborror i Höllviken, Vellinge, Räng och Södra och Norra Håslöv. Dessa grundvattenborror är för närvarande inte aktiva, men finns bevarade för framtiden.

Se markering på kartan över vattenskyddsområdet. (PDF-dokument, 856 kB)

Till skydd för grundvattnet krävs bland annat kortare besiktningsintervall för cisterner och tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel.