Enskilda brunnar

Här hittar du information om vad som gäller för enskilda brunnar.

Om man har en egen brunn, så ansvarar man själv för kvaliteten på sitt dricksvatten. Beställning av brunnsvattenundersökningar sker via ALcontrol Laboratories hemsida http://www.brunnsvatten.se.

Kommunens miljöenhet kan fungera som rådgivare när det gäller dricksvatten. Om man väntar barn eller har barn under ett års ålder så hjälper kommunen till med provtagningen och bekostar också den. Kontakta Anna Ioannidis, 040-42 56 04, för mer information.

Mer informationen hittar du i Livsmedelsverkets informationsblad nedan:

Sköt om din brunn (PDF-dokument, )

Att anlägga brunn. (PDF-dokument, )