Alger

Information om algblomning längs med kusten.

Aktuell information om algsituationen i Östersjön och Öresund kan du få från SMHI:s webbplats och från Informationscentralen för Egentliga Östersjön vid Länsstyrelsen Stockholm.

Algblomning

Algblomning är när växtplankton i vatten tillväxer väldigt snabbt. När vattnet blir varmt blommar algerna, och om det finns mycket näring kan algerna växa till sig så mycket att vattnet färgas till en gulgrön soppa.

Människor och mänsklig verksamhet tillför stora mängder näringsämnen till naturen och därmed till sjöar, vattendrag och hav, så kallad övergödning. Övergödningen har lett till att kraftiga algblomningar blivit allt vanligare. För badande människor kan algblomningen orsaka problem. Dels ser det otrevligt ut, dels innehåller algerna ibland hälsovådliga gifter.

Olika sorters växtplankton kan orsaka algblomningar i sjöar och kustvatten, men den vanligaste sorten är blågröna alger, även kallade cyanobakterier. Ibland innehåller cyanobakterierna gifter som kan vara skadliga för människor och djur. Gifterna frigörs till vattnet när algerna dör och bryts ned. Nedbrytningen är som störst vid strandkanten och på grunt vatten.

Vad kan hända vid bad?

Man kan inte se om algblomningen är giftig eller inte. Du bör dock alltid ta det säkra före det osäkra och undvika bad i vatten med synlig algblomning. Särskilt försiktig bör du vara med att låta barn bada, eftersom de lätt får kallsupar. Även husdjur och boskap bör hållas borta från stränder där algblomning förekommer då de kan dricka av vattnet och bli sjuka.

Giftiga algblomningar kan bland annat orsaka hud- och ögonirritation, illamående, mag- och tarmproblem eller feberattacker. Känner du dig dålig efter bad i vatten med mycket alger bör läkare kontaktas.