Hjälp att fylla pool

Vellinge kommun, i samarbete med VA-gruppen, erbjuder hjälp med påfyllning av din swimmingpool. Om brandpost eller spolpost finns inom 50 meter från din fastighetsgräns kostar detta 3 600 kr.

Vid längre avstånd till brandpost görs en utredning om det finns möjlighet till denna hjälp, och vad det kostar med påfyllning, vilket kan variera från fall till fall. För mer information kontakta tekniska enheten, via Vellinge Direkt på tel. 040-42 50 00 eller e-post..