Vattenavstängning

Här kan du få information om både akuta och planerade vattenavstängningar. Du kan också läsa om vad som generellt gäller för avstängning av vattnet.

Vattenläcka eller annat akut ärende

Vid vattenläcka eller annat akut ärende, som gäller vatten eller avlopp, kontaktar du Vellinge Direkt (se den blå informationsrutan till höger). Då vi har stängt meddelas ett journummer när du ringer till oss.

Vi informerar om akuta och planerade vattenavstängningar under rubriken Nyheter till höger på denna sida.

Planerad avstängning

De planerade avstängningarna handlar om underhåll av det kommunala vattenledningsnätet. Du får besked om planerade avstängningar i brevlådan ungefär två dagar innan avstängning eller via annonsering i dagspressen och Radio Malmöhus på frekvensen 102.0.

Vi informerar även här på vår hemsida i högerkolumnen under rubriken nyheter. Vid kortare avstängning (som varar i maximalt en timme) och som berör ett mindre område kan meddelande via dörrknackning förekomma.

Behöver du själv, av någon anledning, få vattnet till din fastighet avstängt, kontaktar du Vellinge Direkt via e-post eller ringer på telefonnummer 040-42 57 00. Tjänsten är kostnadsfri under ordinarie arbetstid 07.30-15.30. Behöver du få vattnet avstängt under övrig tid debiteras du kommunens självkostnad.

När du ska riva och bygga nytt

När du ska riva en byggnad och återuppföra en ny på samma fastighet, ska du kontakta avdelningen för debitering på 040-42 53 23. Du får då ett besked om vilka kostnader du kommer att debiteras på nästa faktura. Du får också boka en dag för avstängning och eventuell nedmontering av vattenmätare.

För att taxan skall ändras från normal till vilande krävs att det går mer än tre månader från avstängning till byggstart. Uppnås inte tre månader debiteras du ordinarie fasta avgifter, men inte vattenförbrukning.

När du flyttar

När du säljer din fastighet ska du kontakta avdelningen för debitering på
040-42 53 23 och begära en blankett för slutavläsning av vattenmätaren. Blanketten undertecknas av både dig och köparen och skickas till Serkon AB, Malmövägen 28, 235 36 Vellinge. När blanketten kommit i retur till debiteringen, registreras abonnemanget på den nye ägaren.

Debiteringens öppettider

Du kan ringa debiteringen direkt på 040-42 53 23. Debiteringen har öppet måndag till fredag mellan klockan 8.00 och klockan 12.00 och mellan klockan 13.00 och 16.00.

Felanmälan vatten och avlopp

Anmälan av fel som är kommunens ansvar görs via e-post eller via telefon till Vellinge direkt.

Felanmälan via e-post

Vellinge direkt: 040-42 57 00