Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Här hittar du information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppssystemet är förenat med en kostnad. Priserna för anslutning och förbrukning hittar du under rubriken avgifter.

Gör en anmälan

Om du ansluter en fastighet till det kommunala ledningsnätet för vatten och/eller avlopp ska detta anmälas. Du ska även anmäla eventuella förändringar eller utökningar av antalet VA-installationer på fastigheten.

Du kan göra en anmälan genom att fylla i blanketten VA-anmälan som finns till höger på denna sida under rubriken Relaterade dokument. Skriv ut blanketten och skicka den till

Vellinge kommun, 235 81 Vellinge.

Vill du få en blankett hemskickad kan du kontakta Vellinge Direkt på 040-42 50 00.