Dricksvatten och vattenkvalitet

Sedan början av 2006 har hela Vellinge kommun Sydvatten som drickvattenleverantör. Vattnet kommer huvudsakligen från Vombverket.

Vattnet från Vombverket uppfyller alla kvalitetskrav med god marginal.

Vellinge kommun tar varje månad ut dricksvattenprover för analys. Läs mer om analysen.

När du installerar nya vitvaror som tvätt- eller diskmaskin behöver du veta att hårdheten på vattnet är cirka 6 dH (tyska hårdhetsgrader: grad deutscher Härte).

I tabellen hittar du några viktiga kemiska parametrar från Vombverket. Median avser medianvärdet för det vatten du får levererat och norm är den gällande kvalitetsnormen enligt de statliga kvalitetskraven.

Parameter

Median

Norm1

Norm2

Temp

10,7

20

°C

pH

8,2

7,5-9,0

COD

1,8

-

-

mg/l

Konduktivitet

38

250

mS/m

Alkalinitet

140

-

-

Mg/l

Hårdhet

6,0

-

-

°dH

Kalcium

32

100

mg/l

Magnesium

5,5

30

mg/l

Natrium

36

100

mg/l

Järn

<0,01

0,100

0,200

mg/l

Mangan

<0,01

0,050

mg/l

Klorid Cl 15 100 mg/l

Ytterligare Information om vattenkvaliteten hittar du på Sydvattens hemsida via länken till höger. Där hittar du även annan information om vatten som livsmedel.

Avläsning av vattenmätare

Läs av din vattenförbrukning varje år och lämna uppgift i e-tjänsten för vattenmätaravläsning. Om du inte har lämnat uppgift en gång per år så får du i stället hem en förfrankerad blankett som du kan skicka in.