Jätteloka

Jättelokan är en förrymd trädgårdsväxt, som hotar den biologiska mångfalden genom att den tränger ut annan växtlighet genom sina höga och täta bestånd. Jättelokans växtsaft kan också ge återkommande eksem och brännskador på huden. Därför rekommenderar Naturvårdsverket med flera att arten utrotas i Sverige.

Markägarens ansvar

Du som är markägare har ansvar för att bekämpa jättelokan på din mark. Det är viktigt att alla drabbade inom ett område arbetar tillsammans för att bekämpa växten. Det gäller att alla plantor bekämpas. Detta eftersom varje planta sätter många hundra fröer, som kan spridas långt eftersom plantorna är så höga. Det är också viktigt att bekämpningen sker löpande. Enstaka insatser räcker inte.

Om en markägare inte vidtar åtgärder för att bekämpa jättelokan frivilligt kan länsstyrelsen förelägga om åtgärder genom Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1998:31).

Vellinge kommuns ansvar

Vellinge kommun är markägare och har därför ett ansvar att aktivt bekämpa jätteloka. Bekämpningen sker löpnade av de bestånd av jätteloka som vi hittar genom tillsyn av kommunens fastigheter.

Så bekämpar du jättelokan

Du bör i första hand använda mekaniska metoder för att bekämpa jättelokan. Exempel på metoder du kan använda är slåtter, täckning, kapning, plöjning och bete. Det är viktigt att skydda hud och ögon från stänk av växtsaft och kontakt med växten vid all bekämpning. Mer information om jätteloka och bekämpning finns i Vellinge kommuns informationsblad om jätteloka.

Du kan också läsa mer på Länsstyrelsen Skånes, Naturvårdsverkets respektive Jordbruksverkets hemsidor.

Så gör du om du fått växtsaft på huden

Jättelokans växtsaft innehåller ämnen som i kombination med solljus medför brännskador och överkänslighetsreaktioner på huden. Du känner ingenting precis när du är i kontakt med plantan, utan effekten kan uppstå först efter ett eller ett par dygn. Den kan sedan kvarstå under lång tid och det påverkade hudområdet kan vara känsligt för solljus under flera år.

Om du får växtsaft på huden ska du tvätta dig grundligt med tvål och vatten så fort som möjligt. Du bör också undvika att utsätta det påverkade hudområdet för solljus under minst 48 timmar. Det bör sedan skyddas med kläder eller solkräm under de följande månaderna.

Kontakta sjukvårdsrådgivningen och/eller giftinformationscentralen för upplysningar om hur skadorna ska behandlas eller om ögonen utsatts.

Jätteloka eller björnloka?

Jättelokan är bland de största örterna i Europa och kan bli 4-5 meter hög med en decimeter bred stjälk. Bladen är stora och flikiga och blommorna vita och flockbildande, som ett gigantiskt hundkex. Den växer ofta i vägkanter, på industriområden, banvallar, ödeplatser, längs vattendrag och i fuktiga miljöer. Varje planta sätter årligen hundratals fröer och som kan flyga långt iväg.

Jättelokan kallas ofta felaktigt för björnloka. Men björnlokan är en inhemsk och mycket mindre växt. Den är närbesläktad med jättelokan, men inte alls lika farlig och behöver inte bekämpas.

Jättelokan kan också förväxlas med liknande flockblomstriga örter som till exempel kvanne, strätta och palsternacka.