Renovering av gator vid kvarteret Påfågeln

Just nu pågår renovering av gator vid kvarteret Påfågeln Trottoarerna ska breddas och gång- och cykelvägarna ska förbättras. Det ska också planteras nya träd i området.