Kronodalsgården i Höllviken rivs

I vecka 33 påbörjas rivningen av det gamla serviceboendet Kronodalsgården i Höllviken. Anledningen till att boendet rivs är för att de boende sedan i våras flyttat över till det nya serviceboendet Omtankens hus. Planer finns på att bygga nya bostäder på den yta där gården tidigare stod.

Rivningsentreprenaden väntas pågå till oktober.