Källaröversvämning

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning man eventuellt kan få från sitt försäkringsbolag eller från kommunen uppväger aldrig de olägenheter och skador man drabbas av. Vi vill därför ge dig lite hjälp på vägen.

Det är tekniska förvaltningens VA-avdelning, som handlägger frågor om källaröversvämningar. Vi tipsar här om vad du bör tänka på för att förebygga översvämning och för att minska skadorna när du väl drabbats.

Checklista i akutläge

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna, men se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta undan fuktkänsliga föremål från golvet. Försök stoppa inflöde från golvbrunnar med trasor, handdukar eller liknande.
  • Skaffa hjälp med länspumpning.
  • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Ring ditt försäkringsbolag. De ordnar oftast hjälp med skadereglering och uttorkning.
  • Anmäl översvämningen till Vellinge Direkt på 040-42 57 00.

Vid källaröversvämning under torrväder bör du i första hand undersöka fastighetens eget ledningsnät. På så vis kan du konstatera om översvämningen är orsakad av stopp i din egen fastighets ledningar eller av stopp i kommunens ledningar.

Att tänka på för att underlätta utredningsarbetet

  • Hur kom vattnet in?
  • Vilken typ av vatten kom in? Förekom avloppslukt?
  • Vilka åtgärder vidtog du?

Hit vänder du dig vid översvämning

Akuta störningar på det kommunala ledningsnätet

Ring Vellinge Direkt på 040-42 57 00. Efter ordinarie arbetstid hänvisar telefonsvarare till ett journummer.

Skadeanmälan till ditt försäkringsbolag

Du ska göra en skadeanmälan till ditt eget försäkringsbolag. Du hittar kontaktuppgifter på ditt försäkringsbrev, på www.eniro.se eller gula sidorna i telefonkatalogen.

Störningar på fastighetens egna ledningar

Om du har problem på din egen fastighet kontaktar du ett VVS-företag. Sök på www.eniro.se eller i gula sidorna i telefonkatalogen.

Stopp i rännstensbrunnar under dagtid

Om du upptäcker ett stopp i en gatubrunn under dagtid ringer du Vellinge Direkt på 040-42 57 00. Efter ordinarie arbetstid hänvisar telefonsvarare till ett journummer. Om brunnen ligger inom vägföreningsområde är det vägföreningens ansvar att åtgärda problemet. Kontakta ansvarig inom föreningen.

Om du har frågor

Om du har frågor om förebyggande åtgärder mot källaröversvämning, skadereglering eller liknande är du välkommen att kontakta en VA-ingenjör på avdelningen för gemensam medborgarservice genom att ringa 040-42 50 00.

Felanmälan vatten och avlopp

Anmälan av fel som är kommunens ansvar görs via e-post eller via telefon till Vellinge direkt.

Felanmälan via e-post

Vellinge direkt: 040-42 57 00