Byte av tak kräver ofta bygglov och startbesked

Bygglovenheten har senaste tiden fått in samtal från kommuninvånare som erbjudits takbyte på sina hus. Det är viktigt att tänka på att det vid byte av tak kan krävas bygglov och startbesked innan byggnationen påbörjas.

Om ett lovpliktigt byte av tak påbörjas utan att kommunen gett startbesked kan sanktionsavgift komma att tas ut. Du kan även föreläggas att söka bygglov i efterhand. Om det inte går att bevilja bygglov i efterhand för takbytet kan du komma att behöva återställa taket.

Vi vill därför uppmana dig som planerar takbyte att kontakta kommunens bygglovenhet, innan du skriver under något kontrakt eller påbörjar takbyte.

Om du redan har påbörjat ett byte av tak bör du avbryta arbetet och ta kontakt med bygglovenheten. Om du har påbörjat ett takbyte utan lov eller startbesked har du möjlighet att återställa taket för att undvika sanktionsavgift.

Bygglovhandläggare nås på telefontid tisdagar och torsdagar 10-12 samt tisdagar 16-18 på telefon 040-42 50 00 samt via e-post till vellinge.kommun@vellinge.se