Hårt tryck vid återvinningsstationerna

Runt jul och nyår är det hårt tryck vid återvinningsstationerna. Kommunens entreprenör tömmer varje dag, och skulle det vara fullt vid en station så försök vid nästa.

Tänk på att inte lämna kassar eller löst avfall vid sidan av behållarna, eftersom det blåser iväg i vinden och blir skräpigt. Om det är fullt så kör i stället gärna vidare till nästa station. Alla återvinningsstationer töms dagligen.

Läs mer om avfallshantering här.