Miljö- och klimatarbete

Här hittar du information som rör miljömål, miljöövervakning, energi- och klimatarbete, arbetet med skydd mot stigande havsnivåer samt Vellinge kommuns miljöpris.

Miljömål

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

Så lyder Generationsmålet – ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser. Läs mer i vänstermenyn om nationellt, regionalt och lokalt miljömålsarbete.

Miljöövervakning

Miljöövervakning innebär att långsiktiga och regelbundna mätningar och provtagningar utförs i syfte att dokumentera tillståndet i miljön för att upptäcka förändringar och följa upp effekterna av genomförda åtgärder. Läs mer i vänstermenyn om Vellinges miljöövervakning.

Energi- och klimatarbete

Det övergripande målet för Vellinge kommuns energi- och klimatarbete är att utsläppen av växthusgaser i Vellinge kommun ska år 2020 ha minskat med 20 procent (jämfört med år 2010). Läs mer i vänstermenyn om Vellinge kommuns energi- och klimatarbete.

Skydd mot stigande havsnivåer

Aktuellt just nu i det omfattande arbetet med skydd mot stigande havsnivåer är ansökan till mark- och miljödomstolen som påbörjades i somras. Utformningen av ansökan förväntas pågå till slutet av 2016. I vänsterspalten hittar du mer information om detta arbete.

Miljöpriset

Läs mer i vänstermenyn om Vellinges miljöpris och om tidigare års pristagare.