Vatten och avlopp

Här hittar du information om vatten och avlopp, hur du felanmäler samt vilken avdelning du ska vända dig till för frågor inom dessa områden.

I Vellinge kommun är det avdelningen för Medborgarservice som ansvarar för kommunalt vatten och avlopp. Felanmälan görs till Vellinge Direkt på nummer 040-42 57 00, eller med e-post.

Tillstånd för enskilda avloppsanläggningar samt information och råd om enskilda brunnar ges av miljö- och byggnadsavdelningen.

Behöver du ritningar över va-ledningar inne på din egen fastighet ska du kontakta miljö- och byggnadsavdelningen. Öppettiderna är måndag-fredag kl. 10.00-12.00 och tisdag kl. 16.00-18.00.

För dig som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp gäller allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA).

Du bör också läsa informationen till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster.

Sakskada

Om du har drabbats av skada på fastighet eller lösöre till exempel i samband med skyfall eller avloppsstopp skall du alltid anmäla detta till ditt eget försäkringsbolag. Eventuella anspråk på kommunen, såsom utbetalning av självrisk, kan lämnas via blanketten nedan som sedan sänds till kommunen. Därefter görs en bedömning av ansvar i varje enskilt fall.

Ladda ner blankett om sakskada. (PDF-dokument, 120 kB)

För mer information om kommunens försäkringar läs http://www.vellinge.se/kommun-politik/sakerhet-och-kris/kommunens-forsakringar/

Avläsning av vattenmätare

Läs av din vattenförbrukning varje år och lämna uppgift i e-tjänsten för vattenmätaravläsning. Om du inte har lämnat uppgift en gång per år så får du i stället hem en förfrankerad blankett som du kan skicka in.